Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 15/2020

Mārupē 2020. gada 19. augustā

Grozījumi Mārupes novada domes 2012. gada 23. maija saistošajos noteikumos Nr. 17/2012 "Dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā"

Pieņemti ar Mārupes novada domes
2020. gada 19. augusta sēdes Nr. 16 lēmumu Nr. 2

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
10. punktu, Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266
"Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai,
pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs,
kā arī suņa apmācībai
" 13. punktu

Izdarīt Mārupes novada domes 2012.gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr. 17/2012 "Dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā" (turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi) šādu grozījumu:

Izteikt Saistošo noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Dzīvnieka īpašnieks (turētājs) nav tiesīgs ievest dzīvnieku bez pavadas izglītības iestādēs un to teritorijās, izklaides vietās, tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās un publisko pasākumu norises vietās, izņemot vietas, kas speciāli ierīkotas dzīvnieku pastaigām. Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos un pašvaldībai piederošajos brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos ievest dzīvniekus aizliegts."

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs

 

Saistošo noteikumu Nr. 15/2020 "Grozījumi Mārupes novada domes 2012. gada 23. maija saistošajos noteikumos Nr. 17/2012 "Dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Mārupes novada domes 2017. gada 24. maija saistošo noteikumu Nr. 18/2017 "Par kārtību Mārupes novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos" 7.6. apakšpunkts nosaka aizliegumu ievest dzīvniekus Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos un pašvaldībai piederošajos brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos. Ievērojot minēto, nepieciešams veikt grozījumu Saistošajos noteikumos.
2. Īss projekta satura izklāsts Lai novērstu radušos pretrunu Saistošo noteikumu Nr. 18/2017 un Nr. 17/2012 normatīvajā regulējumā, precizēts Saistošo noteikumu 5. punkts.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav paredzētas.

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs

27.08.2020