Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 447

Rīgā 2020. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 44 23. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)"

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
49. panta pirmo daļu un 50. pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 161. nr.; 2010, 73., 131. nr.; 2011, 86. nr.; 2012, 118., 194. nr.; 2013, 31. nr.; 2014, 160. nr.; 2015, 108. nr.; 2016, 204. nr.; 2018, 119., 251. nr.; 2019, 119. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 3.34.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.34.1 EESS (Earth Exploration Satellite Service) - Zemes izpētes satelītu dienests;".

2. Papildināt noteikumus ar 3.60.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.60.1 GSO (Geostationary Satellite Orbit) - ģeostacionāro satelītu orbīta;".

3. Papildināt noteikumus ar 3.68.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.68.1 ISS (Inter-Satellite Service) - starpsatelītu dienests;".

4. Papildināt noteikumus ar 3.76.5 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.76.5 MCV (Mobile Communications on board Vessels) - mobilie sakari kuģos;".

5. Papildināt noteikumus ar 3.89.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.89.3 NGSO (Non-Geostationary Satellite Orbit) - neģeostacionāro satelītu orbīta;".

6. Papildināt noteikumus ar 3.104.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.104.1 RNSS (Radionavigation Satellite Service) - radionavigācijas satelītu dienests;".

7. Papildināt noteikumus ar 29.2 punktu šādā redakcijā:

"29.2 Eiropas Savienībā ražotā vai reģistrētā un ekspluatācijā nodotā automobilī uzstādītām SRR iekārtām pēc 2013. gada 30. jūnija 21,65-24,25 GHz radiofrekvenču joslai un pēc 2018. gada 1. janvāra 24,25-26,65 GHz radiofrekvenču joslai noteiktais iedalījums ir atļauts, ja SRR iekārta ir uzstādīta pirms minētajiem datumiem vai to aizstāj ar citu SRR iekārtu. 24,25-26,65 GHz frekvenču joslas iedalījums SRR iekārtām, kuru uzstādīšana apstiprināta līdz 2018. gada 1. janvārim, ir spēkā līdz 2022. gada 1. janvārim."

8. Papildināt noteikumus ar 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61. un 62. punktu šādā redakcijā:

"55. Šo noteikumu 1. pielikuma 394. un 397. punktā noteiktais iedalījums ciparu RRL radiofrekvenču spektra joslā 24,5-24,717 GHz/25,557-25,725 GHz ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim.

56. Šo noteikumu 1. pielikuma 395., 396. un 397. punktā noteiktais iedalījums FWA radiofrekvenču spektra joslā 24,773-25,445 GHz/25,781-26,453 GHz ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim.

57. Radiosaskarne RS LM.26000 ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim.

58. Šo noteikumu 1. pielikuma 397. un 398. punktā noteiktā 26,5-27,5 GHz radiofrekvenču spektra josla jāatbrīvo no zemes sistēmām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT, līdz 2023. gada 31. decembrim.

59. Šo noteikumu 1. pielikuma 394., 395., 396. un 397. punktā noteiktā 24,5-26,5 GHz radiofrekvenču spektra josla jāatbrīvo no lietotajām radiosakaru sistēmām, izņemot SRD un PMSE radiosakaru sistēmas, līdz 2023. gada 31. decembrim.

60. Šo noteikumu 1. pielikuma 393., 394. un 395. punktā noteiktais 24,25-25,1 GHz radiofrekvenču spektra joslas iedalījums IMT sistēmām un radiosaskarne RS LM.26000-2 stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

61. Šo noteikumu 1. pielikuma 395., 396., 397. un 398. punktā noteiktais 25,1-27,5 GHz radiofrekvenču spektra joslas iedalījums zemes sistēmām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT, un radiosaskarne RS LM.26000-1 stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

62. Šo noteikumu 1. pielikuma 396. un 397. punktā noteikto iedalījumu AS un CS sistēmām radiofrekvenču spektra joslā 25,25-26,5 GHz pārskata līdz 2023. gada 31. decembrim."

9. Papildināt 1. pielikuma piekto aili aiz vārdiem un skaitļiem "Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu" ar vārdiem un skaitļiem "Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs".

10. Izteikt 1. pielikuma 234. punktu šādā redakcijā:

"234.

440-450 MHz

  FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Radiolokācijas

5.269 5.271 5.286

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Radiolokācijas

5.286

Fiksēto radiosakaru sistēmas   Datu pārraides tīkli. Maksimālais radiokanāla joslas platums 16 kHz

Radiosaskarne RS LM.445

PMR/PAMR CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7-470 MHz joslā

ECC/DEC/(06)06 - ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai

Simpleksie kanāli. Analogās un ciparu šaurjoslas sistēmas

Radiosaskarne RS LM.445

SRD:
446-446,2 MHz
Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs

ECC/DEC/(15)05 - ECC 2015. gada 3. jūlija lēmums "Harmonizētais frekvenču diapazons 446,0-446,2 MHz, tehniskie parametri, atbrīvojums no individuālām atļaujām un brīva pārvietošana, kā arī analogo un digitālo PMR 446 lietojumu izmantošana"

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

PMR446"

11. Papildināt 1. pielikuma 242., 243. un 244. punkta piekto aili aiz vārdiem un skaitļiem "Komisijas 2010. gada 19. marta Lēmums 2010/166/ES par harmonizētiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas 2017. gada 1. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/191, ar ko groza Lēmumu 2010/166/ES, ieviešot jaunas tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā".

12. Izteikt 1. pielikuma 246., 247. un 248. punktu šādā redakcijā:

"246.

1164-1215 MHz

  GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.328

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums-Zeme) (izplatījums-izplatījums) 5.328B

5.328A

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.328

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums-Zeme) (izplatījums-izplatījums) 5.328B

5.328A

DME, TACAN, SSR, JTIDS/MIDS   JTIDS/MIDS sistēmas nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus citām sistēmām, kā arī prasīt aizsardzību pret tiem
GNSS, GNSS atkārtotāji: 1164-1300 MHz ECC/REC/(10)02 - Par Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) atkārtotāju atļauju režīmu Radiosaskarne RS TN.1500
247.

1215-1240 MHz

  ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums-Zeme) (izplatījums-izplatījums) 5.328B 5.329 5.329A

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

5.330 5.331 5.332

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums-Zeme) (izplatījums-izplatījums) 5.328B 5.329 5.329A

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

5.332

GNSS, GNSS atkārtotāji: 1164-1300 MHz ECC/REC/(10)02 - Par Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) atkārtotāju atļauju režīmu Radiosaskarne RS TN.1500
AS   Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
248.

1240-1300 MHz

  ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums-Zeme) (izplatījums-izplatījums) 5.328B 5.329 5.329A

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

Radioamatieru

5.282 5.330 5.331 5.332 5.335A

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums-Zeme) (izplatījums-izplatījums) 5.328B 5.329 5.329A

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

Radioamatieru

5.282 5.331 5.332 5.335A

GNSS, GNSS atkārtotāji: 1164-1300 MHz ECC/REC/(10)02 - Par Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) atkārtotāju atļauju režīmu Radiosaskarne RS TN.1500
Radioamatieru radiostacijas: 1240-1300 MHz CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

CEPT ERC 32. Ziņojums - Iesācēju radioamatieru eksāmena programma un iesācēju radioamatieru eksāmena apliecība CEPT un ne-CEPT valstīs

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība"

Radioamatieru dienesta radiostacijas
AS un CS   Privātie elektronisko sakaru tīkli"

13. Izteikt 1. pielikuma 252., 253., 254. un 255. punktu šādā redakcijā:

"252.

1427-1429 MHz

  IZPLATĪJUMA DARBA
(Zeme-izplatījums)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.341A 5.341 5.338A

IZPLATĪJUMA DARBA
(Zeme-izplatījums)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.341A 5.341 5.338A

Ciparu RRL: 1427-1452/
1375-1400 MHz
CEPT T/R 13-01 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam joslā
1-3 GHz
Konfigurācija: PP

Radiosaskarne RS FX.014-2PP

Noslēguma jautājumi, 49. un 50. punkts

FWA sistēmas ITU-R F.701 - Radiofrekvenču kanālu plānojums analogajām un ciparu punkta-daudzpunktu radio sistēmām, kuras izmanto radiofrekvenču joslas no 1,350-2,690 GHz Konfigurācija: PMP

Noslēguma jautājumi, 49. un 50. punkts

AS:
1427-1432 MHz
  Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
253.

1429-1452 MHz

  FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.341A 5.341 5.342 5.338A

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.341A 5.341 5.338A

Ciparu RRL: 1427-1452/
1375-1400 MHz
CEPT T/R 13-01 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam joslā
1-3 GHz
Konfigurācija: PP

Radiosaskarne RS FX.014-2PP

Noslēguma jautājumi, 49. un 50. punkts

FWA sistēmas ITU-R F.701 - Radiofrekvenču kanālu plānojums analogajām un ciparu punkta-daudzpunktu radio sistēmām, kuras izmanto radiofrekvenču joslas no 1,350-2,690 GHz Konfigurācija: PMP

Noslēguma jautājumi, 49. un 50. punkts

AS:
1427-1432 MHz
  Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
Zemes sistēmas, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus ES/IMT:
1432-1472 MHz
Komisijas 2015. gada 8. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2015/750 par 1427-1517 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2018. gada 26. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2018/661, ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/750 par 1452-1492 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus, groza, to attiecinot arī uz harmonizēto 1427-1452 MHz un 1492-1517 MHz frekvenču joslu

ECC/DEC/(17)06 - ECC 2017. gada 17. novembra lēmums par frekvenču joslu 1427-1452 MHz un 1492-1518 MHz harmonizētu izmantošanu mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) papildu lejuplīnijai (MFCN SDL)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.1500

254.

1452-1492 MHz

  FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.346

APRAIDES 5.345

APRAIDES SATELĪTU 5.208B

5.345 5.341 5.342

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.341

Zemes sistēmas, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus ES/IMT:
1432-1472 MHz
Komisijas 2015. gada 8. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2015/750 par 1427-1517 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2018. gada 26. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2018/661, ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/750 par 1452-1492 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus, groza, to attiecinot arī uz harmonizēto 1427-1452 MHz un 1492-1517 MHz frekvenču joslu

ECC/DEC/(13)03 - ECC 2013. gada 8. novembra lēmums par frekvenču joslas 1452-1492 MHz harmonizētu izmantošanu mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) papildu lejuplīnijai (MFCN SDL)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.1500

AS:
1472-1492 MHz
  Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
255.

1492-1518 MHz

  FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.341A 5.341 5.342

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.341A 5.341

Ciparu RRL: 1492-1517/
1350-1375 MHz
CEPT T/R 13-01 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam joslā
1-3 GHz
Konfigurācija: PP

Radiosaskarne RS FX.014-1PP

Noslēguma jautājumi, 49. un 50. punkts

FWA sistēmas: 1492-1506 MHz ITU-R F.701 - Radiofrekvenču kanālu plānojums analogajām un ciparu punkta-daudzpunktu radio sistēmām, kuras izmanto radiofrekvenču joslas no 1,350-2,690 GHz Konfigurācija: PMP

Noslēguma jautājumi, 49. un 50. punkts

Zemes sistēmas, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus ES/IMT:
1492-1512 MHz
Komisijas 2015. gada 8. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2015/750 par 1427-1517 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2018. gada 26. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2018/661, ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/750 par 1452-1492 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus, groza, to attiecinot arī uz harmonizēto 1427-1452 MHz un 1492-1517 MHz frekvenču joslu

ECC/DEC/(17)06 - ECC 2017. gada 17. novembra lēmums par frekvenču joslu 1427-1452 MHz un 1492-1518 MHz harmonizētu izmantošanu mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) papildu lejuplīnijai (MFCN SDL)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.1500

AS:
1512-1517 MHz
  Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai"

14. Izteikt 1. pielikuma 260. punktu šādā redakcijā:

"260.

1559-1610 MHz

  GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums-Zeme) (izplatījums-izplatījums) 5.328B 5.329A 5.347A

5.341 5.362B 5.362C

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums-Zeme) (izplatījums-izplatījums) 5.328B 5.329A 5.347A

5.341

GNSS, GNSS atkārtotāji ECC/REC/(10)02 - Par Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) atkārtotāju atļauju režīmu Radiosaskarne RS TN.1500"

15. Izteikt 1. pielikuma 273. punktu šādā redakcijā:

"273.

1710-1930 MHz

  FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.384A 5.388A

5.149 5.341 5.385 5.387 5.388

FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.384A 5.388A

5.149 5.341 5.385 5.388

IMT-2000/
UMTS/LTE/
WiMAX/
GSM 1800/ML: 1710-1785 MHz
Komisijas 2008. gada 7. aprīļa Lēmums 2008/294/EK par harmonizētiem frekvenču spektra izmantošanas nosacījumiem mobilo sakaru pakalpojumu darbībai gaisakuģos (MCA pakalpojumiem) Kopienā

Komisijas 2013. gada 12. novembra Lēmums 2013/654/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/294/EK, iekļaujot papildu piekļuves tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem gaisa kuģos (MCA pakalpojumiem)

Komisijas 2016. gada 16. decembra Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2317, ar ko groza Komisijas Lēmumu 2008/294/EK un Komisijas Īstenošanas lēmumu 2013/654/ES, lai vienkāršotu mobilo sakaru darbību gaisa kuģos (MCA pakalpojumus) Savienībā

ERC/DEC/(95)03 - ERC 1995. gada 1. decembra lēmums par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas saskaņotai DCS 1800 ieviešanai (ciparu šūnu sakaru sistēma 1800 MHz joslā)

ECC/REC/(05)08 - Frekvenču plānošana un frekvenču koordinēšana GSM 900, GSM 1800, E-GSM un GSM-R sauszemes mobilajām sistēmām (izņemot tiešo sakaru režīma (DMO) kanālus)

ECC/DEC/(06)07 - ECC 2006. gada 1. decembra lēmums par harmonizētu gaisa kuģu GSM sistēmu izmantošanu 1710-1785 un 1805-1880 MHz frekvenču joslās

ECC/DEC/(06)13 - ECC 2006. gada 1. decembra lēmums par radiofrekvenču joslu 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz un 1805-1880 MHz noteikšanu zemes IMT-2000/
UMTS sistēmām

Komisijas 2009. gada 16. oktobra Lēmums 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2010. gada 19. marta Lēmums 2010/166/ES par harmonizētiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā

Komisijas 2017. gada 1. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/191, ar ko groza Lēmumu 2010/166/ES, ieviešot jaunas tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā

Komisijas 2011. gada 18. aprīļa Lēmums 2011/251/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2018. gada 20. aprīļa Īstenošanas lēmums 2018/637/ES, ar ko Lēmumu 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus, groza saistībā ar attiecīgiem tehniskajiem nosacījumiem lietu internetam

Dupleksie kanāli (FB: 1805-1880 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.1800

Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī

Mobilo sakaru iekārtas kuģos

SRD:
1785-1805 MHz
Komisijas 2014. gada 1. septembra Lēmums 2014/641/ES par harmonizētajiem tehniskajiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai programmu gatavošanas un īpašo pasākumu bezvadu skaņas iekārtās Savienībā

