Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Ministru kabineta rīkojums Nr. 387

Rīgā 2020. gada 15. jūlijā (prot. Nr. 44 36. §)

Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību

1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. maija noteikumu Nr. 278 "Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību" 7. punktu, apstiprināt pašvaldību iesniegto investīciju projektu sarakstu valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību (pielikums) 15 922 178,18 euro apmērā 2020. gadā no Ministru kabineta 2020. gada 30. aprīļa sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību aizņēmuma limita palielināšanu Covid-19 ekonomisko seku mazināšanai"" (prot. Nr. 29 10. §) 2. punktā minētā pašvaldību aizņēmumu kopējā palielinājuma 150 000 000 euro un 2021. gadā 12 568 744,81 euro apmērā no likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam" 16. pantā noteiktā pašvaldību kopējo aizņēmumu palielinājuma 118 000 000 euro apmērā.

2. Jautājumu par pašvaldību kopējā aizņēmuma limita palielināšanas iespējām 2021. gadā skatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2021. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam" izstrādes procesā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce

 

Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 15. jūlija
rīkojumam Nr. 387

Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību

Nr. p. k.

Pašvaldības nosaukums

Investīciju projekta nosaukums

Kopējais investīciju projekta finansējums būvdarbiem, EUR

Līdzfinansējuma apmērs

Aizņēmuma apmērs

kopējais līdzfinansējums

2020. gadā

2021. gadā

kopējais aizņēmums

2020. gadā

2021. gadā

euro

% no projekta kopējām 2020. gada izmaksām

euro

% no projekta kopējām 2021. gada izmaksām

euro

% no kopējās aizņēmuma summas

euro

% no kopējās aizņēmuma summas

1. Dobeles novada pašvaldība Dainu ielas atjaunošana Dobelē, Dobeles novadā

165 817,00

41 455,00

41 455,00

25 %

0,00

0 %

124 362,00

124 362,00

100 %

0,00

0 %

2. Babītes novada pašvaldība Pašvaldības autoceļa C-27 Dzilnu ceļa posma pārbūve Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā

160 500,00

40 125,00

40 125,00

25 %

0,00

0 %

120 375,00

120 375,00

100 %

0,00

0 %

3. Babītes novada pašvaldība Veloceliņa Rīga-Jūrmala posma atjaunošana Babītes novada teritorijā

217 500,00

54 375,00

54 375,00

25 %

0,00

0 %

163 125,00

163 125,00

100 %

0,00

0 %

4. Babītes novada pašvaldība Kalna ielas posma pārbūve "Brīvkalnos"

89 000,00

22 250,00

22 250,00

25 %

0,00

0 %

66 750,00

66 750,00

100 %

0,00

0 %

5. Babītes novada pašvaldība Pļavu un Sila ielu posma pārbūve Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā

97 000,00

24 250,00

24 250,00

25 %

0,00

0 %

72 750,00

72 750,00

100 %

0,00

0 %

6. Valkas novada pašvaldība Raiņa ielas seguma atjaunošana

267 018,00

70 000,00

70 000,00

26 %

0,00

0 %

197 018,00

197 018,00

100 %

0,00

0 %

7. Dagdas novada pašvaldība Pašvaldības autoceļa "Pasta iela" posma 0,00.-0,486. km seguma pārbūve

120 000,00

30 000,00

30 000,00

25 %

0,00

0 %

90 000,00

90 000,00

100 %

0,00

0 %

8. Rēzeknes pilsētas pašvaldība Viļakas ielas posma no Rīgas ielas līdz pilsētas robežai rekonstrukcija

200 000,00

50 000,00

50 000,00

25 %

0,00

0 %

150 000,00

150 000,00

100 %

0,00

0 %

9. Ludzas novada pašvaldība Videokonferenču zāles izveide Ludzas novada pašvaldībā

155 815,65

38 953,91

38 953,91

25 %

0,00

0 %

116 861,74

116 861,74

100 %

0,00

0 %

10. Iecavas novada pašvaldība Autoceļa "A7-Papardes-Gāršas-Spītes-Podāzeļi" pārbūve (1. kārta)

162 068,21

41 068,21

41 068,21

25 %

0,00

0 %

121 000,00

121 000,00

100 %

0,00

0 %

11. Iecavas novada pašvaldība Lauku ielas pārbūve posmā no Lauku ielas un Baldones ielas krustojuma līdz Iecavas vidusskolas iebrauktuvei

