Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 28

Daugavpilī 2020. gada 28. augustā (prot. Nr. 34, 11. §)

Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 10. marta saistošajos noteikumos Nr. 6 "Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2020. gada 28. augusta lēmumu Nr. 375

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. punktu,
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma
17. panta piekto daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 10. marta saistošajos noteikumos Nr. 6 "Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 77, 2020, Nr. 115) grozījumu un svītrot 3.13. apakšpunktu.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 28. augusta saistošo noteikumu Nr. 28 "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 10. marta saistošajos noteikumos Nr. 6 "Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 10. marta saistošie noteikumi Nr. 6 "Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību" nosaka prasības sabiedriskās kārtības nodrošināšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020. gada 22. jūlija vēstulē Nr. 1-18/6627 norādīto, nepieciešams izdarīt saistošajos noteikumos grozījumu.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumu tiek svītrots noteikumu 3.13. apakšpunkts.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

01.10.2020