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

ERC/REC 25-10 - Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB)

PMSE ierīces

Radiosaskarne RS PMSE.01

IMT-2000/
UMTS/LTE/
WiMAX/
GSM 1800/FB: 1805-1880 MHz
Komisijas 2008. gada 7. aprīļa Lēmums 2008/294/EK par harmonizētiem frekvenču spektra izmantošanas nosacījumiem mobilo sakaru pakalpojumu darbībai gaisakuģos (MCA pakalpojumiem) Kopienā

Komisijas 2013. gada 12. novembra Lēmums 2013/654/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/294/EK, iekļaujot papildu piekļuves tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem gaisa kuģos (MCA pakalpojumiem)

Komisijas 2016. gada 16. decembra Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2317, ar ko groza Komisijas Lēmumu 2008/294/EK un Komisijas Īstenošanas lēmumu 2013/654/ES, lai vienkāršotu mobilo sakaru darbību gaisa kuģos (MCA pakalpojumus) Savienībā

ERC/DEC/(95)03 - ERC 1995. gada 1. decembra lēmums par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas saskaņotai DCS 1800 ieviešanai (ciparu šūnu sakaru sistēma 1800 MHz joslā)

ECC/REC/(05)08 - Frekvenču plānošana un frekvenču koordinēšana GSM 900, GSM 1800, E-GSM un GSM-R sauszemes mobilajām sistēmām (izņemot tiešo sakaru režīma (DMO) kanālus)

ECC/DEC/(06)07 - ECC 2006. gada 1. decembra lēmums par harmonizētu gaisa kuģu GSM sistēmu izmantošanu 1710-1785 un 1805-1880 MHz frekvenču joslās

ECC/DEC/(06)13 - ECC 2006. gada 1. decembra lēmums par radiofrekvenču joslu 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz un 1805-1880 MHz noteikšanu zemes IMT-2000/
UMTS sistēmām

Komisijas 2009. gada 16. oktobra Lēmums 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2010. gada 19. marta Lēmums 2010/166/ES par harmonizētiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā

Komisijas 2017. gada 1. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/191, ar ko groza Lēmumu 2010/166/ES, ieviešot jaunas tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā

Komisijas 2011. gada 18. aprīļa Lēmums 2011/251/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus

Dupleksie kanāli (ML: 1710-1785 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.1800

Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī

Mobilo sakaru iekārtas kuģos

DECT:
1880-1900 MHz
ERC/DEC/(94)03 - ERC 1994. gada 24. oktobra lēmums par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas saskaņotai Eiropas ciparu bezauklas telesakaru sistēmas (DECT) ieviešanai

ERC/DEC/(98)22 - ERC 1998. gada 23. novembra lēmums par DECT iekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, izņemot publiskai piekļuvei paredzētas stacionārās daļas

 
UMTS/IMT-2000/TDD: 1900-1920 MHz ECC/DEC/(06)01 - ECC 2006. gada 24. marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmai, kura darbojas 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz un 2110-2170 MHz joslās Publiskie elektronisko sakaru tīkli
UMTS/IMT-2000/FDD/ML: 1920-1980 MHz Komisijas 2012. gada 5. novembra Lēmums 2012/688/ES par 1920-1980 MHz un 2110-2170 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2013. gada 12. novembra Lēmums 2013/654/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/294/EK, iekļaujot papildu piekļuves tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem gaisa kuģos (MCA pakalpojumiem)

Komisijas 2016. gada 16. decembra Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2317, ar ko groza Komisijas Lēmumu 2008/294/EK un Komisijas Īstenošanas lēmumu 2013/654/ES, lai vienkāršotu mobilo sakaru darbību gaisa kuģos (MCA pakalpojumus) Savienībā

ECC/DEC/(06)01 - ECC 2006. gada 24. marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmai, kura darbojas 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz un 2110-2170 MHz joslās

Dupleksie kanāli (FB: 2110-2170 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.2100

Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī"

16. Papildināt 1. pielikuma 274. punkta piekto aili aiz vārdiem un skaitļiem "ECC/DEC/(06)01 - ECC 2006. gada 24. marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmai, kura darbojas 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz un 2110-2170 MHz joslās" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas 2017. gada 1. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/191, ar ko groza Lēmumu 2010/166/ES, ieviešot jaunas tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā".

17. Papildināt 1. pielikuma 278., 279. un 280. punkta piekto aili aiz vārdiem un skaitļiem "ECC/DEC/(06)01 - ECC 2006. gada 24. marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmai, kura darbojas 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz un 2110-2170 MHz joslās" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas 2017. gada 1. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/191, ar ko groza Lēmumu 2010/166/ES, ieviešot jaunas tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā".

18. Papildināt 1. pielikuma 287., 288., 289. un 290. punkta piekto aili aiz skaitļiem un vārdiem "2008/477/EK - Komisijas 2008. gada 13. jūnija Lēmums par 2500-2690 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas 2017. gada 1. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/191, ar ko groza Lēmumu 2010/166/ES, ieviešot jaunas tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā".

19. Papildināt 1. pielikuma 384., 385., 386., 387., 388., 389., 390., 391. un 392. punkta piekto aili aiz vārdiem un skaitļiem "Komisijas 2011. gada 29. jūlija Lēmums 2011/485/EU, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas 2017. gada 10. novembra Īstenošanas lēmums 2017/2077/ES par grozījumiem Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā".

20. Izteikt 1. pielikuma 393., 394., 395., 396., 397. un 398. punktu šādā redakcijā:

"393.

24,25-24,45 GHz

  FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Ciparu RRL: 24,25-24,5 GHz CEPT T/R 13-02 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0-29,5 GHz joslā Vienvirziena RRL

Radiosaskarne RS FX.240PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

PMSE:
24,25-24,5 GHz
ERC/REC 25-10 - Frekvenču joslas skaņas un video programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīcēm (PMSE) zemes lietojumiem Radiolīnijas videosignāla pārraidei

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRR:
21,65-26,65 GHz
Komisijas 2005. gada 17. janvāra Lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

Komisijas 2011. gada 29. jūlija lēmums 2011/485/EU, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

Komisijas 2017. gada 10. novembra Īstenošanas lēmums 2017/2077/ES par grozījumiem Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

ECC/DEC/(04)10 - ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku

Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)
SRD:
24,05-24,5 GHz
Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
SRD:
24,05-27 GHz
Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Radionoteikšanas ierīces
IMT:
24,25-25,1 GHz
Komisijas 2019. gada 14. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2019/784 par 24,25-27,5 GHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2020. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2020/590, ar ko Lēmumu (ES) 2019/784 groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 24,25-27,5 GHz frekvenču joslai

ECC/DEC/(18)06 - ECC 2018. gada 6. jūlija Lēmums par harmonizētiem tehniskajiem nosacījumiem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) 24,25-27,5 GHz joslā

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.26000-2

Noslēguma jautājumi, 60. punkts

394.

24,45-24,75 GHz

  FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU

MOBILAIS

PMSE:
24,25-24,5 GHz
ERC/REC 25-10 - Frekvenču joslas skaņas un video programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīcēm (PMSE) zemes lietojumiem Radiolīnijas videosignāla pārraidei

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Ciparu RRL: 24,25-24,5 GHz CEPT T/R 13-02 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0-29,5 GHz joslā Vienvirziena RRL

Radiosaskarne RS FX.240PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Ciparu RRL: 24,5-24,717/
25,557-25,725 GHz
CEPT T/R 13-02 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0-29,5 GHz joslā Konfigurācija PP. Lielas ietilpības RRL (34 Mb/s un vairāk)

Radiosaskarne RS FX.260-1PP

Noslēguma jautājumi, 55. punkts

SRR:
21,65-26,65 GHz
Komisijas 2005. gada 17. janvāra Lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

Komisijas 2011. gada 29. jūlija lēmums 2011/485/EU, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

Komisijas 2017. gada 10. novembra Īstenošanas lēmums 2017/2077/ES par grozījumiem Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

ECC/DEC/(04)10 - ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku

Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)
SRD:
24,05-24,5 GHz
Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Komisijas 2017. gada 10. novembra Īstenošanas lēmums 2017/2077/ES par grozījumiem Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
SRD:
24,05-27 GHz
Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Radionoteikšanas ierīces
IMT:
24,25-25,1 GHz
Komisijas 2019. gada 14. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2019/784 par 24,25-27,5 GHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2020. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2020/590, ar ko Lēmumu (ES) 2019/784 groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 24,25-27,5 GHz frekvenču joslai

ECC/DEC/(18)06 - ECC 2018. gada 6. jūlija Lēmums par harmonizētiem tehniskajiem nosacījumiem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) 24,25-27,5 GHz joslā

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.26000-2

Noslēguma jautājumi, 60. punkts

395.

24,75-25,25 GHz

  FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS

MOBILAIS

FWA:
24,773-25,445/
25,781-26,453 GHz
CEPT T/R 13-02 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0-29,5 GHz joslā

ECC/REC/(11)01 - vadlīnijas frekvenču bloku piešķiršanai fiksētajām bezvadu sistēmām 24,5-26,5 GHz, 27,5-29,5 GHz un 31,8-33,4 GHz frekvenču joslās

Konfigurācija MP

Radiosaskarne RS FX.260-2MP

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Noslēguma jautājumi, 56. punkts

SRR:
21,65-26,65 GHz
Komisijas 2005. gada 17. janvāra Lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

Komisijas 2011. gada 29. jūlija lēmums 2011/485/EU, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

Komisijas 2017. gada 10. novembra Īstenošanas lēmums 2017/2077/ES par grozījumiem Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

ECC/DEC/(04)10 - ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku

Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)
SRD:
24,05-27 GHz
Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Radionoteikšanas ierīces
IMT:
24,25-25,1 GHz
Komisijas 2019. gada 14. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2019/784 par 24,25-27,5 GHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2020. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2020/590, ar ko Lēmumu (ES) 2019/784 groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 24,25-27,5 GHz frekvenču joslai

ECC/DEC/(18)06 - ECC 2018. gada 6. jūlija Lēmums par harmonizētiem tehniskajiem nosacījumiem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) 24,25-27,5 GHz joslā

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.26000-2

Noslēguma jautājumi, 60. punkts

Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/
IMT:
25,1-27,5 GHz
Komisijas 2019. gada 14. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2019/784 par 24,25-27,5 GHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2020. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2020/590, ar ko Lēmumu (ES) 2019/784 groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 24,25-27,5 GHz frekvenču joslai

ECC/DEC/(18)06 - ECC 2018. gada 6. jūlija Lēmums par harmonizētiem tehniskajiem nosacījumiem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) 24,25-27,5 GHz joslā

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.26000-1

Noslēguma jautājumi, 61. punkts

396.

25,25-25,5 GHz

  FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.536

MOBILAIS

Standarta frekvenču un laika signālu satelītu
(Zeme-izplatījums)

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.536

MOBILAIS

Standarta frekvenču un laika signālu satelītu
(Zeme-izplatījums)

FWA:
24,773-25,445/
25,781-26,453 GHz
CEPT T/R 13-02 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0-29,5 GHz joslā

ECC/REC/(11)01 - vadlīnijas frekvenču bloku piešķiršanai fiksētajām bezvadu sistēmām 24,5-26,5 GHz, 27,5-29,5 GHz un 31,8-33,4 GHz frekvenču joslās

Konfigurācija MP

Radiosaskarne RS FX.260-2MP

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Noslēguma jautājumi, 56. punkts

SRR:
21,65-26,65 GHz
Komisijas 2005. gada 17. janvāra Lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

Komisijas 2011. gada 29. jūlija lēmums 2011/485/EU, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

Komisijas 2017. gada 10. novembra Īstenošanas lēmums 2017/2077/ES par grozījumiem Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

ECC/DEC/(04)10 - ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku

Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)
SRD:
24,05-27 GHz
Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Radionoteikšanas ierīces
Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/
IMT:
25,1-27,5 GHz
Komisijas 2019. gada 14. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2019/784 par 24,25-27,5 GHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2020. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2020/590, ar ko Lēmumu (ES) 2019/784 groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 24,25-27,5 GHz frekvenču joslai

ECC/DEC/(18)06 - ECC 2018. gada 6. jūlija Lēmums par harmonizētiem tehniskajiem nosacījumiem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) 24,25-27,5 GHz joslā

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.26000-1

Noslēguma jautājumi, 61. punkts

AS un CS:
25,25-26,5 GHz
  Privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli
397.

25,5-27 GHz

  ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums-Zeme) 5.536A 5.536B

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.536

MOBILAIS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums-Zeme) 5.536A 5.536C

Standarta frekvenču un laika signālu satelītu
(Zeme-izplatījums)

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums-Zeme) 5.536A

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.536

MOBILAIS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums-Zeme) 5.536A

Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme-izplatījums)

Ciparu RRL:
24,5-24,717/
25,557-25,725 GHz
CEPT T/R 13-02 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0-29,5 GHz joslā Konfigurācija PP. Lielas ietilpības RRL (34 Mb/s un vairāk)

Radiosaskarne RS FX.260-1PP

Noslēguma jautājumi, 55. punkts

FWA:
24,773-25,445/
25,781-26,453 GHz
CEPT T/R 13-02 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0-29,5 GHz joslā

ECC/REC/(11)01 - vadlīnijas frekvenču bloku piešķiršanai fiksētajām bezvadu sistēmām 24,5-26,5 GHz, 27,5-29,5 GHz un 31,8-33,4 GHz frekvenču joslās

Konfigurācija MP

Radiosaskarne RS FX.260-2MP

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Noslēguma jautājumi, 56. punkts

SRR:
21,65-26,65 GHz
Komisijas 2005. gada 17. janvāra Lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

Komisijas 2011. gada 29. jūlija lēmums 2011/485/EU, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

Komisijas 2017. gada 10. novembra Īstenošanas Lēmums 2017/2077/ES par grozījumiem Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

ECC/DEC/(04)10 - ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku

Automobiļu tuvdarbības radari (SRR
SRD:
24,05-27 GHz
Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Radionoteikšanas ierīces
AS un CS:
25,25-26,5 GHz
  Privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli
Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/
IMT:
25,1-27,5 GHz
Komisijas 2019. gada 14. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2019/784 par 24,25-27,5 GHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2020. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2020/590, ar ko Lēmumu (ES) 2019/784 groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 24,25-27,5 GHz frekvenču joslai

ECC/DEC/(18)06 - ECC 2018. gada 6. jūlija Lēmums par harmonizētiem tehniskajiem nosacījumiem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) 24,25-27,5 GHz joslā

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.26000-1

Noslēguma jautājumi, 61. punkts

Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/
IMT:
26,5-27,5 GHz
Komisijas 2019. gada 14. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2019/784 par 24,25-27,5 GHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2020. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2020/590, ar ko Lēmumu (ES) 2019/784 groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 24,25-27,5 GHz frekvenču joslai

ECC/DEC/(18)06 - ECC 2018. gada 6. jūlija Lēmums par harmonizētiem tehniskajiem nosacījumiem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) 24,25-27,5 GHz joslā

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.26000

Noslēguma jautājumi, 57. un 58. punkts

398.

