Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 600

Rīgā 2020. gada 29. septembrī (prot. Nr. 56 53. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
3. panta otro daļu, 14. panta pirmās daļas 5. punktu,
19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1 pantu, 39. panta pirmo un
otro daļu un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
4. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.,
13., 14. un 16. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 110B.1., 123A., 131A., 134B., 145A., 156A., 170A., 172A., 174A., 179A., 184A. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 37.11.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.11.1 pavadošo personu šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minētajos gadījumos, ja pavadošās personas nepieciešamību ir noteikusi ārstniecības iestāde vai persona pavada bērnu un tās ierašanos pavadošās personas statusā ir saskaņojusi Veselības inspekcija un pavadošā persona var uzrādīt dokumentu, ka viņai veikta laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 infekcijas diagnostikai ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta;".

2. Papildināt noteikumus ar 37.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.14. Eiropas Savienības valstu transplantācijas centru pārstāvjiem, kuriem ir Nacionālā Transplantācijas koordinācijas dienesta uzaicinājums."

3. Papildināt noteikumus ar 55.2 punktu šādā redakcijā:

"55.2 Mājas karantīnu var pārtraukt agrāk, ja, veicot Covid-19 laboratorisko diagnostiku ne agrāk kā mājas karantīnas desmitajā dienā, ir saņemts negatīvs testa rezultāts."

4. Papildināt noteikumus ar 58.2 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"58.2 4. atgrieztos Latvijā, ja attiecīgā persona, pamatojoties uz veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja pieprasījumu, ir bijusi pavadošā persona pacientam ārsta nozīmēta veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai ārpus Latvijas."

5. Izteikt 60.1 punktu šādā redakcijā:

"60.1 Ārstniecības iestāde, kas sniedz medicīnas tūrisma pakalpojumu, par personu, kura vēlas ierasties Latvijas Republikā no valsts, kas ir centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, lai saņemtu ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojumu ārstniecības iestādē veselības tūrisma ietvaros, tai skaitā par šo noteikumu 37.11. un 37.11.1 apakšpunktā minētajām personām, ne vēlāk kā trīs dienas pirms attiecīgās personas ierašanās Latvijas Republikā informē Veselības inspekciju un iesniedz tajā šādu informāciju:

60.1 1. personas vārds, uzvārds, personu apliecinoša dokumenta numurs un kontakttālrunis;

60.1 2. paredzētais veselības aprūpes pakalpojums (diagnostika un terapija), ko persona saņems, tā saņemšanas laiks (datums) un pamatojums pakalpojuma saņemšanai;

60.1 3. ārstniecības persona (vārds, uzvārds, specialitāte), kura sniegs attiecīgo pakalpojumu;

60.1 4. paredzamā uzturēšanās vieta (adrese) un laiks (datums);

60.1 5. pavadošās personas vārds, uzvārds, personu apliecinoša dokumenta numurs, kontakttālrunis, paredzamā uzturēšanās vieta (adrese) un laiks (datums)."

6. Papildināt noteikumus ar 60.2 un 60.3 punktu šādā redakcijā:

"60.2 Ja ārstniecības iestāde, kas sniedz ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojumu veselības tūrisma ietvaros, ir noteikusi nepieciešamību pēc pavadošās personas vai pakalpojums veselības tūrisma ietvaros tiek sniegts bērnam, tad uz pavadošo personu netiek attiecināts šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētais nosacījums, ja:

60.2 1. ārstniecības iestāde par pavadošo personu ir informējusi Veselības inspekciju;

60.2 2. pavadošajai personai nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas slimības pazīmes;

60.2 3. persona nav atzīta par Covid-19 pacienta kontaktpersonu;

60.2 4. pirms ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojumu sniegšanas personai vai bērnam veselības tūrisma ietvaros pavadošajai personai ir veikta laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 infekcijas diagnostikai;

60.2 5. persona ievēro šo noteikumu 61.5 punktā minētās prasības.

60.3 Veselības inspekcija informāciju par šo noteikumu 60.1 un 60.2 punktā minētajām personām nosūta Valsts policijai un Valsts robežsardzei."

7. Papildināt 61.5 2. apakšpunktu aiz vārdiem "infekcijas diagnostikai" ar vārdiem un skaitli "un ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojumus veselības tūrisma ietvaros ir tiesīgas saņemt tikai pēc laboratoriskās izmeklēšanas Covid-19 infekcijas diagnostikai veikšanas".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

01.10.2020