Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 485

Rīgā 2020. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 46 37. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 162. nr.; 2016, 62. nr.; 2017, 107. nr.; 2018, 35., 252. nr.; 2020, 96A. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

4.2.1. iznākuma rādītājs - bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, kas iesaistīti pasākumā, - 81;

4.2.2. iznākuma rādītājs - atbalstīto sociālo uzņēmumu skaits - 112."

2. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Pasākuma ietvaros pieejamais maksimālais kopējais attiecināmais finansējums ir 11 120 206 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 9 452 175 euro un valsts budžeta finansējums - 1 668 031 euro."

3. Aizstāt 34. punktā vārdus "Tieslietu ministrijas" ar vārdiem "Nodarbinātības valsts aģentūras".

4. Papildināt noteikumus ar 45.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.4.1 ja sociālais uzņēmums ir saņēmis vai plāno saņemt citu valsts atbalstu pasākuma ietvaros attiecināmajām izmaksām, tas iesniedz atbalsta sniedzējam visu informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu šīm izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu (attiecināms, ja cits atbalsts jau piešķirts), atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu;".

5. Izteikt 48.2 punktu šādā redakcijā:

"48.2 Ja tiek konstatēts Komisijas regulas Nr. 1407/2013, Komisijas regulas Nr. 717/2014 vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 prasību pārkāpums, pasākuma dalībniekam vai sociālajam uzņēmumam ir pienākums atmaksāt attiecīgajam atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar attiecīgo regulu, kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad de minimis atbalsts tika izmaksāts pasākuma dalībniekam vai sociālajam uzņēmumam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

Labklājības ministre R. Petraviča

01.08.2020