27-27,5 GHz

  FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.536

MOBILAIS

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.536

MOBILAIS

Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/
IMT:
25,1-27,5 GHz
Komisijas 2019. gada 14. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2019/784 par 24,25-27,5 GHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2020. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2020/590, ar ko Lēmumu (ES) 2019/784 groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 24,25-27,5 GHz frekvenču joslai

ECC/DEC/(18)06 - ECC 2018. gada 6. jūlija Lēmums par harmonizētiem tehniskajiem nosacījumiem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) 24,25-27,5 GHz joslā

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.26000-1

Noslēguma jautājumi, 61. punkts

Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/
IMT:
26,5-27,5 GHz
Komisijas 2019. gada 14. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2019/784 par 24,25-27,5 GHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2020. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2020/590, ar ko Lēmumu (ES) 2019/784 groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 24,25-27,5 GHz frekvenču joslai

ECC/DEC/(18)06 - ECC 2018. gada 6. jūlija Lēmums par harmonizētiem tehniskajiem nosacījumiem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) 24,25-27,5 GHz joslā

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.26000

Noslēguma jautājumi, 57. un 58. punkts"

21. Izteikt 1. pielikuma 441., 442., 443., 444., 445., 446. un 447. punktu šādā redakcijā:

"441.

57-58,2 GHz

  ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.556A

MOBILAIS 5.558

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.547

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.556A

MOBILAIS 5.558

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.547

Ciparu RRL: 57-64 GHz ECC/REC/(09)01 - Par 57-64 GHz frekvenču joslas izmantošanu fiksētajām punkts-punkts bezvadu sistēmām Konfigurācija PP Radiosaskarne RS FX.600PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD:
57-71 GHz
Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Platjoslas datu pārraides ierīces
SRD:
57-64GHz
Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces

Radionoteikšanas ierīces

442.

58,2-59 GHz

  ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.547 5.556

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.547 5.556

Ciparu RRL: 57-64 GHz ECC/REC/(09)01 - Par 57-64 GHz frekvenču joslas izmantošanu fiksētajām punkts-punkts bezvadu sistēmām Konfigurācija PP Radiosaskarne RS FX.600PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD:
57-71 GHz
Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Platjoslas datu pārraides ierīces
SRD:
57-64GHz
Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces

Radionoteikšanas ierīces

443.

59-59,3 GHz

  ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.556A

MOBILAIS 5.558

RADIOLOKĀCIJAS 5.559

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.556A

MOBILAIS 5.558

RADIOLOKĀCIJAS 5.559

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

Ciparu RRL: 57-64 GHz ECC/REC/(09)01 - Par 57-64 GHz frekvenču joslas izmantošanu fiksētajām punkts-punkts bezvadu sistēmām Konfigurācija PP

Radiosaskarne RS FX.600PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD:
57-71 GHz
Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Platjoslas datu pārraides ierīces
SRD:
57-64 GHz
Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces

Radionoteikšanas ierīces

AS un CS:
59-63 GHz
  Privātie elektronisko sakaru tīkli
444.

59,3-64 GHz

  FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558

RADIOLOKĀCIJAS 5.559 5.138

FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558

RADIOLOKĀCIJAS 5.559 5.138

Ciparu RRL: 57-64 GHz ECC/REC/(09)01 - Par 57-64 GHz frekvenču joslas izmantošanu fiksētajām punkts-punkts bezvadu sistēmām Konfigurācija PP

Radiosaskarne RS FX.600PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD:
57-71 GHz
ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs

Platjoslas datu pārraides ierīces
SRD:
63-64 GHz
ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
SRD:
61-61,5 GHz
ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces
SRD:
57-64 GHz
Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces

Radionoteikšanas ierīces

ISM:
61-61,5 GHz
   
AS un CS:
59-63 GHz
  Privātie elektronisko sakaru tīkli
445.

64-65 GHz

  FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.547 5.556

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.547 5.556

SRD:
57-71 GHz
Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Platjoslas datu pārraides ierīces
446.

65-66 GHz

  ZEMES IZPĒTES SATELĪTU

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

IZPLATĪJUMA IZPĒTES

5.547

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

IZPLATĪJUMA IZPĒTES

5.547

SRD:
57-71 GHz
Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Platjoslas datu pārraides ierīces
447.

66-71 GHz

  STARPSATELĪTU

MOBILAIS 5.553 5.558

MOBILAIS SATELĪTU

RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU

5.554

STARPSATELĪTU

MOBILAIS 5.553 5.558

MOBILAIS SATELĪTU

RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU

5.554

SRD:
57-71 GHz
Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Platjoslas datu pārraides ierīces"

22. Izteikt 1. pielikuma 449., 450., 451., 452., 453., 454. un 455. punktu šādā redakcijā:

"449.

74-76 GHz

  FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums-Zeme)

MOBILAIS

APRAIDES

APRAIDES SATELĪTU

Izplatījuma izpētes (izplatījums-Zeme)

5.561

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums-Zeme)

MOBILAIS

APRAIDES

APRAIDES SATELĪTU

Izplatījuma izpētes (izplatījums-Zeme)

5.561

Ciparu RRL: 74-76/
84-86 GHz
ECC/REC (05)07 - Radiofrekvenču kanālu plānojums fiksētā dienesta sistēmām, kuras izmanto 71-76 GHz un 81-86 GHz joslu Konfigurācija PP

Radiosaskarne RS FX.740PP

SRD:
75-85 GHz
Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs

Radionoteikšanas ierīces
450.

76-77,5 GHz

  RADIOASTRONOMIJAS

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Radioamatieru satelītu

Izplatījuma izpētes (izplatījums-Zeme)

5.149

RADIOASTRONOMIJAS

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Radioamatieru satelītu

Izplatījuma izpētes (izplatījums-Zeme)

5.149

SRD:
76-77 GHz
ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
Radioamatieru radiostacijas: 76-81,5 GHz CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība"

Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRR:
77-81 GHz
Komisijas 2004. gada 8. jūlija Lēmums 2004/545/EK par radiofrekvenču spektra saskaņošanu 79 GHz diapazonā automobiļu šaura diapazona radariekārtu izmantošanai Kopienā

ECC/DEC/(04)03 - ECC 2004. gada 19. marta lēmums par 77-81 GHz radiofrekvenču joslu, kura nosakāma maza darbības attāluma autotransporta radariem

SRR
SRD:
75-85GHz
Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs

Radionoteikšanas ierīces
451.

77,5-78 GHz

  RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

Radioastronomijas

Izplatījuma izpētes (izplatījums-Zeme)

5.149

RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

Radioastronomijas

Izplatījuma izpētes (izplatījums-Zeme)

5.149

Radioamatieru radiostacijas: 76-81,5 GHz CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība"

Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRR:
77-81 GHz
Komisijas 2004. gada 8. jūlija Lēmums 2004/545/EK par radiofrekvenču spektra saskaņošanu 79 GHz diapazonā automobiļu šaura diapazona radariekārtu izmantošanai Kopienā

ECC/DEC/(04)03 - ECC 2004. gada 19. marta lēmums par 77-81 GHz radiofrekvenču joslu, kura nosakāma maza darbības attāluma autotransporta radariem

SRR
SRD:
75-85 GHz
Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs

Radionoteikšanas ierīces
452.

78-79 GHz

  RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Radioamatieru satelītu

Radioastronomijas

Izplatījuma izpētes (izplatījums-Zeme)

5.149 5.560

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Radioamatieru satelītu

Radioastronomijas

Izplatījuma izpētes (izplatījums-Zeme)

5.149 5.560

Radioamatieru radiostacijas: 76-81,5 GHz CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība"

Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRD:
77-81 GHz
Komisijas 2004. gada 8. jūlija Lēmums 2004/545/EK par radiofrekvenču spektra saskaņošanu 79 GHz diapazonā automobiļu šaura diapazona radariekārtu izmantošanai Kopienā

ECC/DEC/(04)03 - ECC 2004. gada 19. marta lēmums par 77-81 GHz radiofrekvenču joslu, kura nosakāma maza darbības attāluma autotransporta radariem

SRR
SRD:
75-85GHz
Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs

Radionoteikšanas ierīces
453.

79-81 GHz

  RADIOASTRONOMIJAS

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Radioamatieru satelītu

Izplatījuma izpētes (izplatījums-Zeme)

5.149

RADIOASTRONOMIJAS

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Radioamatieru satelītu

Izplatījuma izpētes (izplatījums-Zeme)

5.149

Radioamatieru radiostacijas: 76-81,5 GHz CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība"

Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRR:
77-81 GHz
Komisijas 2004. gada 8. jūlija Lēmums 2004/545/EK par radiofrekvenču spektra saskaņošanu 79 GHz diapazonā automobiļu šaura diapazona radariekārtu izmantošanai Kopienā

ECC/DEC/(04)03 - ECC 2004. gada 19. marta lēmums par 77-81 GHz radiofrekvenču joslu, kura nosakāma maza darbības attāluma autotransporta radariem

SRR
SRD:
75-85GHz
Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs

Radionoteikšanas ierīces
454.

81-84 GHz

  FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU
(Zeme-izplatījums)

MOBILAIS

MOBILAIS SATELĪTU
(Zeme-izplatījums)

RADIOASTRONOMIJAS

Izplatījuma izpētes (izplatījums-Zeme)

5.149 5.561A

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU
(Zeme-izplatījums)

MOBILAIS

MOBILAIS SATELĪTU
(Zeme-izplatījums)

RADIOASTRONOMIJAS

Izplatījuma izpētes (izplatījums-Zeme)

Radioamatieru 5.561A

Radioamatieru satelītu 5.561A

5.149

Radioamatieru radiostacijas: 76-81,5 GHz CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība"

Radioamatieru dienesta radiostacijas
Ciparu RRL: 81-84 GHz ECC/REC (05)07 - Radiofrekvenču kanālu plānojums fiksētā dienesta sistēmām, kuras izmanto 71-76 GHz un 81-86 GHz joslu Konfigurācija PP

Radiosaskarne RS FX.740PP

AS: 81-84 GHz    
SRD:
75-85GHz
Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs

Radionoteikšanas ierīces
455.

84-86 GHz

  FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU
(Zeme-izplatījums)

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

5.149

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU
(Zeme-izplatījums)

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

5.149

Ciparu RRL: 74-76/
84-86 GHz
ECC/REC (05)07 - Radiofrekvenču kanālu plānojums fiksētā dienesta sistēmām, kuras izmanto 71-76 GHz un 81-86 GHz joslu Konfigurācija PP

Radiosaskarne RS FX.740PP

SRD:
75-85GHz
Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs

Radionoteikšanas ierīces"

23. Izteikt 2. pielikuma 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Radiosaskarne RS LM.1500

Nr.
p.k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri

Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests Sauszemes mobilais, fiksētais  
2. Radiosakaru sistēma Zemes radiosakaru sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi
3. Frekvenču josla(-s) 1432-1472 MHz, 1492-1512 MHz  
4. Radiokanālu plānojums Atbilstoši Lēmuma (ES) 2015/750 un (ES) 2018/661 pielikuma A daļai.

Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem.

Piešķirtā bloka zemākā robežfrekvence sakrīt ar 1432 MHz joslas apakšējo malu vai ir atdalīta no tās ar 5 MHz daudzkārtņiem

 
5. Modulācija/aizņemtā frekvenču josla Ciparu  
6. Raidīšanas virziens/
dupleksais atdalījums
Bāzes stacijas papildu lejuplīnijas raidīšanas režīms (SDL)  
7. Izstarotā jauda/jaudas blīvums Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam.

Bāzes stacijas raidīšanai 1432-1472 MHz un 1492-1512 MHz joslu ietvaros jāatbilst Lēmuma (ES) 2018/661 pielikuma bloka malas maskām (BEM).

1. Bāzes stacijas e.i.r.p. robežvērtības bloka ietvaros - atbilstoši Lēmuma (ES) 2018/661 pielikuma B daļai. Maksimālā e.i.r.p. bloka ietvaros katrai šūnai 68 dBm/5 MHz.

2. Bāzes stacijas BEM ārpusbloka e.i.r.p. robežvērtības katrai antenai - atbilstoši Lēmuma (ES) 2018/661 pielikuma B daļas 2. tabulai.

3. Bāzes stacijas nevēlamu izstarojumu jaudas robežvērtības 1400-1427 MHz frekvenču joslā bāzes stacijām, kas darbojas 1432-1452 MHz frekvenču joslā - atbilstoši Lēmuma (ES) 2018/661 pielikuma B daļas 3. tabulai.

4. Bāzes stacijas ārpusjoslas e.i.r.p. robežvērtības uz šūnu - atbilstoši Lēmuma (ES) 2018/661/ES pielikuma B daļas 4. un 5. tabulai

3. tabulas skaidrojums - šī prasība ir paredzēta, lai aizsargātu radioastronomijas un pasīvo Zemes izpētes satelītu dienestus 1400-1427 MHz pasīvajā frekvenču joslā.

Par nevēlamo izstarojumu jaudas līmeni uzskata līmeni, kas izmērīts antenas pieslēgvietā.

4. tabulas skaidrojums - šīs prasības ir paredzētas, lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību mobilajam satelītu dienestam, kas darbojas 1518-1559 MHz frekvenču joslā.

5. tabulas skaidrojums - šīs prasības ir piemērojamas, ja bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumu sistēmas netiek izmantotas ne zem 1452 MHz, ne virs 1492 MHz.

Vairāku sektoru stacijā vērtība "katrai šūnai" atbilst vērtībai vienam no sektoriem.

BEM ir jāizpilda, lai nodrošinātu kaimiņtīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp šādu kaimiņtīklu operatoriem nav divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu. Var izmantot arī mazāk ierobežojošus tehniskos parametrus, ja par to vienojas attiecīgo tīklu operatori

8. Radiokanāla lietošanas nosacījumi Atbilstoši Lēmumam (ES) 2018/661 - bāzes stacijas raidīšanas (tikai lejuplīnijas) režīms (SDL).

Raidīšanas frekvences:

FB: SDL: 1432-1472 MHz un 1492-1512 MHz

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība
9. Atļaujas veids Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoram  
10. Papildu būtiskās prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu Nav noteiktas  
11. Frekvenču plānojuma apsvērumi Komisijas Lēmums (ES) 2015/750

Komisijas Lēmums (ES) 2018/661

ECC/DEC/(13)03

ECC/DEC/(17)06

ECC ziņojums Nr. 299

Radiofrekvenču joslas 1432-1472 MHz un 1492-1512 MHz paredzētas publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā.

