Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 32

Liepājā 2020. gada 23. jūlijā (prot. Nr. 11, 4. §)

Grozījums Liepājas pilsētas domes 2010. gada 15. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par dzīvokļa pabalstu"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma

35. panta piekto daļu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2010. gada 15. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 "PAR DZĪVOKĻA PABALSTU" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 74. nr., 2013, 47. nr.; 2016, 49. nr.; 2020, 23. nr.) grozījumu un izteikt 6.1. punktu šādā redakcijā:

"6.1. Personai piešķirto dzīvokļa pabalstu izmaksā, pārskaitot:

6.1.1. dzīvojamās mājas pārvaldniekam vai apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējam, kas pilnvarots iekasēt no dzīvokļa īpašniekiem maksājumus, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu un dzīvojamās mājas apsaimniekošanu, normatīvajos aktos noteiktos obligātos maksājumus un citus maksājumus atbilstoši dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem;

6.1.2. izīrētājam, kas pilnvarots slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošas dzīvojamās telpas izīrēšanu un iekasēt īres maksu, maksājumus, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, normatīvajos aktos noteiktos obligātos maksājumus un citus maksājumus atbilstoši dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem;

6.1.3. pakalpojumu sniedzējam, ja par attiecīgo pakalpojumu pabalsta pieprasītājs norēķinās tieši ar pakalpojuma sniedzēju saskaņā ar noslēgtu līgumu, izņemot dzīvokļa pabalsta daļu kurināmā iegādei, ko izmaksā pabalsta pieprasītājam.".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis

 

Saistošo noteikumu "Grozījums Liepājas pilsētas domes 2010. gada 15. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par dzīvokļa pabalstu""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistībā ar izmaiņām Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšanas un maksājumu iekasēšanas kārtībā, lai nodrošinātu dzīvokļa pabalstu izmaksu personām, kurām izīrētas Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās dzīvojamās telpas, ir nepieciešams izdarīt grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010. gada 15. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 "PAR DZĪVOKĻA PABALSTU" (turpmāk - saistošie noteikumi), precizējot dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz dzīvokļa pabalstu izmaksāt vienā no šādiem veidiem:

- dzīvojamās mājas pārvaldniekam vai apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējam, ja dzīvokļa pabalstu pieprasa dzīvokļa īpašuma īpašnieks vai īrnieks;

- izīrētājam, ja dzīvokļa pabalstu pieprasa Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esoša dzīvokļa īpašuma īrnieks;

- pakalpojuma sniedzējam, ja par attiecīgo pakalpojumu persona norēķinās tieši ar pakalpojuma sniedzēju;

- pabalsta saņēmējam izmaksā dzīvokļa pabalsta daļu kurināmā iegādei.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav tiešas ietekmes.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā

Nav tiešas ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis

01.08.2020