Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 495

Rīgā 2020. gada 11. augustā (prot. Nr. 47 77. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu,
14. panta pirmās daļas 5. punktu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1 pantu,
39. panta pirmo un otro daļu un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības
likuma 4. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14. un 16. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 110B., 123A., 131A., 134B., 145A. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Slimību profilakses un kontroles centrs, pamatojoties uz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra sniegto informāciju, savā tīmekļvietnē publicē to valstu sarakstu, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, kā arī norāda valstis, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu. Attiecīgie piesardzības un ierobežojošie pasākumi tiek piemēroti ar nākamo dienu pēc minētā saraksta publicēšanas.";

1.2. izteikt 6.2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.8. aktieri, baleta mākslinieki, dejotāji, dziedātāji un orķestra mūziķi, veicot darba pienākumus mēģinājumu, nodarbību un pasākumu laikā. Minētais izņēmums ir attiecināms arī uz amatiermākslu un interešu izglītības, profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmu apguvi vienas grupas ietvaros šajā apakšpunktā minētajās jomās, izņemot amatiermākslas koru un ansambļu dalībniekus, kuriem jāievēro divu metru fiziska distance;";

1.3. izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Organizējot pasākumu vai sniedzot saimniecisko pakalpojumu vietā, kur vienlaikus var uzturēties vairāk nekā 500 cilvēku, pasākuma organizators vai saimnieciskā pakalpojuma sniedzējs izstrādā plānu šo noteikumu 6. punktā minēto prasību nodrošināšanai.";

1.4. izteikt 14. un 15. punktu šādā redakcijā:

"14. Pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietā vienlaikus uzturas ne vairāk kā:

14.1.  1000 cilvēku iekštelpās;

14.2.  3000 cilvēku ārtelpās.

15. Organizējot pasākumu vai sniedzot saimniecisko pakalpojumu:

15.1. tiek nodrošināts, ka pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietā atrodas ne vairāk kā 50 % no kopējā cilvēku skaita, ko pieļauj pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietas platība un infrastruktūra;

15.2. vienai personai telpā tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 m2 no pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas platības;

15.3. pasākuma organizators vai saimnieciskā pakalpojuma sniedzējs nodrošina publiski pieejamu informāciju par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietā.";

1.5. aizstāt 16. punktā skaitli un vārdu "14. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "14. un 15. punktā";

1.6. izteikt 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Šo noteikumu 6.1. un 15.2. apakšpunktā minētās prasības neattiecas uz pasākumiem muzejos, bibliotēkās, kultūras centros, izstāžu zālēs, brīvdabas estrādēs, teātru ēkās, koncertzālēs, kinoteātros, kongresu un konferenču centros un ar minētajām vietām saistītajās ārtelpās, ja pasākuma laikā apmeklētāji atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās. Šajā punktā minētajos pasākumos blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā divas personas, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi, un ne vairāk kā četras personas, kas ir vienas mājsaimniecības locekļi. Starp katrām blakus esošajām attiecīgi divām vai četrām sēdvietām tiek nodrošināta viena metra distance vai aizsargbarjera. Pametot sēdvietu, persona ievēro divu metru fiziskās distancēšanās nosacījumus. Ja tiek nodalītas personu grupu plūsmas, kas nepārsniedz 300 cilvēku katrā grupā, un netiek pieļauta šo cilvēku grupu savstarpēja sastapšanās, pasākuma laikā var neievērot šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētos nosacījumus.";

1.7. izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Tirdzniecības pakalpojuma sniedzējs vienam apmeklētājam nodrošina ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās telpu platības.";

1.8. aizstāt 20.3.1 apakšpunktā skaitli un vārdu "1. septembrim" ar skaitli un vārdu "16. augustam";

1.9. papildināt noteikumus ar 20.3.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.3.2 no 2020. gada 17. augusta iekštelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par astoņiem apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi;";

1.10. izteikt 21.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.2. vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās telpu platības;";

1.11. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Kultūras, sporta un reliģiskās darbības veikšanas vietās, kā arī sabiedriskās ēdināšanas vietās darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 02.00, izņemot izklaides vietas, tai skaitā diskotēkas, kur darbu beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00.";

1.12. papildināt noteikumus ar 27.3 punktu šādā redakcijā:

"27.3 Izglītības iestāde var piesaistīt reģistrētu ārstniecības personu, lai nodrošinātu palīdzību izglītojamajiem un darbiniekiem gadījumā, ja ir aizdomas par inficēšanos ar Covid-19.";

1.13. izteikt 54.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.1. nepamet ārstniecības iestādi, uzturēšanās vietu vai dzīvesvietu un ir pieejama saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām, izņemot gadījumu, ja personai nepieciešama medicīniskā palīdzība saskaņā ar ārsta norīkojumu. Šādā gadījumā persona lieto medicīnisko sejas masku un ievēro citus ārsta norādījumus attiecībā uz piesardzības pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai;";

1.14. papildināt noteikumus ar 56.1 punktu šādā redakcijā:

"56.1 Ja persona var dokumentāri pierādīt, ka ir slimojusi ar Covid-19 un atveseļojusies, ģimenes ārsts var pieņemt lēmumu, nosakot, ka persona var neievērot šo noteikumu 56. punktā minēto pašizolāciju, un izsniegt vai elektroniski nosūtīt personai veidlapu Nr. 027/u ar šādu ierakstu: "Apliecinu, ka uz (personas vārds, uzvārds) ar 2020. gada ... (datums) nav attiecināmi pašizolācijas nosacījumi"."

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 17. augustā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

17.08.2020