Publisko elektronisko sakaru tīkliem, kas darbojas 1492-1512 MHz joslā, ostu un lidostu tuvumā var tikt noteikti papildu pasākumi elektromagnētiskās saderības nodrošināšanai ar MSS sistēmām 1518-1559 MHz joslā

Informatīvā daļa
12. Plānotās izmaiņas Nav noteiktas  
13. Atsauce Nav noteikta  
14. Paziņojuma numurs Nav noteikts  
15. Piezīmes  

"

24. Izteikt 2. pielikuma 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

"8. Radiosaskarne RS FX.060-1PP

Nr.
p.k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri

Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests Fiksētais  
2. Radiosakaru sistēma PP radiolīnijas Datu pārraides ātrums > 155 Mb/s
3. Frekvenču josla(-s) 5985-6425 MHz  
4. Radiokanālu plānojums Kanālu solis 29,65 MHz Maksimālais kanāla platums 59,3 MHz
5. Modulācija/aizņemtā frekvenču josla Amplitūdas un/vai fāzes, un/vai frekvences modulācija Ciparu informācija
6. Raidīšanas virziens/
dupleksais atdalījums
Frekvenčdales duplekss (FDD). Kanālu dupleksais atdalījums 252,04 MHz  
7. Izstarotā jauda/jaudas blīvums e.i.r.p. ≤ 35 dBW ≤ 43 dBm antenas ieejā.

Iespēju izmantot radiofrekvenču spektru ar augstāku e.i.r.p. robežvērtību izskata individuāli

8. Radiokanāla lietošanas nosacījumi Nav noteikti  
9. Atļaujas piešķiršanas procedūra Katrai radiostacijai individuāli  
10. Būtiskas papildu prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu Nav noteiktas  
11. Frekvenču plānojuma apsvērumi CEPT rekomendācija ERC/REC 14-01  
Informatīvā daļa
12. Plānotās izmaiņas Nav noteiktas  
13. Atsauce EN 302 217

CEPT rekomendācija ERC/REC 14-01

 
14. Paziņojuma numurs Nav noteikts  
15. Piezīmes    

9. Radiosaskarne RS FX.60-2PP

Nr.
p.k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri

Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests Fiksētais  
2. Radiosakaru sistēma PP radiolīnijas Radiolīnijas garums ≥ 10 km
3. Frekvenču josla(-s) 6425-7125 MHz  
4. Radiokanālu plānojums Kanālu solis 20 MHz; 40 MHz Maksimālais kanāla platums 80 MHz
5. Modulācija/aizņemtā frekvenču josla Amplitūdas un/vai fāzes, un/vai frekvences modulācija Ciparu informācija
6. Raidīšanas virziens/
dupleksais atdalījums
Frekvenčdales duplekss (FDD). Kanālu dupleksais atdalījums 340 MHz  
7. Izstarotā jauda/jaudas blīvums e.i.r.p. ≤ 35 dBW ≤ 43 dBm antenas ieejā.

Iespēju izmantot radiofrekvenču spektru ar augstāku e.i.r.p. robežvērtību izskata individuāli

8. Radiokanāla lietošanas nosacījumi Nav noteikti  
9. Atļaujas piešķiršanas procedūra Katrai radiostacijai individuāli  
10. Būtiskās papildu prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu Nav noteiktas  
11. Frekvenču plānojuma apsvērumi CEPT rekomendācija ERC/REC 14-02  
Informatīvā daļa
12. Paredzētie grozījumi Nav noteikti  
13. Atsauce EN 302 217

CEPT rekomendācija ERC/REC 14-02

 
14. Paziņojuma numurs Nav noteikts  
15. Piezīmes  

"

25. Izteikt 2. pielikuma 16. un 17. punktu šādā redakcijā:

"16. Radiosaskarne RS FX.150PP

Nr.
p.k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri

Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests Fiksētais  
2. Radiosakaru sistēma PP radiolīnijas  
3. Frekvenču josla(-s) 14,5-14,62/15,23-15,35 GHz  
4. Radiokanālu plānojums 1,75 MHz; 3,5 MHz; 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz Maksimālais kanāla platums 56 MHz
5. Modulācija/aizņemtā frekvenču josla Amplitūdas un/vai fāzes, un/vai frekvences modulācija Ciparu informācija
6. Raidīšanas virziens/
dupleksais atdalījums
Frekvenčdales duplekss (FDD). Kanālu dupleksais atdalījums 728 MHz  
7. Izstarotā jauda/jaudas blīvums e.i.r.p. ≤ 45 dBW ≤ 40 dBm antenas ieejā.

Iespēju izmantot radiofrekvenču spektru ar augstāku e.i.r.p. robežvērtību izskata individuāli

8. Radiokanāla lietošanas nosacījumi Nav noteikti  
9. Atļaujas piešķiršanas procedūra Katrai radiostacijai individuāli  
10. Būtiskās papildu prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu Nav noteikts  
11. Frekvenču plānojuma apsvērumi CEPT rekomendācija ERC/REC 12-07E  
Informatīvā daļa
12. Plānotās izmaiņas Nav noteiktas  
13. Atsauce EN 302 217

CEPT rekomendācija ERC/REC 12-07E

 
14. Paziņojuma numurs Nav noteikts  
15. Piezīmes    

17. Radiosaskarne RS FX.180PP

Nr.
p.k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri

Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests Fiksētais  
2. Radiosakaru sistēma PP radiolīnijas  
3. Frekvenču josla(-s) 17,7-19,7 GHz  
4. Radiokanālu plānojums 7 MHz; 13,75 MHz; 27,5 MHz; 55 MHz; 110 MHz Maksimālais kanāla platums 220 MHz
5. Modulācija/aizņemtā frekvenču josla Amplitūdas un/vai fāzes, un/vai frekvences modulācija Ciparu informācija
6. Raidīšanas virziens/
dupleksais atdalījums
Frekvenčdales duplekss (FDD). Kanālu dupleksais atdalījums 1010 MHz  
7. Izstarotā jauda/jaudas blīvums e.i.r.p. ≤ 55 dBW < 40 dBm antenas ieejā 17,7-18,6 GHz un 18,8-19,7 GHz joslās

≤ 27 dBm antenas ieejā 18,6-18,8 GHz joslā

8. Radiokanāla lietošanas nosacījumi Nav noteikti  
9. Atļaujas piešķiršanas procedūra Katrai radiostacijai individuāli  
10. Būtiskas papildu prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu Nav noteiktas  
11. Frekvenču plānojuma apsvērumi CEPT rekomendācija ERC/REC 12-03  
Informatīvā daļa
12. Plānotās izmaiņas Nav noteiktas  
13. Atsauce EN 302 217

CEPT ERC Rekomendācija 12-03

CEPT ERC Lēmums (00)07

 
14. Paziņojuma numurs Nav noteikts  
15. Piezīmes  

"

26. Izteikt 2. pielikuma 19. un 20. punktu šādā redakcijā:

"19. Radiosaskarne RS FX.230PP

Nr.
p.k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri

Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests Fiksētais  
2. Radiosakaru sistēma PP radiolīnijas  
3. Frekvenču josla(-s) 22-22,6/23-23,6 GHz  
4. Radiokanālu plānojums 3,5 MHz; 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz; 56 MHz; 112 MHz Maksimālais kanāla platums 224 MHz
5. Modulācija/aizņemtā frekvenču josla Amplitūdas un/vai fāzes, un/vai frekvences modulācija Ciparu informācija
6. Raidīšanas virziens/
dupleksais atdalījums
Frekvenčdales duplekss (FDD). Kanālu dupleksais atdalījums 1008 MHz  
7. Izstarotā jauda/jaudas blīvums e.i.r.p. ≤ 55 dBW ≤ 40 dBm antenas ieejā
8. Radiokanāla lietošanas nosacījumi Nav noteikti  
9. Atļaujas piešķiršanas procedūra Katrai radiostacijai individuāli  
10. Būtiskas papildu prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu Nav noteiktas  
11. Frekvenču plānojuma apsvērumi CEPT rekomendācija T/R 13-02  
Informatīvā daļa
12. Plānotās izmaiņas Nav noteiktas  
13. Atsauce EN 302 217

CEPT rekomendācija T/R 13-02

 
14. Paziņojuma numurs Nav noteikts  
15. Piezīmes    

20. Radiosaskarne RS FX.260-1PP

Nr.
p.k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri

Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests Fiksētais  
2. Radiosakaru sistēma PP radiolīnijas  
3. Frekvenču josla(-s) 24,5-24,717/25,557-25,725 GHz  
4. Radiokanālu plānojums 3,5 MHz; 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz; 56 MHz Maksimālais kanāla platums 112 MHz
5. Modulācija/aizņemtā frekvenču josla Amplitūdas un/vai fāzes, un/vai frekvences modulācija Ciparu informācija
6. Raidīšanas virziens/
dupleksais atdalījums
Frekvenčdales duplekss (FDD). Kanālu dupleksais atdalījums 1008 MHz  
7. Izstarotā jauda/jaudas blīvums e.i.r.p. ≤ 55 dBW ≤ 40 dBm antenas ieejā
8. Radiokanāla lietošanas nosacījumi Nav noteikti  
9. Atļaujas piešķiršanas procedūra Katrai radiostacijai individuāli  
10. Būtiskas papildu prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu Nav noteiktas  
11. Frekvenču plānojuma apsvērumi CEPT rekomendācija T/R 13-02  
Informatīvā daļa
12. Plānotās izmaiņas Nav noteiktas  
13. Atsauce EN 302 217

CEPT rekomendācija T/R 13-02

 
14. Paziņojuma numurs Nav noteikts  
15. Piezīmes  

"

27. Izteikt 2. pielikuma 23., 24. un 25. punktu šādā redakcijā:

"23. Radiosaskarne RS FX.320-1PP

Nr.
p.k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri

Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests Fiksētais  
2. Radiosakaru sistēma PP radiolīnijas  
3. Frekvenču josla(-s) 32,375-32,571/33,187-33,383 GHz  
4. Radiokanālu plānojums 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz; 56 MHz Maksimālais kanāla platums 112 MHz
5 Modulācija/aizņemtā frekvenču josla Amplitūdas un/vai fāzes, un/vai frekvences modulācija Ciparu informācija
6. Raidīšanas virziens/
dupleksais atdalījums
Frekvenčdales duplekss (FDD). Kanālu dupleksais atdalījums 812 MHz  
7. Izstarotā jauda/jaudas blīvums e.i.r.p. ≤ 55 dBW ≤ 40 dBm antenas ieejā
8. Radiokanāla lietošanas nosacījumi Nav noteikti  
9. Atļaujas piešķiršanas procedūra Katrai radiostacijai individuāli  
10. Būtiskas papildu prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu Nav noteiktas  
11. Frekvenču plānojuma apsvērumi CEPT rekomendācija ERC/REC (01)02  
Informatīvā daļa
12. Plānotās izmaiņas Nav noteiktas  
13. Atsauce EN 302 217

CEPT rekomendācija ERC/REC (01)02

 
14. Paziņojuma numurs Nav noteikts  
15. Piezīmes    

24. Radiosaskarne RS FX.320-2MP

Nr.
p.k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri

Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests Fiksētais  
2. Radiosakaru sistēma FWA fiksētā bezvadu piekļuve Pieļaujama arī atsevišķu PP savienojumu izmantošana MP sistēmas ietvaros
3. Frekvenču josla(-s) 31,815-32,347/32,627-33,159 GHz  
4. Radiokanālu plānojums 3,5 MHz; 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz; 56 MHz Maksimālais kanāla platums 112 MHz
5. Modulācija/aizņemtā frekvenču josla Amplitūdas un/vai fāzes, un/vai frekvences modulācija Ciparu informācija
6. Raidīšanas virziens/
dupleksais atdalījums
Frekvenčdales duplekss (FDD). Kanālu dupleksais atdalījums 812 MHz.

Laikdales duplekss (TDD)

Raidīšanas frekvences FDD gadījumā - CRS: 31,815-32,347 GHz

TS: 32,627-33,159 GHz

7. Izstarotā jauda/jaudas blīvums Nav noteikts  
8. Radiokanāla lietošanas nosacījumi Nav noteikti  
9. Atļaujas piešķiršanas procedūra Individuāli radiofrekvences piešķīrumi iedalīto frekvenču bloku robežās  
10. Būtiskas papildu prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu Nav noteiktas  
11. Frekvenču plānojuma apsvērumi CEPT rekomendācija ERC/REC (01)02  
Informatīvā daļa
12. Plānotās izmaiņas Nav noteiktas  
13. Atsauce EN 302 217

EN 302 326

CEPT rekomendācija ERC/REC (01)02

CEPT rekomendācija ECC/REC (11)01

 
14. Paziņojuma numurs Nav noteikts  
15. Piezīmes    

25. Radiosaskarne RS FX.380-PP

Nr.
p.k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri

Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests Fiksētais  
2. Radiosakaru sistēma PP radiolīnijas  
3. Frekvenču josla(-s) 37-39,5 GHz  
4. Radiokanālu plānojums 3,5 MHz; 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz; 56 MHz; 112 MHz Maksimālais kanāla platums 224 MHz
5. Modulācija/aizņemtā frekvenču josla Amplitūdas un/vai fāzes, un/vai frekvences modulācija Ciparu informācija
6. Raidīšanas virziens/
dupleksais atdalījums
Frekvenčdales duplekss (FDD). Kanālu dupleksais atdalījums 1260 MHz  
7. Izstarotā jauda/jaudas blīvums e.i.r.p. ≤ 55 dBW ≤ 40 dBm antenas ieejā
8. Radiokanāla nosacījumi Nav noteikti  
9. Atļaujas piešķiršanas procedūra Katrai radiostacijai individuāli  
10. Būtiskas papildu prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu Nav noteiktas  
11. Frekvenču plānojuma apsvērumi CEPT rekomendācija T/R 12-01  
Informatīvā daļa
12. Plānotās izmaiņas Nav noteiktas  
13. Atsauce EN 302 217

CEPT rekomendācija T/R 12-01

 
14. Paziņojuma numurs Nav noteikts  
15. Piezīmes  

"

28. Papildināt 2. pielikumu ar 56., 57., 58. un 59. punktu šādā redakcijā:

"56. Radiosaskarne RS LM.26000

Nr.
p.k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri

Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests Sauszemes mobilais  
2. Radiosakaru sistēma Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT Komisijas 2019. gada 14. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2019/784 par 24,25-27,5 GHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus (aktuālā redakcija) (turpmāk - Lēmums (ES) 2019/784)

Komisijas 2020. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2020/590, ar ko Lēmumu (ES) 2019/784 groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 24,25-27,5 GHz frekvenču joslai (turpmāk - Lēmums (ES) 2020/590)

3. Frekvenču josla 26,5-27,5 GHz  
4. Radiokanālu plānojums Laikdales duplekss (TDD) Atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 2. punktam.

Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 200 MHz daudzkārtņiem. Lai nodrošinātu visas frekvenču joslas efektīvu izmantošanu, bloki, kas atrodas blakus citiem spektra lietotājiem piešķirtajiem blokiem, var būt mazāki - 50 MHz, 100 MHz vai 150 MHz.