159 879,87

40 879,87

40 879,87

26 %

0,00

0 %

119 000,00

119 000,00

100 %

0,00

0 %

12. Salaspils novada pašvaldība Gājēju ietves izbūve Gaismas ielā (no Ābeļu ielas līdz Zemeņu ielai)

102 594,54

25 648,64

25 648,64

25 %

0,00

0 %

76 945,90

76 945,90

100 %

0,00

0 %

13. Salaspils novada pašvaldība Maskavas ielas asfaltbetona seguma virskārtas atjaunošana un gājēju ietves izbūve

550 000,00

137 500,00

137 500,00

25 %

0,00

0 %

412 500,00

412 500,00

100 %

0,00

0 %

14. Salaspils novada pašvaldība Botāniķu ielas asfaltbetona seguma izbūve

341 906,09

85 476,52

85 476,52

25 %

0,00

0 %

256 429,57

256 429,57

100 %

0,00

0 %

15. Salacgrīvas novada pašvaldība Bocmaņa laukuma, Krīperu un Kalna ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā

283 000,00

70 750,00

70 750,00

25 %

0,00

0 %

212 250,00

212 250,00

100 %

0,00

0 %

16. Salacgrīvas novada pašvaldība Gājēju ietves, stāvlaukumu, ielas apgaismojuma un pieturas paviljona rekonstrukcija pie Liepupes pamatskolas

193 596,00

48 399,00

48 399,00

25 %

0,00

0 %

145 197,00

145 197,00

100 %

0,00

0 %

17. Skrīveru novada pašvaldība Sprīdīša ielas posma un stāvlaukuma pārbūve pie pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" Skrīveru novadā

69 000,00

17 250,00

17 250,00

25 %

0,00

0 %

51 750,00

51 750,00

100 %

0,00

0 %

18. Kokneses novada pašvaldība Transporta infrastruktūras izbūve pie I. Gaiša Kokneses vidusskolas

104 803,87

26 200,97

26 200,97

25 %

0,00

0 %

78 602,90

78 602,90

100 %

0,00

0 %

19. Kokneses novada pašvaldība Ceļa "Ziediņi-Sala" seguma atjaunošana Kokneses novadā

132 710,37

33 177,59

33 177,59

25 %

0,00

0 %

99 532,78

99 532,78

100 %

0,00

0 %

20. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 252. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Purvciema ielā 32, Rīgā

67 000,00

16 750,00

16 750,00

25 %

0,00

0 %

50 250,00

50 250,00

100 %

0,00

0 %

21. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes ēkā "Laimiņa" Kalngales ielā 2, Rīgā

85 000,00

21 250,00

21 250,00

25 %

0,00

0 % 63 750,00 63 750,00

100 %

0,00

0 %

22. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas Ostvalda vidusskolas ēkā Dammes ielā 20, Rīgā

270 000,00

67 500,00

67 500,00

25 %

0,00

0 %

202 500,00

202 500,00

100 %

0,00

0 %

23. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas Iļģuciema vidusskolas ēkā Dzirciema ielā 109, Rīgā

270 000,00

67 500,00

67 500,00

25 %

0,00

0 %

202 500,00

202 500,00

100 %

0,00

0 %

24. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 47. vidusskolas ēkā Skaistkalnes ielā 7, Rīgā

270 000,00

67 500,00

67 500,00

25 %

0,00

0 %

202 500,00

202 500,00

100 %

0,00

0 %

25. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 31. vidusskolas ēkā Skuju ielā 11, Rīgā

270 000,00

67 500,00

67 500,00

25 %

0,00

0 %

202 500,00

202 500,00

100 %

0,00

0 %

26. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 93. vidusskolas ēkā Sesku ielā 72, Rīgā

