Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Izglītības likumā

Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24. nr.; 1999, 17., 24. nr.; 2000, 12. nr.; 2001, 12., 16., 21. nr.; 2004, 5. nr.; 2007, 3. nr.; 2009, 1., 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 47., 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 54., 108., 190. nr.; 2013, 142. nr.; 2014, 257. nr.; 2015, 127., 242. nr.; 2016, 100., 241. nr.; 2017, 152., 242. nr.; 2018, 65., 196. nr.; 2019, 67., 75., 118., 240. nr.; 2020, 102. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

"13.1 pants. Izglītības attīstības pamatnostādnes

(1) Izglītības attīstības pamatnostādnes ir dokuments, kas nosaka vienotu valsts politiku un attīstības stratēģiju izglītībā turpmākajiem septiņiem gadiem un ietver izglītības politikas pamatprincipus, virsmērķus un apakšmērķus, galvenos pasākumus izvirzīto mērķu sasniegšanai, sasniedzamos rezultātus un rezultatīvos rādītājus, ievērojot attīstības plānošanas sistēmu regulējošos normatīvajos aktos noteiktos principus.

(2) Izglītības attīstības pamatnostādnes izstrādā Izglītības un zinātnes ministrija un iesniedz tās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Pēc Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas atbalsta saņemšanas Izglītības un zinātnes ministrija virza šīs pamatnostādnes apstiprināšanai Ministru kabinetā.

(3) Izglītības attīstības pamatnostādnēs turpmākajiem septiņiem gadiem izvirzīto mērķu sasniegšanai tiek izstrādāti attiecīgi rīcības plāni: pirmajiem trim gadiem, nākamajiem diviem gadiem un atlikušajiem diviem gadiem.

(4) Rīcības plānus izstrādā Izglītības un zinātnes ministrija un pirms to apstiprināšanas Ministru kabinetā iesniedz izvērtēšanai Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā."

2. Izteikt 14. panta 18. punktu šādā redakcijā:

"18) apstiprina izglītības attīstības pamatnostādnes turpmākajiem septiņiem gadiem;".

3. Papildināt 15. pantu ar 2.2 punktu šādā redakcijā:

"22) vada izglītības attīstības pamatnostādnēs noteiktās vienotās valsts politikas un attīstības stratēģijas izglītībā īstenošanu, koordinējot to ar citām izglītības procesā iesaistītajām institūcijām;".

4. Papildināt 16. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ekonomikas ministrija ne retāk kā reizi divos gados aktualizē vidēja termiņa un ilgtermiņa darba tirgus prognozes, kas izmantojamas izglītības attīstības pamatnostādņu izstrādei."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 91. punktu šādā redakcijā:

"91. Pēc šā likuma 14. panta 18. punktā izdarītā grozījuma par izglītības attīstības pamatnostādņu apstiprināšanu Ministru kabinetā spēkā stāšanās Ministru kabinets turpmākajiem septiņiem gadiem paredzētās izglītības attīstības pamatnostādnes apstiprina laikposmam no 2021. gada līdz 2027. gadam."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 3. septembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 9. septembrī

10.09.2020