Piešķirtā bloka augšējā robežfrekvence sakrīt ar 27,5 GHz joslas augšējo malu vai ir atdalīta no tās ar 200 MHz daudzkārtni. Ja bloks ir mazāks par 200 MHz vai ir jānobīda, lai pielāgotos esošiem lietojumiem, izmanto 10 MHz daudzkārtni

5. Modulācija/aizņemtā frekvenču josla Ciparu  
6. Raidīšanas virziens/
dupleksais atdalījums
Nav piemērojams  
7. Izstarotā jauda/jaudas blīvums Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam Tehniskie nosacījumi bāzes stacijām - bloka malas maska (BEM):

1. Bāzes stacijas pārejas apgabala jaudas robežvērtība sinhronizētai darbībai - atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 2. tabulai.

Paskaidrojoša piezīme: robežvērtība nodrošina bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīklu līdzāspastāvēšanu blakusblokā(-os) 26 GHz frekvenču joslā un sinhronizētā ekspluatācijā.

2. Bāzes stacijas bāzlīnijas jaudas robežvērtība sinhronizētai darbībai - atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 3. tabulai.

Paskaidrojoša piezīme: robežvērtība nodrošina bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīklu līdzāspastāvēšanu blokos, kas nav blakusbloki, 26 GHz frekvenču joslā un sinhronizētā ekspluatācijā.

Saskaņā ar Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 2. un 3. tabulu pieņem, ka notiek sinhronizēta darbība. Nesinhronizētas vai daļēji sinhronizētas darbības gadījumā kaimiņtīkli jānošķir arī ģeogrāfiski.

3. Bāzes stacijas papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtība - atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 4. tabulai.

Paskaidrojoša piezīme: ārpusjoslas robežvērtība attiecas uz maksimālajiem izstarojumiem 23,6-24,0 GHz joslā (pasīvā) EESS aizsardzībai visos paredzētajos bāzes stacijas darbības režīmos (t. i., maksimālā jauda joslas ietvaros, antenas elektriskā orientēšana, nesējelementu konfigurācijas).

4. Papildu nosacījums, kas attiecas uz AAS āra bāzes stacijām - atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 5. tabulai:

izvietojot šādas bāzes stacijas, nodrošina, ka katras antenas galvenais staru kūlis raidīšanas laikā parasti ir vērsts zem horizonta, turklāt ir iespējama antenas mehāniska orientēšana virzienā zem horizonta, izņemot gadījumus, kad bāzes stacija tikai uztver signālus.

Paskaidrojoša piezīme: nosacījums attiecas uz izplatījuma staciju uztvērēju aizsardzību, piemēram, FSS (Zeme-izplatījums) un ISS.

Tehniskie nosacījumi galastacijām:

Galastacijas papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtība - atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 4. punkta 6. tabulai.

Paskaidrojoša piezīme: ārpusjoslas robežvērtība attiecas uz maksimālajiem izstarojumiem 23,6-24,0 GHz frekvenču joslā (pasīvā) EESS aizsardzībai visos paredzētajos galastacijas darbības režīmos (t. i., maksimālā jauda joslas ietvaros, antenas elektriskā orientēšana, nesējelementu konfigurācijas).

Papildu informācija:

Saskaņā ar Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 4. un 6. tabulu ir noteiktas ārpusjoslas jaudas robežvērtības attiecīgi bāzes stacijām un galastacijām, lai nodrošinātu (pasīvā) Zemes izpētes satelītu dienesta (EESS) aizsardzību 23,6-24,0 GHz frekvenču joslā.

Papildu tehniskais nosacījums bāzes stacijām, lai atvieglotu līdzāspastāvēšanu ar fiksētā satelītu dienesta (FSS) (Zeme-izplatījums) un starpsatelītu dienesta (ISS) satelītsistēmām, ir norādīts Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 5. tabulā.

BEM ir būtiska to nosacījumu daļa, kas jāizpilda, lai nodrošinātu bezvadu platjoslas elektronisko sakaru kaimiņtīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp šādu kaimiņtīklu operatoriem nav ne divpusēju, ne daudzpusēju vienošanos. Bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumu operatori 26,5-27,5 GHz joslā var divpusēji vai daudzpusēji vienoties par mazāk stingriem tehniskajiem parametriem, ja tiek ievēroti tehniskie nosacījumi, kas attiecas uz citu dienestu, lietojumu vai tīklu aizsardzību, un par pārrobežu pienākumiem

8. Radiokanāla lietošanas nosacījumi Atbilstoši Lēmumam (ES) 2019/784.

Raidīšanas frekvences:

ML/FB: 26,5-27,5 GHz

Bāzes stacijas retranslators raida un uztver gan ML, gan FB radiofrekvencēs.

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība.

26,5-27,5 GHz frekvenču joslas izmantošanu sakariem ar bezpilota lidaparātiem ierobežo līdz savienojamībai virzienā no bezpilota lidaparāta borta galastacijas uz zemes bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīkla bāzes staciju

9. Atļaujas veids Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoram  
10. Papildu būtiskās prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu Nav noteiktas  
11. Frekvenču plānojuma apsvērumi Lēmums (ES) 2019/784

Lēmums (ES) 2020/590

ECC/DEC/(18)06

ECC ziņojums Nr. 216

ECC ziņojums Nr. 307

Radiofrekvenču spektra josla 26,5-27,5 GHz paredzēta publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai.

Maksimālais radiofrekvenču bloka platums ir 200 MHz visā Latvijas Republikas teritorijā. Vienam elektronisko sakaru komersantam publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai pieejams viens radiofrekvenču bloks. Bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīkliem jābūt savstarpēji sinhronizētiem

Informatīvā daļa
12. Plānotās izmaiņas Nav noteiktas  
13. Atsauce Nav noteikta  
14. Paziņojuma numurs Nav noteikts  
15. Piezīmes Definīcijas Atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 1. un 3. punktam

57. Radiosaskarne RS LM.26000-1

Nr.
p.k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri

Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests Sauszemes mobilais  
2. Radiosakaru sistēma Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT Komisijas 2019. gada 14. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2019/784 par 24,25-27,5 GHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus (aktuālā redakcija) (turpmāk - Lēmums (ES) 2019/784)

Komisijas 2020. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2020/590, ar ko Lēmumu (ES) 2019/784 groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 24,25-27,5 GHz frekvenču joslai (turpmāk - Lēmums (ES) 2020/590)

3. Frekvenču josla 25,1-27,5 GHz  
4. Radiokanālu plānojums Laikdales duplekss (TDD) Atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 2. punktam.

Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 200 MHz daudzkārtņiem. Lai nodrošinātu visas frekvenču joslas efektīvu izmantošanu, bloki, kas atrodas blakus citiem spektra lietotājiem piešķirtajiem blokiem, var būt mazāki - 50 MHz, 100 MHz vai 150 MHz.

Piešķirtā bloka augšējā robežfrekvence sakrīt ar 27,5 GHz joslas augšējo malu vai ir atdalīta no tās ar 200 MHz daudzkārtni. Ja bloks ir mazāks par 200 MHz vai ir jānobīda, lai pielāgotos esošiem lietojumiem, izmanto 10 MHz daudzkārtni

5. Modulācija/aizņemtā frekvenču josla Ciparu  
6. Raidīšanas virziens/
dupleksais atdalījums
Nav piemērojams  
7. Izstarotā jauda/jaudas blīvums Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam Tehniskie nosacījumi bāzes stacijām - bloka malas maska (BEM):

1. Bāzes stacijas pārejas apgabala jaudas robežvērtība sinhronizētai darbībai - atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 2. tabulai.

Paskaidrojoša piezīme: robežvērtība nodrošina bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīklu līdzāspastāvēšanu blakusblokā(-os) 26 GHz frekvenču joslā un sinhronizētā ekspluatācijā.

2. Bāzes stacijas bāzlīnijas jaudas robežvērtība sinhronizētai darbībai - atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 3. tabulai.

Paskaidrojoša piezīme: robežvērtība nodrošina bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīklu līdzāspastāvēšanu blokos, kas nav blakusbloki, 26 GHz frekvenču joslā un sinhronizētā ekspluatācijā.

Saskaņā ar Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 2. un 3. tabulu pieņem, ka notiek sinhronizēta darbība. Nesinhronizētas vai daļēji sinhronizētas darbības gadījumā kaimiņtīkli jānošķir arī ģeogrāfiski.

3. Bāzes stacijas papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtība - atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 4. tabulai.

Paskaidrojoša piezīme: ārpusjoslas robežvērtība attiecas uz maksimālajiem izstarojumiem 23,6-24,0 GHz joslā (pasīvā) EESS aizsardzībai visos paredzētajos bāzes stacijas darbības režīmos (t. i., maksimālā jauda joslas ietvaros, antenas elektriskā orientēšana, nesējelementu konfigurācijas).

4. Papildu nosacījums, kas attiecas uz AAS āra bāzes stacijām - atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 5. tabulai:

izvietojot šādas bāzes stacijas, nodrošina, ka katras antenas galvenais staru kūlis raidīšanas laikā parasti ir vērsts zem horizonta, turklāt ir iespējama antenas mehāniska orientēšana virzienā zem horizonta, izņemot gadījumus, kad bāzes stacija tikai uztver signālus.

Paskaidrojoša piezīme: nosacījums attiecas uz izplatījuma staciju uztvērēju aizsardzību, piemēram, FSS (Zeme-izplatījums) un ISS.

Tehniskie nosacījumi galastacijām:

Galastacijas papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtība - atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 4. punkta 6. tabulai.

Paskaidrojoša piezīme: ārpusjoslas robežvērtība attiecas uz maksimālajiem izstarojumiem 23,6-24,0 GHz frekvenču joslā (pasīvā) EESS aizsardzībai visos paredzētajos galastacijas darbības režīmos (t. i., maksimālā jauda joslas ietvaros, antenas elektriskā orientēšana, nesējelementu konfigurācijas).

Papildu informācija:

Saskaņā ar Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 4. un 6. tabulu ir noteiktas ārpusjoslas jaudas robežvērtības attiecīgi bāzes stacijām un galastacijām, lai nodrošinātu (pasīvā) Zemes izpētes satelītu dienesta (EESS) aizsardzību 23,6-24,0 GHz frekvenču joslā.

Papildu tehniskais nosacījums bāzes stacijām, lai atvieglotu līdzāspastāvēšanu ar fiksētā satelītu dienesta (FSS) (Zeme-izplatījums) un starpsatelītu dienesta (ISS) satelītsistēmām, ir norādīts Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 5. tabulā.

BEM ir būtiska to nosacījumu daļa, kas jāizpilda, lai nodrošinātu bezvadu platjoslas elektronisko sakaru kaimiņtīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp šādu kaimiņtīklu operatoriem nav ne divpusēju, ne daudzpusēju vienošanos. Bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumu operatori 25,1-27,5 GHz joslā var divpusēji vai daudzpusēji vienoties par mazāk stingriem tehniskajiem parametriem, ja tiek ievēroti tehniskie nosacījumi, kas attiecas uz citu dienestu, lietojumu vai tīklu aizsardzību, un par pārrobežu pienākumiem

8. Radiokanāla lietošanas nosacījumi Atbilstoši Lēmumam (ES) 2019/784.

Raidīšanas frekvences:

ML/FB: 25,1-27,5 GHz

Bāzes stacijas retranslators raida un uztver gan ML, gan FB radiofrekvencēs.

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība.

25,1-27,5 GHz frekvenču joslas izmantošanu sakariem ar bezpilota lidaparātiem ierobežo līdz savienojamībai virzienā no bezpilota lidaparāta borta galastacijas uz zemes bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīkla bāzes staciju

9. Atļaujas veids Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoram  
10. Papildu būtiskās prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu Nav noteiktas  
11. Frekvenču plānojuma apsvērumi Lēmums (ES) 2019/784

Lēmums (ES) 2020/590

ECC/DEC/(18)06

ECC ziņojums Nr. 216

ECC ziņojums Nr. 307

Radiofrekvenču spektra josla 25,1-27,5 GHz paredzēta publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai.

Bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīkliem jābūt savstarpēji sinhronizētiem

Informatīvā daļa
12. Plānotās izmaiņas Nav noteiktas  
13. Atsauce Nav noteikta  
14. Paziņojuma numurs Nav noteikts  
15. Piezīmes Definīcijas Atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 1. un 3. punktam

58. Radiosaskarne RS LM.26000-2

Nr.
p.k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri

Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests Sauszemes mobilais  
2. Radiosakaru sistēma IMT Komisijas 2019. gada 14. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2019/784 par 24,25-27,5 GHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus (aktuālā redakcija) (turpmāk - Lēmums (ES) 2019/784).

Komisijas 2020. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2020/590, ar ko Lēmumu (ES) 2019/784 groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 24,25-27,5 GHz frekvenču joslai (turpmāk - Lēmums (ES) 2020/590)

3. Frekvenču josla 24,25-25,1 GHz  
4. Radiokanālu plānojums Laikdales duplekss (TDD) Atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 2. punktam.

Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 200 MHz daudzkārtņiem. Lai nodrošinātu visas frekvenču joslas efektīvu izmantošanu, bloki, kas atrodas blakus citiem spektra lietotājiem piešķirtajiem blokiem, var būt mazāki - 50 MHz, 100 MHz vai 150 MHz.

Piešķirtā bloka augšējā robežfrekvence sakrīt ar 25,1 GHz joslas augšējo malu vai ir atdalīta no tās ar 200 MHz daudzkārtni. Ja bloks ir mazāks par 200 MHz vai ir jānobīda, lai pielāgotos esošiem lietojumiem, izmanto 10 MHz daudzkārtni

5. Modulācija/aizņemtā frekvenču josla Ciparu  
6. Raidīšanas virziens/
dupleksais atdalījums
Nav piemērojams  
7. Izstarotā jauda/jaudas blīvums Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam Tehniskie nosacījumi bāzes stacijām - bloka malas maska (BEM):

1. Bāzes stacijas pārejas apgabala jaudas robežvērtība sinhronizētai darbībai - atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 2. tabulai.

Paskaidrojoša piezīme: robežvērtība nodrošina bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīklu līdzāspastāvēšanu blakusblokā(-os) 26 GHz frekvenču joslā un sinhronizētā ekspluatācijā.

2. Bāzes stacijas bāzlīnijas jaudas robežvērtība sinhronizētai darbībai - atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 3. tabulai.

Paskaidrojoša piezīme: robežvērtība nodrošina bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīklu līdzāspastāvēšanu blokos, kas nav blakusbloki, 26 GHz frekvenču joslā un sinhronizētā ekspluatācijā.

Saskaņā ar Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 2. un 3. tabulu pieņem, ka notiek sinhronizēta darbība. Nesinhronizētas vai daļēji sinhronizētas darbības gadījumā kaimiņtīkli jānošķir arī ģeogrāfiski.

3. Bāzes stacijas papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtība - atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 4. tabulai.

Paskaidrojoša piezīme: ārpusjoslas robežvērtība attiecas uz maksimālajiem izstarojumiem 23,6-24,0 GHz joslā (pasīvā) EESS aizsardzībai visos paredzētajos bāzes stacijas darbības režīmos (t. i., maksimālā jauda joslas ietvaros, antenas elektriskā orientēšana, nesējelementu konfigurācijas).