310 000,00

77 500,00

77 500,00

25 %

0,00

0 %

232 500,00

232 500,00

100 %

0,00

0 %

27. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 88. vidusskolas ēkā Ilūkstes ielā 30, Rīgā

262 000,00

65 500,00

65 500,00

25 %

0,00

0 %

196 500,00

196 500,00

100 %

0,00

0 %

28. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 75. vidusskolas ēkā Ogres ielā 9, Rīgā

302 000,00

75 500,00

75 500,00

25 %

0,00

0 %

226 500,00

226 500,00

100 %

0,00

0 %

29. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 89. vidusskolas ēkā Hipokrāta ielā 27/29, Rīgā

272 000,00

68 000,00

68 000,00

25 %

0,00

0 %

204 000,00

204 000,00

100 %

0,00

0 %

30. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas Imantas vidusskolas ēkā Kurzemes prospektā 158, Rīgā

270 000,00

67 500,00

67 500,00

25 %

0,00

0 %

202 500,00

202 500,00

100 %

0,00

0 %

31. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 84. vidusskolas ēkā Lielvārdes ielā 141, Rīgā

333 000,00

83 250,00

83 250,00

25 %

0,00

0 %

249 750,00

249 750,00

100 %

0,00

0 %

32. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas Juglas vidusskolas ēkā Malienas ielā 89, Rīgā

290 000,00

72 500,00

72 500,00

25 %

0,00

0 %

217 500,00

217 500,00

100 %

0,00

0 %

33. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 86. vidusskolas ēkā Ilūkstes ielā 10, Rīgā

290 000,00

72 500,00

72 500,00

25 %

0,00

0 %

217 500,00

217 500,00

100 %

0,00

0 %

34. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas Rīnūžu vidusskolas ēkā A. Dombrovska ielā 88, Rīgā

369 000,00

92 250,00

92 250,00

25 %

0,00

0 %

276 750,00

276 750,00

100 %

0,00

0 %

35. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas ēkā Grēcinieku ielā 10, Rīgā

147 000,00

36 750,00

36 750,00

25 %

0,00

0 %

110 250,00

110 250,00

100 %

0,00

0 %

36. Ozolnieku novada pašvaldība Rīgas ielas gājēju celiņa pārbūve Ozolniekos

127 528,95

31 882,24

31 882,24

25 %

0,00

0 %

95 646,71

95 646,71

100 %

0,00

0 %

37. Ozolnieku novada pašvaldība Gājēju un velo drošības satiksmes infrastruktūras uzlabošanas pasākumi Ozolnieku novadā

79 625,42

19 906,36

19 906,36

25 %

0,00

0 %

59 719,06

59 719,06

100 %

0,00

0 %

38. Saldus novada pašvaldība Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskolas iekšējo inženiertīklu būvniecība

300 000,00

75 000,00

75 000,00

25 %

0,00

0 %

225 000,00

225 000,00

100 %

0,00

0 %

39. Ropažu novada pašvaldība Ceļa Ropaži-Oliņas seguma atjaunošana

130 740,50

32 685,13

32 685,13

25 %

0,00

0 %

98 055,37

98 055,37

100 %

0,00

0 %

40. Skrundas novada pašvaldība Pērkona, Upes un Klusās ielas Skrundā seguma atjaunošana - asfaltbetona ieklāšana

160 000,00

40 000,00

40 000,00

25 %

0,00

0 %

120 000,00

120 000,00

100 %

0,00

0 %

41. Krustpils novada pašvaldība Jaunmuižas ielas lietus ūdens novades, energoefektīva apgaismojuma un asfaltbetona seguma izbūve

