Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Satversmes tiesas likumā

Izdarīt Satversmes tiesas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 14. nr.; 1997, 20. nr.; 2001, 2. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 4. nr.; 2008, 8. nr.; 2009, 2. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194., 205. nr.; 2010, 206. nr.; 2011, 85., 196. nr.; 2013, 188. nr.; 2017, 59. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 4. panta ceturtās daļas 2. punkta "c" apakšpunktu.

2. 7. pantā:

papildināt panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja persona atstājusi Satversmes tiesas tiesneša amatu, lai pildītu amatu starptautiskā tiesā vai pārstāvētu Latvijas valsti, ieņemot amatu starptautiskā institūcijā, un kopš Satversmes tiesas tiesneša amata atstāšanas nav pagājuši vairāk kā 10 gadi, personu var atkārtoti apstiprināt uz atlikušo pilnvaru termiņu.";

izslēgt ceturto daļu.

3. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Satversmes tiesas tiesneša garantijas pēc pilnvaru termiņa izbeigšanās

(1) Satversmes tiesas tiesnesim pēc pilnvaru termiņa izbeigšanās ir tiesības likumā "Par tiesu varu" noteiktajā kārtībā pretendēt uz vakantu Augstākās tiesas tiesneša amatu, ja viņš nav sasniedzis tiesneša amata pildīšanai noteikto maksimālo vecumu.

(2) Satversmes tiesas tiesnesim pēc pilnvaru termiņa izbeigšanās ir tiesības gada laikā tikt ieceltam vakantā valsts civildienesta ierēdņa amatā atbilstoši attiecīgās amata vietas pretendentam noteiktajām prasībām.

(3) Ja līdz apstiprināšanai par Satversmes tiesas tiesnesi persona ieņēma ierēdņa amatu atbilstoši Valsts civildienesta likumam, pēc Satversmes tiesas tiesneša pilnvaru izbeigšanās iestāde nodrošina tai tiesības ieņemt līdzvērtīgu amatu.

(4) Ja par Satversmes tiesas tiesnesi apstiprināta persona, kas saskaņā ar likumu "Par tiesu varu" apstiprināta par tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma, tai pēc Satversmes tiesas tiesneša pilnvaru izbeigšanās ir tiesības atgriezties iepriekšējā tiesneša amatā, ja tā nav sasniegusi tiesneša amata pildīšanai noteikto maksimālo vecumu.

(5) Atlaišanas pabalstu Satversmes tiesas tiesnesim pēc pilnvaru termiņa izbeigšanās nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam."

4. Papildināt 23. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēja pilnvarojumu juridiskās palīdzības sniegšanai apliecina attiecīgs atbildīgās valsts institūcijas izdots norīkojums."

5. 35. pantā:

papildināt pirmo daļu ar jaunu pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Kriminālprocesu pret Satversmes tiesas tiesnesi drīkst uzsākt tikai ģenerālprokurors.";

izslēgt trešo daļu.

6. Izslēgt 36. panta pirmās daļas 4. punktu.

7. Papildināt 37. pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Satversmes tiesu finansē tādā veidā, lai nodrošinātu Satversmes tiesas neatkarību un efektīvu konstitucionālās uzraudzības funkcijas veikšanu."

8. Papildināt 40. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Satversmes tiesas administratīvo darbu organizē un nodrošina Administrācijas vadītājs. Administrācijas vadītāja padotībā ir visas uz darba līguma pamata strādājošās Satversmes tiesas amatpersonas un darbinieki."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 3. septembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 15. septembrī

29.09.2020