4. Papildu nosacījums, kas attiecas uz AAS āra bāzes stacijām - atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 5. tabulai:

izvietojot šādas bāzes stacijas, nodrošina, ka katras antenas galvenais staru kūlis raidīšanas laikā parasti ir vērsts zem horizonta, turklāt ir iespējama antenas mehāniska orientēšana virzienā zem horizonta, izņemot gadījumus, kad bāzes stacija tikai uztver signālus.

Paskaidrojoša piezīme: nosacījums attiecas uz izplatījuma staciju uztvērēju aizsardzību, piemēram, FSS (Zeme-izplatījums) un ISS.

Tehniskie nosacījumi galastacijām:

Galastacijas papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtība - atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 4. punkta 6. tabulai.

Paskaidrojoša piezīme: ārpusjoslas robežvērtība attiecas uz maksimālajiem izstarojumiem 23,6-24,0 GHz frekvenču joslā (pasīvā) EESS aizsardzībai visos paredzētajos galastacijas darbības režīmos (t. i., maksimālā jauda joslas ietvaros, antenas elektriskā orientēšana, nesējelementu konfigurācijas).

Papildu informācija:

Saskaņā ar Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 4. un 6. tabulu ir noteiktas ārpusjoslas jaudas robežvērtības attiecīgi bāzes stacijām un galastacijām, lai nodrošinātu (pasīvā) Zemes izpētes satelītu dienesta (EESS) aizsardzību 23,6-24,0 GHz frekvenču joslā.

Papildu tehniskais nosacījums bāzes stacijām, lai atvieglotu līdzāspastāvēšanu ar fiksētā satelītu dienesta (FSS) (Zeme-izplatījums) un starpsatelītu dienesta (ISS) satelītsistēmām, ir norādīts Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 5. tabulā.

BEM ir būtiska to nosacījumu daļa, kas jāizpilda, lai nodrošinātu bezvadu platjoslas elektronisko sakaru kaimiņtīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp šādu kaimiņtīklu operatoriem nav ne divpusēju, ne daudzpusēju vienošanos. Bezvadu platjoslas elektronisko sakaru privāto tīklu operatori 24,25-25,1 GHz joslā var divpusēji vai daudzpusēji vienoties par mazāk stingriem tehniskajiem parametriem, ja tiek ievēroti tehniskie nosacījumi, kas attiecas uz citu dienestu, lietojumu vai tīklu aizsardzību, un par pārrobežu pienākumiem

8. Radiokanāla lietošanas nosacījumi Atbilstoši Lēmumam (ES) 2019/784.

Raidīšanas frekvences:

ML/FB: 24,25-25,1 GHz

Bāzes stacijas retranslators raida un uztver gan ML, gan FB radiofrekvencēs.

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība.

24,25-25,1 GHz frekvenču joslas izmantošanu sakariem ar bezpilota lidaparātiem ierobežo līdz savienojamībai virzienā no bezpilota lidaparāta borta galastacijas uz zemes bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīkla bāzes staciju

9. Atļaujas veids Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoram  
10. Papildu būtiskās prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu Nav noteiktas  
11. Frekvenču plānojuma apsvērumi Lēmums (ES) 2019/784

Lēmums (ES) 2020/590

ECC/DEC/(18)06

ECC ziņojums Nr. 216

ECC ziņojums Nr. 307

Radiofrekvenču spektra josla 24,25-25,1 GHz paredzēta privāto elektronisko sakaru tīklu izveidošanai
Informatīvā daļa
12. Plānotās izmaiņas Nav noteiktas  
13. Atsauce Nav noteikta  
14. Paziņojuma numurs Nav noteikts  
15. Piezīmes Definīcijas Atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 1. un 3. punktam

59. Radiosaskarne RS TN.1500

Nr.
p.k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri

Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests RNSS  
2. Radiosakaru sistēma GNSS atkārtotājs  
3. Frekvenču josla(-s) 1164-1215 MHz, 1215-1300 MHz, 1559-1610 MHz  
4. Radiokanālu plānojums Nav noteikts  
5. Modulācija/aizņemtā frekvenču josla Nav noteikta  
6. Raidīšanas virziens/
dupleksais atdalījums
Nav noteikts  
7. Izstarotā jauda/jaudas blīvums e.i.r.p. ≤ -77 dBm  
8. Radiokanāla lietošanas nosacījumi Nav noteikti  
9. Atļaujas piešķiršanas procedūra Katrai radiostacijai individuāli  
10. Būtiskas papildu prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu Maksimālais sistēmas pastiprinājums 45 dB.

Radioiekārtas paredzētas izmantošanai fiksētajās vietās iekštelpās. Pārvietojamu vai pārnēsājamu GNSS atkārtotāju lietošana nav atļauta.

Radioiekārtas nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, kā arī prasīt aizsardzību pret tiem

 
11. Frekvenču plānojuma apsvērumi ECC rekomendācija ECC/REC/(10)02

ECC ziņojums Nr. 145

 
Informatīvā daļa
12. Plānotās izmaiņas Nav noteiktas  
13. Atsauce ETSI EN 302 645

ECC ziņojums Nr. 129

 
14. Paziņojuma numurs Nav noteikts  
15. Piezīmes  

"

29. Izteikt 3. pielikuma I sadaļu šādā redakcijā:

"I. Radioiekārtu grupas

Nr.
p.k.

Radioiekārtu grupas

1. Publisko mobilo radiosakaru sistēmu galiekārtas
2. GSM-R dzelzceļu radiosakaru sistēmu mobilās galiekārtas
3. Privāto mobilo radiosakaru sistēmu galiekārtas, kuru darbību vada sistēmas stacijas
4. Publisko elektronisko sakaru tīklu bezvadu piekļuves sistēmu radioiekārtas, kuru darbību vada sistēmas centrālās radiostacijas
5. DECT radioiekārtas, kuras nav paredzētas publiskās piekļuves pakalpojumiem
6. CB radioiekārtas
7. PMR 446 radioiekārtas
8. Maza darbības attāluma ierīces (SRD)
8.1. Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces (nespecifiskas SRD)
8.2. Izsekošanas un datu iegūšanas ierīces
8.3. Platjoslas datu pārraides ierīces
8.4. Dzelzceļa ierīces
8.5. Transporta un satiksmes telemātikas ierīces (TTT)
8.6. Radionoteikšanas ierīces
8.7. Zema darbības cikla/augstas uzticamības (trauksmes un signalizācijas) ierīces
8.8. Modeļu vadības ierīces
8.9. Induktīvās ierīces
8.10. Radiomikrofoni (PMSE ierīces), palīgierīces vājdzirdīgiem (ALD un ALS) un bezvadu audio un multivides ierīces
8.11. Radioierīces identifikācijai (RFID)
8.12. Aktīvi medicīniskie implanti
8.13. Augsta darbības cikla/nepārtrauktas raidīšanas ierīces. Bezvadu skaņas pielietojumi
8.14. Maza darbības attāluma ierīces, kas darbojas atbilstoši harmonizētiem tehniskajiem nosacījumiem
8.15. Maza darbības attāluma ierīces 874-876 un 915-921 MHz frekvenču joslās
9. Izplatījuma sakaru radioiekārtas
9.1. Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas 1-3 GHz joslā
9.2. EUTELTRACS sistēmas OMNITRACS satelītu sakaru galiekārtas
9.3. VSAT, LEST un HEST satelītu sakaru galiekārtas
9.4. Satelītu personālo sakaru sistēmu (S-PCS) galiekārtas
9.5. Zemes stacijas uz mobilām platformām (ESOMP)
9.6. Gaisa kuģu Zemes stacijas (AES)
10. Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)
11. Ultraplatjoslas (UWB) iekārtas
12. Intelektisko transporta sistēmu (ITS) iekārtas
13. Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī (MCA iekārtas)
14. Suņu izsekošanas iekārtas
15. Mobilo sakaru iekārtas kuģos (MCV iekārtas)"

30. Izteikt 3. pielikuma II sadaļas 1. punktu un 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1. Publisko mobilo radiosakaru sistēmu galiekārtas

1.1. Tehniskās prasības

Frekvenču josla

Radiosakaru sistēma

450-457,5 MHz/460-467,5 MHz IMT
703-733 MHz/758-788 MHz IMT
791-821 MHz/832-862 MHz IMT
880-915 MHz/925-960 MHz GSM, UMTS/IMT-2000
1710-1785 MHz/1805-1880 MHz GSM, UMTS/IMT-2000
1900-2010 MHz un 2110-2200 MHz UMTS/IMT-2000 Zemes un satelītu sakaru mobilās galiekārtas
2300-2370 MHz IMT
2500-2690 MHz UMTS/IMT
3400-3800 MHz BWA/IMT
25,1-27,5 GHz IMT"

31. Izteikt 3. pielikuma II sadaļas 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2. GSM-R dzelzceļu radiosakaru sistēmu mobilās galiekārtas

2.1. Tehniskās prasības

Frekvenču josla, kanāli

Radiosakaru sistēma, izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

876-880 MHz/921-925 MHz GSM-R, kanālu tīkls ar 200 kHz soli;

880 MHz/925 MHz kanāls lietojams par aizsargjoslu"

32. Izteikt 3. pielikuma II sadaļas 3. punktu un 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3. Privāto mobilo radiosakaru sistēmu galiekārtas, kuru darbību vada sistēmas stacijas

3.1. Tehniskās prasības

Frekvenču josla

Radiosakaru sistēma

389-390/399-399,9 MHz Ciparu PMR
406,2-406,4625 MHz;

406,7625-408,5875 MHz;

409-409,1125 MHz

PMR/PAMR galiekārtas, tiešo sakaru režīms (DMO)
411-420 MHz/421-430 MHz PMR/PAMR
458,1125-459,4250 MHz/468,1125-469,4250 MHz;

459,6750-459,8MHz/469,6750-469,8 MHz

Ciparu PMR
24,25-25,1 GHz IMT"

33. Aizstāt 3. pielikuma II sadaļas 4.1. apakšpunktā tekstu "27940,5-28444,5 MHz" ar tekstu "27828,5-28444,5 MHz".

34. Izteikt 3. pielikuma II sadaļas 5. punkta nosaukumu šādā redakcijā:

"5. DECT radioiekārtas, kuras nav paredzētas publiskās piekļuves pakalpojumiem".

35. Izteikt 3. pielikuma II sadaļas 7. punktu šādā redakcijā:

"7. PMR 446 radioiekārtas

PMR 446 iekārtas ir pārnēsājamas. Tās izmanto tikai iebūvētu antenu un efektīvo izstaroto jaudu, kas nepārsniedz 500 mW, un ir paredzētas vienfrekvences simpleksajiem radiosakariem.

Bāzes stacijas, atkārtotājus vai citu stacionāru infrastruktūru izmantot aizliegts.

7.1. Tehniskās prasības

Frekvenču josla

Kanālu atstatums

Zemākā kanāla nesējfrekvence

Izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

446,0-446,2 MHz 12,5 kHz 446,00625 MHz Pārraidāmā signāla veids - analogais
446,0-446,2 MHz 6,25 kHz un 12,5 kHz 6,25 kHz kanālam 446,003125 MHz un 12,5 kHz kanālam 446,00625 MHz Pārraidāmā signāla veids - ciparu

Piezīme. Harmonizētie tehniskie nosacījumi 8.14.2. apakšpunkta tabulas joslā 83.

7.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Lai samazinātu kaitīgu traucējumu risku, PMR 446 lietojumiem piemēro šādus tehniskos parametrus:

a) visām PMR 446 radioiekārtām jābūt ar uztveršanas iespējām;

b) PMR 446 radioiekārtām ar nofiksējamu tiešrunas (Push-To-Talk - PTT) funkciju maksimālais raidīšanas periods ir 180 sekundes;

c) PMR 446 radioiekārtai, kurai nav tiešrunas (PTT) funkcijas, jāpielieto 180 sekunžu maksimālais raidīšanas periods un balss aktivizācijas (VOX) vadība;

PMR 446 radioiekārtu atbilstība visām minētajām tehniskajām prasībām noteikta harmonizētajā standartā ETSI EN 303 405.

Iebūvētā antena: antena, kas paredzēta kā fiksēta aprīkojuma daļa (bez ārēja savienotāja izmantošanas), kuru lietotājs nevar atvienot no iekārtas nolūkā pievienot citu antenu.

Pārnēsājama stacija ir iekārta, kas aprīkota ar iebūvētu antenu un ko izmanto patstāvīgi, un ko var pārnēsāt vai darbināt ar roku."

36. Izteikt 3. pielikuma II sadaļas 8. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"1. Maza darbības attāluma ierīce ir radiosakaru ierīce, kas nodrošina vienvirziena vai divvirzienu sakarus un ar mazu jaudas līmeni raida īsos attālumos.

2. "Bez traucējumiem un bez aizsardzības" nozīmē, ka radiosakaru ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus kādam citam radiosakaru veidam un ierīces lietotājs nedrīkst pieprasīt šo ierīču aizsardzību pret kāda cita radiosakaru veida radītiem kaitīgiem traucējumiem.

3. Maza darbības attāluma ierīču kategorija ir maza darbības attāluma ierīču grupa, kas izmanto spektru ar līdzīgiem tehniskiem spektra piekļuves mehānismiem vai uz kopīgas izmantošanas scenāriju pamata.

4. Nacionālajā radiofrekvenču plānā iekļauto SRD detalizēti izmantošanas nosacījumi noteikti ERC/REC 70-03 aktuālajā redakcijā.

5. Tabulu tehniskajās prasībās ietvertas normas saskaņā ar Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmumu 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs (turpmāk - 2006/771/EK aktuālā redakcija), kā arī CEPT ECC/ERC lēmumiem un rekomendācijām."

37. Izteikt 3. pielikuma II sadaļas 8.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1.1. Tehniskās prasības

Nr.
p.k.

Frekvenču josla1

Pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/
jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

1.

442,2-450,0 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 85 2006/771/EK aktuālā redakcija

2.

456,9-457,1 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 18

3.

13553-13567 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 27c 2006/771/EK aktuālā redakcija,
ERC/REC 70-03

4.

26957-27283 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 28

5.

26990-27000 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 29

6.

27040-27050 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 30

7.

27090-27100 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 31

8.

27140-27150 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 32

9.

27190-27200 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 33

10.

40,66-40,7 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 35

11.

169,4-169,475 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 37c 2006/771/EK aktuālā redakcija,
ECC/DEC/(05)02,
ERC/REC 70-03

12.

169,4-169,4875 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 38

13.

169,4875-169,5875 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 39b

14.

169,5875-169,8125 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 40

15.

433,05-434,79 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 44a, 44b 2006/771/EK aktuālā redakcija,
ERC/REC 70-03

16.

434,04-434,79 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 45c

17.

862-863 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 87

18.

863-865 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 46a

19.

865-868 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 47, 47b

20.

868-868,6 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 48

21.

868,7-869,2 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 50

22.

869,4-869,65 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 54

23.

869,7-870 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 56a, 56b

24.

2400-2483,5 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 57a

25.

5725-5875 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 61

26.

24,05-24,25 GHz 100 mW e.i.r.p.     -

27.

57-64 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 74a 2006/771/EK aktuālā redakcija,
ERC/REC 70-03"

28.