68 000,00

17 000,00

17 000,00

25 %

0,00

0 %

51 000,00

51 000,00

100 %

0,00

0 %

42. Saulkrastu novada pašvaldība Jūras prospekta pārbūve no Upes ielas virzienā uz Aģes upi Zvejniekciemā

84 615,84

21 153,96

21 153,96

25 %

0,00

0 %

63 461,88

63 461,88

100 %

0,00

0 %

43. Ogres novada pašvaldība Skolas ielas posma Ogrē un stāvlaukuma pārbūve

430 000,00

107 500,00

96 750,00

25 %

10 750,00

25 %

322 500,00

290 250,00

90 %

32 250,00

10 %

44. Ogres novada pašvaldība Parka ielas pārbūves 1. kārta

120 000,00

30 000,00

27 000,00

25 %

3 000,00

25 %

90 000,00

81 000,00

90 %

9 000,00

10 %

45. Rīgas pilsētas pašvaldība Pretkritienu sistēmas tehnoloģijas ieviešana sociālās aprūpes centros un klientu mājās - viedā pacientu uzraudzības sistēma

406 600,00

101 650,00

76 600,00

25 %

25 050,00

25 %

304 950,00

229 800,00

75 %

75 150,00

25 %

46. Durbes novada pašvaldība Transporta infrastruktūras atjaunošana Lieģos, Tadaiķu pagastā, Durbes novadā

736 813,96

186 813,96

113 884,58

25 %

72 929,38

25 %

550 000,00

335 288,25

61 %

214 711,75

39 %

47. Iecavas novada pašvaldība Zemgales ielas pārbūve posmā no Rīgas ielas līdz Dārza ielai un Tirgus ielas pārbūve posmā no Skolas ielas līdz Zemgales ielai

310 097,02

78 097,02

44 982,02

25 %

33 115,00

25 %

232 000,00

133 500,00

58 %

98 500,00

42 %

48. Ogres novada pašvaldība Poruka ielas pārbūve

662 596,00

165 649,00

82 824,00

25 %

82 825,00

25 %

496 947,00

248 473,00

50 %

248 474,00

50 %

49. Ventspils pilsētas pašvaldība Zvanu ielas infrastruktūras pilnveidošana Vecpilsētas teritorijā, Ventspilī

90 000,00

22 500,00

9 000,00

25 %

13 500,00

25 %

67 500,00

27 000,00

40 %

40 500,00

60 %

50. Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas pilsētas videonovērošanas sistēmas attīstība

755 298,00

188 824,50

75 501,00

25 %

113 323,50

25 %

566 473,50

226 503,00

40 %

339 970,50

60 %

51. Auces novada pašvaldība Atbalsta pasākumi iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem

167 500,00

41 875,00

12 563,00

25 %

29 312,00

25 %

125 625,00

37 688,00

30 %

87 937,00

70 %

52. Rīgas pilsētas pašvaldība Ielejas ielas un Asnu ielas posma rekonstrukcija

383 681,00

95 920,25

28 776,25

25 %

67 144,00

25 %

287 760,75

86 328,75

30 %

201 432,00

70 %

53. Viļānu novada pašvaldība Dārzu ielas pārbūve Viļānos

357 137,00

89 285,00

26 786,00

25 %

62 499,00

25 %

267 852,00

80 356,00

30 %

187 496,00

70 %

54. Rīgas pilsētas pašvaldība Autonovietņu kā īslaicīgas lietošanas būves izbūve ielu sarkano līniju robežās

1 572 362,00

393 090,50

117 927,25

25 %

275 163,25

25 %

1 179 271,50

353 781,75

30 %

825 489,75

70 %

55. Rīgas pilsētas pašvaldība Veloceļš "Imanta-Daugavgrīva"

7 607 919,00

1 901 979,75

570 594,00

25 %

1 331 385,75

25 %

5 705 939,25

1 711 782,00

30 %

3 994 157,25

70 %

56. Aknīstes novada pašvaldība Avotu ielas posma pārbūve Aknīstē, Aknīstes novadā

443 919,66

110 979,91

33 293,97

25 %

77 685,94

25 %

332 939,75

99 881,93

30 %

233 057,82

70 %

57. Daugavpils pilsētas pašvaldība Līksnas ielas no Līksnas ielas 1 līdz Ormaņu ielai pārbūve Daugavpilī

666 019,08

166 504,77

49 951,44

25 %

116 553,33

25 %

499 514,31

149 854,30

30 %

349 660,01

70 %

58. Daugavpils pilsētas pašvaldība Skolas ielas pārbūve posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Pieneņu ielas pārbūve posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Staru ielas pārbūve posmā no Dostojevska ielas līdz Staru ielai 80 Daugavpilī

