Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 637

Rīgā 2020. gada 20. oktobrī (prot. Nr. 62 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 10. panta 1.4 daļu,
10.2 panta ceturto daļu un 21. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 192. nr.; 2012, 154. nr.; 2014, 75. nr.; 2015, 254. nr.; 2017, 16., 116. nr.; 2018, 162., 221. nr.; 2019, 240. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Pirms transportlīdzekļa reģistrācijas valsts reģistrācijas numuru var izvēlēties un pasūtīt no CSDD reģistrācijai pieejamo numuru kopumā esošiem numuriem. Valsts reģistrācijas numuru var pasūtīt Latvijā reģistrēta vai agregātu numuru salīdzināšanai uzrādīta personas īpašumā, turējumā vai valdījumā esoša transportlīdzekļa reģistrācijai. Pasūtot numuru, persona norāda, kurā CSDD klientu apkalpošanas centrā tiks veikta transportlīdzekļa reģistrācija."

2. Papildināt noteikumus ar 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 un 10.5 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Pasūtot numuru transportlīdzekļa reģistrācijai vai valsts reģistrācijas numura maiņai vai tāda paša jau reģistrēta valsts numura nomaiņai pret jaunu numura zīmi ar tādu pašu reģistrācijas numuru, vienlaikus veic samaksu par numura zīmes izgatavošanu.

10.2 CSDD reģistrācijai pieejamo numuru kopumā iekļauj šādus numurus:

10.2 1. valsts reģistrācijas numurus no kārtējās sērijas un vispārējās izmantošanas numurus arī no nākamās sērijas, kuru CSDD piešķirs transportlīdzekļiem datorprogrammas noteiktā secībā;

10.2 2. iepriekš reģistrētu transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numurus, kurus CSDD ir tiesības izmantot cita transportlīdzekļa reģistrācijai.

10.3 Valsts reģistrācijas numurus ar vienu vai diviem cipariem, vienādu ciparu simbolu kombināciju un tādu ciparu kombināciju, kuras pirmais cipars ir jebkurš cipars un visi atlikušie cipari ir "0" (nulle), var izvēlēties un pasūtīt ne biežāk kā reizi gadā katram vienas personas īpašumā, turējumā vai valdījumā esošam transportlīdzeklim.

10.4 Iesniegumu par izvēlētā un pasūtītā valsts reģistrācijas numura reģistrāciju iesniedz personas norādītajā CSDD klientu apkalpošanas centrā 10 dienu laikā pēc valsts reģistrācijas numura pasūtīšanas. Numura zīmes pasūtījums tiek izpildīts un par numura zīmju izgatavošanu samaksātā summa netiek atmaksāta arī tajā gadījumā, ja 10 dienu laikā iesniegums netiek saņemts.

10.5 CSDD nodrošina, ka izvēlētā un pasūtītā valsts reģistrācijas numura zīmes var saņemt ne vēlāk kā trešajā darbdienā pēc tā pasūtīšanas, veicot transportlīdzekļa reģistrāciju, bet, veicot transportlīdzekļa reģistrāciju CSDD Rīgas klientu apkalpošanas centrā, - ne vēlāk kā divas darba stundas pēc to pasūtīšanas un iesnieguma iesniegšanas par valsts reģistrācijas numura reģistrāciju."

3. Aizstāt 11.2  un 14. punktā vārdu "darbdienas" ar vārdiem "darba stundas".

4. Izteikt 16.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2. juridiskām personām, kas reģistrētas kādā no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk - Uzņēmumu reģistrs) vestajiem reģistriem (turpmāk - juridiska persona), - īpašumā, valdījumā vai turējumā, bet numurētos agregātus - īpašumā."

5. Izteikt 40.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu, ja reģistrācijas brīdī nav derīga atļauja vai pagaidu atļauja piedalīties ar transportlīdzekli ceļu satiksmē;".

6. Svītrot 54. punktu.

7. Papildināt noteikumus ar 62.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"62.3. valsts reģistrācijas numuru maiņa pret vispārējas izmantošanas valsts reģistrācijas numuru nav jāveic transportlīdzeklim, kuram reģistrētas taksometru numura zīmes, ja, reģistrējot īpašnieka maiņu, attiecīgajam transportlīdzeklim vienlaikus tiek reģistrēts turētājs, kurš norādīts institūcijas transportlīdzekļu reģistrā izdarītajā atzīmē."

8. Izteikt 75. punktu šādā redakcijā:

"75. Transportlīdzekli, kuram piešķirts diplomātiskais valsts reģistrācijas numurs, reģistrē un diplomātiskās numura zīmes minētajam transportlīdzeklim izsniedz CSDD Rīgas klientu apkalpošanas centrā. Ja minētā transportlīdzekļa īpašnieks ir persona, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par patērētāju tiesību aizsardzību ir tiesības sniegt patērētājam kreditēšanas pakalpojumu, diplomātiskā valsts reģistrācijas numura reģistrācijai nepieciešams saņemt transportlīdzekļa īpašnieka rakstveida piekrišanu. Lai šādu transportlīdzekli noņemtu no uzskaites, atsavinātu vai nomainītu tam valsts reģistrācijas numuru, diplomātiskās numura zīmes nodod CSDD Rīgas klientu apkalpošanas centrā. Visos minētajos gadījumos, lai reģistrētu transportlīdzekli, papildus šajos noteikumos minētajiem dokumentiem iesniedz Ārlietu ministrijas notu, kurā norādīts īpašnieks, dati par attiecīgo transportlīdzekli, nepieciešamā reģistrācijas darbība un piešķiramā numura zīme. Lai reģistrētu transportlīdzekli, var iesniegt ārvalstīs izsniegtu īpašuma tiesības un transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus)."

9. Papildināt noteikumus ar 91. punktu šādā redakcijā:

"91. Grozījumi šo noteikumu 10. punktā un 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 un 10.5 punkts stājas spēkā 2021. gada 1. februārī."

10. Papildināt 1. pielikuma 7. un 8. punktu aiz vārdiem "un uzvārds vai" ar vārdiem "kādā no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem norādītais".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

23.10.2020