61-61,5 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā76

29.

122-122,25 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 80a

30.

122,25-123 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 80b

31.

244-246 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 81

38. Izteikt 3. pielikuma II sadaļas 8.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2.1. Tehniskās prasības

Nr.
p.k.

Frekvenču josla1

Pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/
jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

1. 442,2-450 kHz 7 dBµA/m 10 m attālumā Nepārtraukts nesējs, bez modulācijas, kanālu atstatums nav mazāks par 150 Hz Personu atklāšana un izvairīšanās no sadursmēm 2006/771/EK aktuālā redakcija, ERC/REC 70-03
2. 456,9-457,1 kHz 7 dBµA/m 10 m attālumā Nepārtraukts nesējs 457 kHz, bez modulācijas Apbērtu cietušo un vērtīgu mantu uziešanai ārkārtas apstākļos
3. 169,4-169,475 MHz 500 mW e.r.p. Darbības cikls nav lielāks par 10 %, joslas platums nav lielāks par 50 kHz Mēriekārtu rādījumu nolasīšana 2006/771/EK aktuālā redakcija, ECC/DEC/(05)02, ERC/REC 70-03
4. 430-440 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 86 2006/771/EK aktuālā redakcija
5. 865-868 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 47b 2006/771/EK aktuālā redakcija"
6. 2483,5-2500 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 59a
7. 2483,5-2500 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 59b

39. Aizstāt 3. pielikuma II sadaļas 8.3.1. apakšpunktā tekstu " 2006/771/EK, 2017/1483/EK" ar tekstu " 2006/771/EK aktuālā redakcija".

40. Izteikt 3. pielikuma II sadaļas 8.3.1. apakšpunkta 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"5. 57-71 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 75 2006/771/EK aktuālā redakcija, ERC/REC 70-03
6. 57-71 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 75a, 75b 2006/771/EK aktuālā redakcija, ERC/REC 70-03, ECC Report 288"

41. Papildināt 3. pielikuma II sadaļas 8.4.1. apakšpunktu aiz vārdiem ""c" josla cilpas augšuplīnijas (zeme-vilciens) sistēmām, ieskaitot eirocilpu" ar vārdiem ""d" josla transportlīdzekļu un infrastruktūru sistēmām, kas bāzētas uz zemes".

42. Aizstāt 3. pielikuma II sadaļas 8.4.1. apakšpunktā tekstu " 2006/771/EK, 2017/1483/ES" ar tekstu " 2006/771/EK aktuālā redakcija".

43. Svītrot 3. pielikuma II sadaļas 8.4.1. apakšpunktā apzīmējumu "79b".

44. Izteikt 3. pielikuma II sadaļas 8.5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.5.1. Tehniskās prasības

Nr.
p.k.

Frekvenču josla1

Pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/
jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

1.

5795-5815 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 62 2006/771/EK aktuālā redakcija,
ERC/REC 70-03
8 W e.i.r.p.   Nepieciešama individuāla atļauja

2.

5855-5865 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 88 2006/771/EK aktuālā redakcija

3.

5865-5875 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 89

4.

24,05-24,075 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 66

5.

24,075-24,15 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 69a, 69b

6.

24,15-24,25 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 70b

7.

63,72-65,88 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 77

8.

76-77 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 79a

9.

76-77 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 79b 2006/771/EK aktuālā redakcija,
ECC/DEC/(16)01"

45. Aizstāt 3. pielikuma II sadaļas 8.6.1. un 8.7.1. apakšpunktā tekstu " 2006/771/EK, 2017/1483/EK" ar tekstu " 2006/771/EK aktuālā redakcija".

46. Svītrot 3. pielikuma II sadaļas 8.7.2. apakšpunkta otro teikumu.

47. Aizstāt 3. pielikuma II sadaļas 8.8. apakšpunkta nosaukumā vārdus "Modeļu vadība" ar vārdiem "Modeļu vadības ierīces".

48. Aizstāt 3. pielikuma II sadaļas 8.8.1. un 8.9.1. apakšpunktā tekstu " 2006/771/EK, 2017/1483/EK" ar tekstu " 2006/771/EK aktuālā redakcija".

49. Aizstāt 3. pielikuma II sadaļas 8.10.1. apakšpunktā tekstu " 2006/771/EK, 2017/1483/ES" ar tekstu " 2006/771/EK aktuālā redakcija".

50. Aizstāt 3. pielikuma II sadaļas 8.11.1., 8.12.1. un 8.13.1. apakšpunktā tekstu " 2006/771/EK, 2017/1483/EK" ar tekstu " 2006/771/EK aktuālā redakcija".

51. Izteikt 3. pielikuma II sadaļas 8.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.14. Harmonizētas frekvenču joslas un tehniskie parametri maza darbības attāluma ierīcēm

8.14.1. Maza darbības attāluma ierīču kategorijas un to tvērums

Ierīču kategorija

Tvērums

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces Aptver visu veidu radioierīces neatkarīgi no to lietojuma vai mērķa, kuras atbilst tehniskajiem nosacījumiem, kas noteikti attiecīgajai frekvenču joslai. Tipiski lietojumi ir telemetrija, tālvadība, signalizācija, datu pārraide vispār un citi lietojumi
Aktīvi medicīniskie implanti Attiecas uz aktīvo implantējamo medicīnas ierīču radiokomponentiem, kurus paredzēts pilnīgi vai daļēji ķirurģiski vai medicīniski ievietot cilvēka vai dzīvnieka ķermenī, un attiecīgā gadījumā uz to perifērajām ierīcēm. Aktīvās implantējamās medicīnas ierīces definētas Padomes 1990. gada 20. jūnija Direktīvā 90/385/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm
Palīgierīces vājdzirdīgiem Šajā kategorijā ietilpst radiosakaru sistēmas, kas uzlabo dzirdes invalīdu spēju dzirdēt. Parasti šādā uzstādītā sistēmā ir viens vai vairāki radioraidītāji un viens vai vairāki radiouztvērēji
Augsta darbības cikla/
nepārtrauktas pārraides ierīces
Šajā kategorijā ietilpst radioierīces, kuras balstās uz zemu latentumu un augsta darbības cikla pārraidēm. Tipiski šīs ierīces tiek lietotas kā personas bezvadu skaņas un multivides straumēšanas sistēmas, ko izmanto kombinētai skaņas/video pārraidei un skaņas/video sinhronizācijas signāliem, mobilie tālruņi, automobiļu vai mājas izklaides sistēmas, bezvadu mikrofoni, bezvadu skaļruņi, bezvadu austiņas, līdznēsājamas radioierīces, palīgierīces vājdzirdīgiem, ausī ievietojamas austiņas, bezvadu mikrofoni, ko izmanto koncertos vai izrādēs, un zemas jaudas analogie FM raidītāji
Induktīvās ierīces Aptver radioierīces, kas izmanto magnētiskos laukus ar induktīvo cilpu sistēmām tuva darbības lauka sakariem. Tipiski šajā ierīču kategorijā ietilpst, piemēram, automobiļu imobilaizeri, dzīvnieku identifikācijas ierīces, signalizācijas sistēmas, kabeļu meklētāji, atkritumu apsaimniekošanas sistēmas, personas identifikācijas ierīces, balss bezvadu pārraides ierīces, piekļuves kontroles ierīces, attāluma noteikšanas sensori, pretaizbraukšanas sistēmas, kā arī pretaizbraukšanas radiofrekvenču sistēmas, datu pārraide uz rokas ierīcēm, preču automātiskas identificēšanas ierīces, bezvadu vadības sistēmas un autoceļu lietošanas maksas automātiskā iekasēšana
Zema darbības cikla/
augstas uzticamības ierīces
Šajā ierīču kategorijā ietilpst radioierīces, kas balstās uz zemu spektra vispārējo izmantošanu un zema darbības cikla spektra piekļuves noteikumiem, lai nodrošinātu augsti uzticamu piekļuvi spektram un pārraides koplietošanas joslās. Tipiski lietojumi ir signalizācijas sistēmas, kas izmanto radiosakarus, norādot brīdinājuma stāvokli attālā atrašanās vietā, un sociālās trauksmes sistēmas, kas nodrošina uzticamus sakarus personai, kura nonākusi briesmās
Medicīnisku datu ieguve Šajā kategorijā ietilpst bezbalss datu pārraide uz un no neimplantējamām medicīniskām ierīcēm pacientu novērošanas, diagnostikas un terapijas vajadzībām veselības aprūpes iestādēs vai pacienta mājoklī pēc pienācīgā kārtā atzīta veselības aprūpes speciālista priekšraksta
PMR446 ierīces Aptver portatīvas līdznēsājamas vai manuāli darbināmas iekārtas (neizmanto bāzes staciju un retranslatorus), kas izmanto iebūvētas antenas tikai koplietošanas maksimalizēšanai un traucējumu minimalizēšanai. PMR446 iekārta darbojas tuvā attālumā vienādranga režīmā, un to nedrīkst izmantot par infrastruktūras tīkla daļu vai par retranslatoru
Radionoteikšanas ierīces Šajā kategorijā ietilpst radioierīces, ko izmanto objekta vietas, ātruma un/vai citu parametru noteikšanai vai informācijas iegūšanai saistībā ar šiem parametriem. Radionoteikšanas iekārtas parasti veic mērījumus, lai iegūtu šādu parametru vērtības. punkta-punkta un punkta-vairākpunktu radiosakari radionoteikšanas ierīču klāstā neietilpst
Radioidentifikācijas (RFID) ierīces Šajā ierīču kategorijā ietilpst retranslatora/nolasītāja radiosakaru sistēmas, kas sastāv no radioierīcēm (retranslatoriem), kas piestiprinātas dzīvām būtnēm vai priekšmetiem, un raidītāja/uztvērēja blokiem (nolasītājiem), kas aktivizē retranslatoru un saņem atpakaļ datus. Tipiski lietojumi ietver priekšmetu uzraudzību un identifikāciju (piemēram, elektroniskai preču uzraudzībai (EAS)) un datu vākšanu un pārraidi saistībā ar objektiem, kuriem retranslatori ir pievienoti, un tie var būt bez baterijām vai bateriju atbalstīti, vai darboties ar baterijām. Atbildes no retranslatora to nolasītājs validē un nodod savai saimnieksistēmai
Transporta un satiksmes telemātikas ierīces Šajā kategorijā ietilpst radioierīces, ko izmanto transporta jomās (autotransporta, dzelzceļa, ūdens vai gaisa transporta jomā atkarībā no attiecīgajiem tehniskajiem ierobežojumiem), satiksmes vadībā, navigācijā, mobilitātes vadībā un intelektiskajās transporta sistēmās (ITS). Tipiski lietojumi ietver saskarnes starp dažādiem transporta veidiem, saziņu starp transportlīdzekļiem (piemēram, starp automobili un automobili), starp transportlīdzekļiem un ierīcēm stacionārās vietās (piemēram, starp automobili un infrastruktūru), kā arī saziņu ar lietotājiem
Platjoslas datu pārraides ierīces Šajā kategorijā ietilpst radioierīces, kas piekļuvei spektram izmanto platjoslas modulācijas paņēmienus. Tipiski lietojumi ir bezvadu piekļuves sistēmas, piemēram, bezvadu lokālais tīkls (WAS/RLAN) un platjoslas maza darbības attāluma ierīces datu tīklos

8.14.2. Tehniskās prasības

Joslas Nr.

Frekvenču josla

Maza darbības attāluma ierīču kategorija

Pārraides jaudas robežvērtība/
lauka intensitātes robežvērtība/
jaudas blīvuma robežvērtība

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un/vai kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)

Citi izmantošanas ierobežojumi

1

9-59,750 kHz Induktīvās ierīces 72 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

2

9-315 kHz Aktīvi medicīniskie implanti 30 dΒμΑ/m 10 m attālumā Darbības cikla robežvērtība: 10 % Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm

3

59,750-60,250 kHz Induktīvās ierīces 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

4

60,250-74,750 kHz Induktīvās ierīces 72 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

5

74,750-75,250 kHz Induktīvās ierīces 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

6

75,250-77,250 kHz Induktīvās ierīces 72 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

7

77,250-77,750 kHz Induktīvās ierīces 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

8

77,750-90 kHz Induktīvās ierīces 72 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

9

90-119 kHz Induktīvās ierīces 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

10

119-128,6 kHz Induktīvās ierīces 66 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

11

128,6-129,6 kHz Induktīvās ierīces 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

12

129,6-135 kHz Induktīvās ierīces 66 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

13

135-140 kHz Induktīvās ierīces 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

14

140-148,5 kHz Induktīvās ierīces 37,7 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

15

148,5-5000 kHz1 Induktīvās ierīces -15 dΒμΑ/m 10 m attālumā jebkurā 10 kHz platā joslā.

Turklāt kopējā lauka intensitāte ir
-5 dΒμΑ/m 10 m attālumā sistēmām, kuras darbojas joslās, kas platākas par 10 kHz

   

17

400-600 kHz Radioidentifikācijas (RFID) ierīces -8 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

85

442,2-450,0 kHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 7 dBμA/m 10 m attālumā Kanālu solis ≥ 150 Hz Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz gājēju pamanīšanas un sadursmju novēršanas ierīcēm

18

456,9-457,1 kHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 7 dBμA/m 10 m attālumā   Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz ierīcēm apbērtu cietušo un vērtīgu mantu uziešanai ārkārtas apstākļos

19

984-7484 kHz Transporta un satiksmes telemātikas ierīces 9 dΒμΑ/m 10 m attālumā Darbības cikla robežvērtība: 1 % Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz eirobalises datu pārraidi vilcienu klātbūtnē, izmantojot 27 MHz joslu tālbarošanai

20

3155-3400 kHz Induktīvās ierīces 13,5 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

21

5000-30 000 kHz2 Induktīvās ierīces -20 dΒμΑ/m 10 m attālumā jebkurā 10 kHz platā joslā. Turklāt kopējā lauka intensitāte ir
-5 dΒμΑ/m 10 m attālumā sistēmām, kuras darbojas joslās, kas platākas par 10 kHz
   

22

6765-6795 kHz Induktīvās ierīces 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

23

7300-23 000 kHz Transporta un satiksmes telemātikas ierīces -7 dΒμΑ/m 10 m attālumā Antenai ir noteiktas prasības3 Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz eirocilpas datu pārraidi vilcienu klātbūtnē, izmantojot 27 MHz joslu tālbarošanai

24

7400-8800 kHz Induktīvās ierīces 9 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

25

10 200-11 000 kHz Induktīvās ierīces 9 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

27a

13 553-13 567 kHz Induktīvās ierīces 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā Visos apvienotajos frekvenču segmentos piemēro pārraides maskas un antenas prasības3, 4  

27b

13 553-13 567 kHz Radioidentifikācijas (RFID) ierīces 60 dΒμΑ/m 10 m attālumā Visos apvienotajos frekvenču segmentos piemēro pārraides maskas un antenas prasības3, 4  

27c

13 553-13 567 kHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 10 mW (e.r.p.)    

28

26 957-27 283 kHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 10 mW efektīvā izstarotā jauda (e.r.p.)    

