Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 462

Rīgā 2020. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 46 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par policiju"
12. panta sesto daļu, 12.1 panta devīto daļu
un Civilprocesa likuma
250.46 panta pirmo daļu un 250.56 panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 64. nr.; 2015, 6. nr.; 2017, 107. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2. punktā vārdus un skaitli "Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 51. panta trešo daļu" ar vārdiem un skaitli "Ieroču aprites likuma 90. panta trešo daļu".

2. Izteikt 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. noskaidro notikuma apstākļus, apzina aizsargājamo personu un personu, kas rada draudus, un sastāda ziņojumu par notikumu (turpmāk - ziņojums) divos eksemplāros - pa vienam eksemplāram policijai un aizsargājamai personai. Ziņojumā norāda šādas ziņas:

4.1.1. informāciju par ziņojuma aizpildītāju - policijas darbinieka vārds, uzvārds, amats;

4.1.2. notikuma vietas adresi;

4.1.3. notikuma datumu un laiku;

4.1.4. informāciju par to, vai policiju izsauca aizsargājamā persona vai cita persona;

4.1.5. informāciju par aizsargājamo personu - vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs;

4.1.6. informāciju par personu, kas rada draudus, - vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs;

4.1.7. informāciju par aizsargājamās personas un personas, kas rada draudus, attiecību statusu;

4.1.8. notikuma būtības aprakstu:

4.1.8.1. vai aizsargājamā persona un persona, kas rada draudus, ir aptaujātas šķirti;

4.1.8.2. vai persona, kas rada draudus, atrodas mājoklī;

4.1.8.3. vai aizsargājamai personai ir redzami miesas bojājumi;

4.1.8.4. vai aizsargājamai personai ir nepieciešama medicīniskā palīdzība;

4.1.8.5. vai ir citi pierādījumi par iespējamo vardarbību;

4.1.8.6. vai konflikts notika nepilngadīgas personas klātbūtnē, - norāda nepilngadīgās personas vārdu, uzvārdu, saistību ar aizsargājamo personu un personu, kas rada draudus;

4.1.9. informāciju, ko aizsargājamā persona sniegusi aptaujā:

4.1.9.1. vai aizsargājamā persona baidās, ka persona, kas rada draudus, nogalinās vai citādi fiziski kaitēs aizsargājamai personai;

4.1.9.2. vai aizsargājamā persona baidās, ka persona, kas rada draudus, kaitēs mājoklī esošai nepilngadīgai personai;

4.1.9.3. vai aizsargājamā persona baidās, ka persona, kas rada draudus, kaitēs mājoklī esošām citām personām;

4.1.9.4. vai aizsargājamā persona ir materiālā atkarībā no personas, kas rada draudus;

4.1.9.5. vai aizsargājamā persona iepriekš ir cietusi no tās personas vardarbības, kas rada draudus;

4.1.9.6. vai attiecībā uz personu, kas rada draudus, iepriekš ir bijis pieņemts policijas lēmums par nošķiršanu;

4.1.9.7. vai attiecībā uz personu, kas rada draudus, iepriekš ir bijis pieņemts tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību;

4.1.9.8. vai persona, kas rada draudus, lieto narkotiskās, psihotropās vai toksiskās vielas;

4.1.9.9. vai persona, kas rada draudus, regulāri (vairākas reizes nedēļā vai pārmērīgi) lieto alkoholiskos dzērienus;

4.1.9.10. vai persona, kas rada draudus, ir draudējusi izdarīt pašnāvību vai mēģinājusi to izdarīt;

4.1.9.11. vai aizsargājamā persona vēlas, lai tiktu pieņemts policijas lēmums par nošķiršanu;

4.1.9.12. vai aizsargājamā persona vēlas, lai tiktu pieņemts tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību;

4.1.10. informāciju par to, vai persona, kas rada draudus, vai aizsargājamā persona notikuma vietā atrodas reibuma stāvoklī;

4.1.11. policijas darbinieka parakstu;

4.1.12. norādi, ka aizsargājamā persona un persona, kas rada draudus, ir informēta par to, ka policija ziņojumā norādīto informāciju nodos pašvaldības sociālajam dienestam, lai tas saskaņā ar normatīvajiem aktiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā varētu izvērtēt personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības un informēt šo personu vai tās likumisko pārstāvi par tiesībām un iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;

4.1.13. aizsargājamās personas parakstu;".

3. Svītrot 4.2. apakšpunktu.

4. Papildināt II nodaļu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minēto informāciju (izņemot šo noteikumu 4.1.8.3. un 4.1.8.4. apakšpunktā minēto informāciju) un informāciju par to, vai ir pieņemts policijas lēmums par nošķiršanu, policijas darbinieks nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā nosūta tam pašvaldības sociālajam dienestam, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā ir pienākums izvērtēt personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības un informēt attiecīgo personu vai tās likumisko pārstāvi par tiesībām un iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību."

5. Papildināt 13.2. apakšpunktu aiz vārda "dokumentus" ar vārdiem un skaitli "un šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minēto informāciju".

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A. Pabriks

Iekšlietu ministra vietā -
ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

01.08.2020