800 774,64

200 193,66

60 058,10

25 %

140 135,56

25 %

600 580,98

180 174,30

30 %

420 406,68

70 %

59. Ludzas novada pašvaldība J. Soikāna, Kārsavas, Smilšu un Miera ielas posmu pārbūve Ludzā

621 699,47

155 424,87

46 627,46

25 %

108 797,41

25 %

466 274,60

139 882,38

30 %

326 392,22

70 %

60. Ogres novada pašvaldība Gājēju un veloceliņa izbūve gar autoceļu V996 "Ogre-Viskāļi-Koknese"

1 089 000,00

272 250,00

81 675,00

25 %

190 575,00

25 %

816 750,00

245 025,00

30 %

571 725,00

70 %

61. Alūksnes novada pašvaldība Baložu bulvāra pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā

171 419,34

42 854,84

12 856,45

25 %

29 998,39

25 %

128 564,50

38 569,35

30 %

89 995,15

70 %

62. Alūksnes novada pašvaldība Autoceļa Mālupe-Priednieki transporta infrastruktūras atjaunošana

103 882,13

25 970,53

7 791,16

25 %

18 179,37

25 %

77 911,60

23 373,48

30 %

54 538,12

70 %

63. Rīgas pilsētas pašvaldība Veloceļš "Centrs-Ziepniekkalns"

2 123 360,00

530 840,00

159 252,00

25 %

371 588,00

25 %

1 592 520,00

477 756,00

30 %

1 114 764,00

70 %

64. Rīgas pilsētas pašvaldība Mežrozīšu ielas pārbūve no Stūrmaņu ielas līdz ielas galam pie ēkas Nr. 34

281 500,00

70 375,00

21 112,50

25 %

49 262,50

25 %

211 125,00

63 337,50

30 %

147 787,50

70 %

65. Rīgas pilsētas pašvaldība Veloceļa "Centrs-Ķengarags-Rumbula-Dārziņi" posma no Dienvidu tilta līdz Ķengaraga ielai izbūve

200 000,00

50 000,00

15 000,00

25 %

35 000,00

25 %

150 000,00

45 000,00

30 %

105 000,00

70 %

66. Rīgas pilsētas pašvaldība Krasta ielas veloceļa izbūve

1 390 290,00

347 572,50

104 271,75

25 %

243 300,75

25 %

1 042 717,50

312 815,25

30 %

729 902,25

70 %

67. Daugavpils pilsētas pašvaldība Miera ielas pārbūve posmā no Grodņas ielas līdz Smilšu ielai Daugavpilī

910 000,00

227 500,00

68 250,00

25 %

159 250,00

25 %

682 500,00

204 750,00

30 %

477 750,00

70 %

68. Daugavpils pilsētas pašvaldība Auto stāvlaukuma pārbūve Jātnieku ielā (zemesgabala kadastra Nr. 05000052826), Daugavpilī

202 500,00

50 625,00

15 187,50

25 %

35 437,50

25 %

151 875,00

45 562,50

30 %

106 312,50

70 %

69. Daugavpils pilsētas pašvaldība Atbalsts iedzīvotāju nekustamā īpašuma pieslēgšanai pie centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas, kas tika izbūvētas Eiropas Savienības projektu ietvaros, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 14. novembra saistošiem noteikumiem Nr. 44 "Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai"

250 000,00

62 500,00

18 750,00

25 %

43 750,00

25 %

187 500,00

56 250,00

30 %

131 250,00

70 %

70. Ropažu novada pašvaldība Gājēju celiņa ierīkošana Ropažu parkā un pieslēguma izveide ar valsts reģionālo autoceļu P10 (Inčukalns-Ropaži-Ikšķile)

