Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 517

Rīgā 2020. gada 11. augustā (prot. Nr. 47 70. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 219 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma 5. panta ceturto un septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 219 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 75C., 119. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 13. punktā skaitļus un vārdus "25., 27. un 36. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "25., 26. un 36. punktā".

2. Papildināt noteikumus ar 17.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1.1 attiecībā uz liellopiem nozarē ražotāju kopējie ieņēmumi 2020. gadā no jūlija līdz septembrim bijuši par vismaz 5 procentiem zemāki nekā attiecīgās nozares ražotāju kopējie ieņēmumi laikposmā no jūlija līdz septembrim vidēji iepriekšējos trijos gados;".

3. Aizstāt 17.2. apakšpunktā skaitli un vārdu "20 procentiem" ar skaitli un vārdu "5 procentiem".

4. Izteikt 20. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"20. Atbalstu dzīvnieka audzētājam piešķir par gaļas šķirņu vai šādu šķirņu krustojumā iegūtu liellopu un piena šķirņu vai kombinētās (piena-gaļas) šķirnes vīriešu kārtas liellopu, kas izaudzēts saimniecībā un realizēts 2020. gada laikposmā no aprīļa līdz jūnijam vai 2020. gada laikposmā no jūlija līdz septembrim, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:".

5. Papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Liellops ir izaudzēts saimniecībā, ja līdz realizācijas dienai tas ir atradies audzētāja saimniecībā vismaz no triju mēnešu vecuma."

6. Papildināt 22. punktu aiz skaitļiem un vārdiem "17.1. un 17.2. apakšpunktu" ar vārdiem un skaitļiem "un līdz 2020. gada 20. oktobrim informāciju par nozares ieņēmumu samazinājuma apmēru, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 17.1.1 apakšpunktu".

7. Papildināt 23. punktu aiz skaitļiem un vārdiem "20. un 21. punkta nosacījumiem" ar vārdiem un skaitļiem "un līdz 2020. gada 20. oktobrim -informāciju par pretendenta atbilstību šo noteikumu 20. punkta nosacījumiem".

8. Papildināt noteikumus ar 24.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.1.1 aprēķina atbalsta likmi par vienu šo noteikumu 20. punktā minētu lauksaimniecības dzīvnieku 2020. gada laikposmā no jūlija līdz septembrim, dalot šo noteikumu 25.2. apakšpunktā norādīto kopējo atbalsta summu, no kuras atņem izmaksāto atbalsta summu par lauksaimniecības dzīvnieku 2020. gada laikposmā no aprīļa līdz jūnijam, ar attiecīgo dzīvnieku skaitu, bet atbalsta likme nepārsniedz 137 euro par gaļas šķirnes liellopu un 96 euro par piena šķirnes bulli;".

9. Aizstāt 38.1. apakšpunktā skaitli un vārdu "1. martā" ar skaitli un vārdu "7. martā".

10. Izteikt 38.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.3. pārdošanai gatavu preču krājumi uzņēmuma darbības pamatnozarē vienā no šādiem datumiem - 2020. gada laikposmā no marta līdz jūnijam -31. marts, 30. aprīlis, 31. maijs vai 30. jūnijs vai 2020. gada laikposmā no jūlija līdz septembrim - 31. jūlijs, 31. augusts vai 30. septembris - ir palielinājušies par vairāk nekā 25 procentiem salīdzinājumā ar 2019. gada attiecīgo datumu vai neto apgrozījums uzņēmuma darbības pamatnozarē, tostarp pieteiktajā darbības nozarē, 2020. gada laikposmā no marta līdz septembrim vai kādā no minētā laikposma mēnešiem ir samazinājies par vairāk nekā 25 procentiem salīdzinājumā ar 2019. gada attiecīgo laikposmu vai mēnesi;".

11. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Atbalstu krājumu izmaksu pieauguma un apgrozījuma samazinājuma radīto grūtību mazināšanai pretendentam piešķir tieša maksājuma veidā. Atbalstu var saņemt tikai vienā šādā gadījumā saskaņā ar iesniegumā norādīto izvēli:

39.1.  20 % apmērā no starpības, ko aprēķina no pārdošanai gatavu preču krājumu vērtības uzņēmuma darbības pamatnozarē pēc stāvokļa vienā no šādiem datumiem - 2020. gada laikposmā no marta līdz jūnijam - 31. marts, 30. aprīlis, 31. maijs vai 30. jūnijs vai 2020. gada laikposmā no jūlija līdz septembrim - 31. jūlijs, 31. augusts vai 30. septembris -, atņemot 2019. gadā attiecīgajā datumā fiksētā krājuma vērtību;

39.2.  20 % apmērā no starpības, ko aprēķina, no neto apgrozījuma vērtības uzņēmuma darbības pamatnozarē vai pieteiktajā darbības nozarē laikposmā no 2020. gada marta līdz septembrim vai kādā no šā laikposma mēnešiem atņemot neto apgrozījuma vērtību 2019. gada attiecīgajā laikposmā vai attiecīgajā mēnesī. Ja atbalsta pretendents iesniegumā kā pārskata periodu norāda visu laikposmu no 2020. gada marta līdz septembrim vai divus vai vairākus secīgus mēnešus šajā laikposmā, neto apgrozījuma samazinājums uzņēmuma darbības pamatnozarē vai pieteiktajā darbības nozarē tiek noteikts vidēji par pieteikto pārskata periodu, nevis katrā pārskata perioda mēnesī."

12. Aizstāt 42. punkta ievaddaļā skaitli un vārdu "15. jūlijam" ar skaitli un vārdu "30. oktobrim".

13. Aizstāt 42.2. apakšpunktā vārdus "un jūnijā" ar vārdiem "jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī".

14. Papildināt noteikumus ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Pretendents, kurš iesniedzis šo noteikumu 42. punktā minēto iesniegumu līdz 2020. gada 15. jūlijam un kuram piešķirts atbalsts par 2020. gada laikposmu no marta līdz jūnijam, var pieprasīt atbalstu par 2020. gada laikposmu no jūlija līdz septembrim (ieskaitot)."

15. Aizstāt 44. punktā skaitli un vārdu "30. aprīlim" ar skaitli un vārdu "31. augustam".

16. Aizstāt 48. punktā skaitli un vārdu "15. jūlijam" ar skaitli un vārdu "30. oktobrim".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

18.08.2020