198 372,14

49 593,04

14 877,91

25 %

34 715,13

25 %

148 779,10

44 633,73

30 %

104 145,37

70 %

71. Rīgas pilsētas pašvaldība Ietves izbūve Sarkandaugavas ielas posmā no Ceļinieku ielas līdz Allažu ielai

146 825,00

36 706,25

11 011,87

25 %

25 694,38

25 %

110 118,75

33 035,62

30 %

77 083,13

70 %

72. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 267. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Dravnieku ielā 8, Rīgā

417 000,00

104 250,00

104 250,00

25 %

0,00

0 %

312 750,00

312 750,00

100 %

0,00

0 %

73. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 232. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Augusta Dombrovska ielā 87, Rīgā

350 000,00

87 500,00

87 500,00

25 %

0,00

0 %

262 500,00

262 500,00

100 %

0,00

0 %

74. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 244. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Marsa gatvē 8, Rīgā

350 000,00

87 500,00

87 500,00

25 %

0,00

0 %

262 500,00

262 500,00

100 %

0,00

0 %

75. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 233. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Madonas ielā 24B, Rīgā

350 000,00

87 500,00

87 500,00

25 %

0,00

0 %

262 500,00

262 500,00

100 %

0,00

0 %

76. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes ēkā "Zilbīte" Malnavas ielā 4, Rīgā

350 000,00

87 500,00

87 500,00

25 %

0,00

0 %

262 500,00

262 500,00

100 %

0,00

0 %

77. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes ēkā "Zvaigznīte" Zvaigžņu ielā 6, Rīgā

278 000,00

69 500,00

69 500,00

25 %

0,00

0 %

208 500,00

208 500,00

100 %

0,00

0 %

78. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes ēkā "Mežrozīte" Rododendru ielā 6, Rīgā

297 000,00

74 250,00

74 250,00

25 %

0,00

0 %

222 750,00

222 750,00

100 %

0,00

0 %

79. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 66. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Vesetas ielā 13, Rīgā

308 000,00

77 000,00

77 000,00

25 %

0,00

0 %

231 000,00

231 000,00

100 %

0,00

0 %

80. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes ēkā "Bizmārītes" Motoru ielā 8, Rīgā

220 000,00

55 000,00

55 000,00

25 %

0,00

0 %

165 000,00

165 000,00

100 %

0,00

0 %

81. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 123. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Kristapa ielā 39, Rīgā

157 000,00

39 250,00

39 250,00

25 %

0,00

0 %

117 750,00

117 750,00

100 %

0,00

0 %

82. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 210. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Brūžu ielā 6, Rīgā

250 000,00

62 500,00

62 500,00

25 %

0,00

0 %

187 500,00

187 500,00

100 %

0,00

0 %

83. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 223. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Aptiekas ielā 12, Rīgā

200 000,00

50 000,00

50 000,00

25 %

0,00

0 %

150 000,00

150 000,00

100 %

0,00

0 %

84. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 4. pamatskolas izglītības iestādes ēkā Mārkalnes ielā 2, Rīgā

95 000,00

23 750,00

23 750,00

25 %

0,00

0 %

71 250,00

71 250,00

100 %

0,00

0 %

85. Rīgas pilsētas pašvaldība Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 4. pamatskolas izglītības iestādes ēkā Īslīces ielā, Rīgā

77 000,00

19 250,00

19 250,00

25 %

0,00

0 %

57 750,00

57 750,00

100 %

0,00

0 %

86. Engures novada pašvaldība Engures novada ielu un ceļu attīstība

410 348,00

102 587,00

71 810,90

25 %

30 776,10

25 %

307 761,00

215 432,70

70 %

92 328,30

30 %

87. Daugavpils novada pašvaldība Baznīcas ielas pārbūve ciemā "Silene" Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā

207 450,36

51 862,59

20 745,04

25 %

31 117,55

25 %

155 587,77

62 235,11

40 %

93 352,66

60 %

88. Daugavpils pilsētas pašvaldība Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana un remonts Šaurajā ielā 26, Daugavpilī

1 882 334,96

470 583,74

141 175,13

25 %

329 408,61

25 %

1 411 751,22

423 525,37

30 %

988 225,85

70 %

Kopā:

37 998 419,07

28 490 922,99

15 922 178,18

12 568 744,81

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce

15.07.2020