29

26 990-27 000 kHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 100 mW e.r.p. Darbības cikla robežvērtība: 0,1 %.

Modeļu vadības ierīces5 var darboties bez darbības cikla ierobežojumiem

 

30

27 040-27 050 kHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 100 mW e.r.p. Darbības cikla robežvērtība: 0,1 %.

Modeļu vadības ierīces5 var darboties bez darbības cikla ierobežojumiem

 

31

27 090-27 100 kHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 100 mW e.r.p. Darbības cikla robežvērtība: 0,1 %.

Modeļu vadības ierīces5 var darboties bez darbības cikla ierobežojumiem

 

32

27 140-27 150 kHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 100 mW e.r.p. Darbības cikla robežvērtība: 0,1 %.

Modeļu vadības ierīces5 var darboties bez darbības cikla ierobežojumiem

 

33

27 190-27 200 kHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 100 mW e.r.p. Darbības cikla robežvērtība: 0,1 %.

Modeļu vadības ierīces5 var darboties bez darbības cikla ierobežojumiem

 

34

30-37,5 MHz Aktīvi medicīniskie implanti 1 mW e.r.p. Darbības cikla robežvērtība: 10 % Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz asinsspiediena mērīšanai paredzētiem īpaši mazas jaudas medicīniskiem membrānas implantiem aktīvo implantējamo medicīnas ierīču definīcijas robežās

35

40,66-40,7 MHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 10 mW e.r.p.    

36

87,5-108 MHz Augsta darbības cikla/nepārtrauktas pārraides ierīces 50 nW e.r.p. Kanālu solis nepārsniedz 200 kHz Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz skaņas un multivides bezvadu straumēšanas raidītājiem ar analogo frekvences modulāciju (FM)

37a

169,4-169,475 MHz Palīgierīces vājdzirdīgiem 500 mW e.r.p. Kanālu solis nepārsniedz 50 kHz  

37c

169,4-169,475 MHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 500 mW e.r.p. Kanālu solis nepārsniedz 50 kHz.

Darbības cikla robežvērtība: 1,0 %.

Mērierīcēm6 darbības cikla robežvērtība: 10,0 %

 

38

169,4-169,4875 MHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 10 mW e.r.p. Darbības cikla robežvērtība: 0,1 %  

39a

169,4875-169,5875 MHz Palīgierīces vājdzirdīgiem 500 mW e.r.p. Kanālu solis nepārsniedz 50 kHz  

39b

169,4875-169,5875 MHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 10 mW e.r.p. Darbības cikla robežvērtība: 0,001 %.

No plkst. 00.00 līdz 06.00 pēc vietējā laika var izmantot darbības cikla robežvērtību 0,1 %

 

40

169,5875-169,8125 MHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 10 mW e.r.p. Darbības cikla robežvērtība: 0,1 %  

82

173,965-216 MHz Palīgierīces vājdzirdīgiem 10 mW e.r.p. Atbilstoši noskaņošanas diapazonam7.

Kanālu solis nepārsniedz 50 kHz. Lai nodrošinātu aizsardzību DAB (ciparu skaņasapraides) uztvērējam, kas atrodas 1,5 m no palīgierīces vājdzirdīgiem, ir vajadzīga 35 dBμV/m robeža, ņemot vērā DAB signāla stipruma mērījumus palīgierīces vājdzirdīgiem darbības vietas apkārtnē. Visos gadījumos starp palīgierīci vājdzirdīgiem un aizņemta DAB kanāla malu jābūt vismaz 300 kHz.

Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8

 

41

401-402 MHz Aktīvi medicīniskie implanti 25 μW e.r.p. Kanālu solis: 25 kHz.

Atsevišķi raidītāji var apvienot blakusesošus kanālus joslas platuma palielināšanai līdz 100 kHz.

Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8.

Alternatīvi var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību

Šis lietošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz sistēmām, kas izstrādātas bezbalss digitālās saziņas nodrošināšanai starp aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm un/vai valkājamām ierīcēm un citādām ārējām ierīcēm, kuras lieto pacienta laikneatkarīgo fizioloģisko datu pārraidīšanai

42

402-405 MHz Aktīvi medicīniskie implanti 25 μW e.r.p. Kanālu solis: 25 kHz.

Atsevišķi raidītāji var apvienot blakusesošus kanālus joslas platuma palielināšanai līdz 300 kHz.

Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram vai mazinātu traucējumus, var izmantot citus tehniskus paņēmienus, ieskaitot joslas, kam platums lielāks par 300 kHz, ja tie nodrošina sadarbspēju ar citiem lietotājiem, it sevišķi ar meteoroloģiskajām radiozondēm8

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm

43

405-406 MHz Aktīvi medicīniskie implanti 25 μW e.r.p. Kanālu solis: 25 kHz.

Atsevišķi raidītāji var apvienot blakusesošus kanālus joslas platuma palielināšanai līdz 100 kHz.

Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8.

Alternatīvi var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību

Šis lietošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz sistēmām, kas izstrādātas bezbalss digitālās saziņas nodrošināšanai starp aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm6 un/vai valkājamām ierīcēm un citādām ārējām ierīcēm, kuras lieto pacienta laikneatkarīgo fizioloģisko datu pārraidīšanai

86

430-440 MHz Medicīnisku datu ieguve -50 dBm/100 kHz e.r.p. jaudas blīvums, bet kopējai jaudai nepārsniedzot
-40 dBm/10 MHz (abas robežvērtības ieviestas mērījumiem ārpus pacienta ķermeņa)
  Izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz īpaši mazas jaudas endoskopijas bezvadu kapsulas (ULP-WMCE) lietojumiem9

44a

433,05-434,04 MHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 1 mW e.r.p. un jaudas blīvums
-13 dBm/10 kHz modulācijai ar joslas platumu, kas lielāks par 250 kHz
  Balss lietojumus atļauts izmantot ar progresīviem traucējumu mazināšanas paņēmieniem (izņemot audiolietojumus un videolietojumus)

44b

433,05-434,79 MHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 10 mW e.r.p. Darbības cikla robežvērtība: 10 %  

45c

434,04-434,79 MHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 10 mW e.r.p. Darbības cikla robežvērtība: 100 %, kanālu solim nepārsniedzot 25 kHz Balss lietojumus atļauts izmantot ar progresīviem traucējumu mazināšanas paņēmieniem (izņemot audiolietojumus un videolietojumus)

83

446,0-446,2 MHz PMR446 500 mW e.r.p. Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8  

87

862-863 MHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 25 mW e.r.p. Darbības cikla robežvērtība: 0,1 %.

Joslas platums: ≤ 350 kHz

 

46a

863-865 MHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 25 mW e.r.p. Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8.

Alternatīvi var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību

 

46b

863-865 MHz Augsta darbības cikla/nepārtrauktas pārraides ierīces 10 mW e.r.p.   Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz bezvadu skaņas un multivides straumēšanas ierīcēm

84

863-868 MHz Platjoslas datu pārraides ierīces 25 mW e.r.p. Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8.

Kanāla joslas platums: > 600 kHz un ≤ 1 MHz.

Darbības cikls: ≤ 10 % tīkla piekļuves punktiem10.

Darbības cikls: ≤ 2,8 % citām

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz platjoslas maza darbības attāluma ierīcēm datu tīklos10

47

865-868 MHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 25 mW e.r.p. Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8.

Alternatīvi var izmantot arī 1 % lielu darbības cikla robežvērtību

 

47a

865-868 MHz11 Radioidentifikācijas (RFID) ierīces 2 W e.r.p.

Nolasītāja pārraide ar 2 W e.r.p. atļauta tikai četros kanālos ar centrālajām frekvencēm: 865,7 MHz, 866,3 MHz, 866,9 MHz un 867,5 MHz.

RFID ierīču nolasītāji, kas laisti tirgū pirms Komisijas Lēmuma 2006/804/EK12 atcelšanas datuma, ir "vecākā paaudze", t. i., tos joprojām atļauts izmantot atbilstoši Lēmuma 2006/804/EK noteikumiem līdz dienai pirms atcelšanas datuma

Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8.

Kanāla joslas platums: ≤ 200 kHz

 

47b

865-868 MHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 500 mW e.r.p.

Pārraide atļauta tikai 865,6-865,8 MHz, 866,2-866,4 MHz, 866,8-867,0 MHz un 867,4-867,6 MHz joslās.

Vajadzīga adaptīvā jaudas kontrole (APC). Alternatīvi - cits traucējumu mazināšanas paņēmiens ar vismaz tikpat augstu saderību ar spektru

Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8.

Kanāla joslas platums: ≤ 200 kHz.

Darbības cikls: ≤ 10 % tīkla piekļuves punktiem10.

Darbības cikls: ≤ 2,5 % citām

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz datu tīkliem10

48

868-868,6 MHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 25 mW e.r.p. Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8.

Alternatīvi var izmantot arī 1 % lielu darbības cikla robežvērtību

 

49

868,6-868,7 MHz Zema darbības cikla/augstas uzticamības ierīces 10 mW e.r.p. Kanālu solis: 25 kHz. Visu frekvenču joslu var izmantot arī kā vienu kopēju kanālu ātrdarbīgai datu pārraidei.

Darbības cikla robežvērtība: 1,0 %

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz signalizācijas sistēmām13

50

868,7-869,2 MHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 25 mW e.r.p. Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8.

Alternatīvi var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību

 

51

869,2-869,25 MHz Zema darbības cikla/augstas uzticamības ierīces 10 mW e.r.p. Kanālu solis: 25 kHz. Darbības cikla robežvērtība: 0,1 % Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz sociālās trauksmes ierīcēm14

52

869,25-869,3 MHz Zema darbības cikla/augstas uzticamības ierīces 10 mW e.r.p. Kanālu solis: 25 kHz. Darbības cikla robežvērtība: 0,1 % Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz signalizācijas sistēmām13

53

869,3-869,4 MHz Zema darbības cikla/augstas uzticamības ierīces 10 mW e.r.p. Kanālu solis: 25 kHz. Darbības cikla robežvērtība: 1,0 % Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz signalizācijas sistēmām13

54

869,4-869,65 MHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 500 mW e.r.p. Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8.

Alternatīvi var izmantot arī 10 % lielu darbības cikla robežvērtību

 

55

869,65-869,7 MHz Zema darbības cikla/augstas uzticamības ierīces 25 mW e.r.p. Kanālu solis: 25 kHz. Darbības cikla robežvērtība: 10 % Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz signalizācijas sistēmām13

56a

869,7-870 MHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 5 mW e.r.p.   Balss lietojumus atļauts izmantot ar progresīviem traucējumu mazināšanas paņēmieniem (izņemot audiolietojumus un videolietojumus)

56b

869,7-870 MHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 25 mW e.r.p. Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8.

Alternatīvi var izmantot arī 1 % lielu darbības cikla robežvērtību

 

57a

2400-2483,5 MHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 10 mW ekvivalentā izotropi izstarotā jauda (e.i.r.p.)    

57b

2400-2483,5 MHz Radionoteikšanas ierīces 25 mW e.i.r.p.    

57c

2400-2483,5 MHz Platjoslas datu pārraides ierīces 100 mW e.i.r.p. un 100 mW/100 kHz e.i.r.p. blīvums, ja izmanto frekvences lēkāšanas modulāciju; 10 mW/MHz e.i.r.p. blīvums, ja izmanto citu veidu modulāciju Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8  

58

2446-2454 MHz Radioidentifikācijas (RFID) ierīces 500 mW e.i.r.p. Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8  

59

2483,5-2500 MHz Aktīvi medicīniskie implanti 10 mW e.i.r.p. Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8.

Kanālu solis: 1 MHz. Visu frekvenču joslu var izmantot arī dinamiski kā vienu kopēju kanālu ātrdarbīgai datu pārraidei. Bez tam piemēro darbības cikla robežvērtību 10 %

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm.

Perifērie vadības bloki ir tikai izmantošanai iekštelpās

59a

2483,5-2500 MHz Medicīnisku datu ieguve 1 mW e.i.r.p. Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8.

Modulācijas joslas platums: ≤ 3 MHz.

Bez tam piemēro darbības ciklu ≤ 10 %

Izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz medicīnisko ķermeņa sensoru tīkla sistēmu (MBANS)15 lietošanai veselības aprūpes iestāžu iekštelpās

59b

2483,5-2500 MHz Medicīnisku datu ieguve 10 mW e.i.r.p. Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8.

Modulācijas joslas platums: ≤ 3 MHz.

Bez tam piemēro darbības cikla robežvērtību: ≤ 2 %

Izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz medicīnisko ķermeņa sensoru tīkla sistēmu (MBANS)15 lietošanai iekštelpās pacienta mājoklī

60

4500-7000 MHz Radionoteikšanas ierīces 24 dBm e.i.r.p.16 Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8 Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz tvertnes līmeņa zondēšanas radariem17

61

5725-5875 MHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 25 mW e.i.r.p.    

62

5795-5805 MHz Transporta un satiksmes telemātikas ierīces 2 W e.i.r.p. Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8 Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz autoceļu lietošanas maksas iekasēšanas un viedā tahogrāfa, svara un gabarītu noteikšanas lietojumiem18

88

5855-5865 MHz Transporta un satiksmes telemātikas ierīces 33 dBm e.i.r.p., 23 dBm/MHz e.i.r.p. jaudas blīvums un 30 dB raidīšanas jaudas regulēšanas (TPC) diapazons Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8 Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļa- transportlīdzekļa, transportlīdzekļa- infrastruktūras un infrastruktūras- transportlīdzekļa sistēmām

89

5865-5875 MHz Transporta un satiksmes telemātikas ierīces 33 dBm e.i.r.p., 23 dBm/MHz e.i.r.p. jaudas blīvums un 30 dB raidīšanas jaudas regulēšanas (TPC) diapazons Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8 Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļa- transportlīdzekļa, transportlīdzekļa- infrastruktūras un infrastruktūras- transportlīdzekļa sistēmām

63

6000-8500 MHz Radionoteikšanas ierīces 7 dBm/50 MHz maksimālā e.i.r.p. un -33 dBm/MHz vidējā e.i.r.p. Piemēro automātisku energopadeves kontroli un antenas prasības, kā arī prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai3, 8, 19 Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz līmeņa zondēšanas radariem.

Jāievēro noteiktās lieguma zonas ap radioastronomijas objektiem

64

8500-10 600 MHz Radionoteikšanas ierīces 30 dBm e.i.r.p.16 Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8 Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz tvertnes līmeņa zondēšanas radariem17

65

17,1-17,3 GHz Radionoteikšanas ierīces 26 dBm e.i.r.p. Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8 Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz sistēmām, kas bāzētas uz zemes

66

24,05-24,075 GHz Transporta un satiksmes telemātikas ierīces 100 mW e.i.r.p.    

67

24,05-26,5 GHz Radionoteikšanas ierīces 26 dBm/50 MHz maksimālā e.i.r.p. un -14 dBm/MHz vidējā e.i.r.p. Piemēro automātisku energopadeves kontroli un antenas prasības, kā arī prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai3, 8, 19 Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz līmeņa zondēšanas radariem.

Jāievēro noteiktās lieguma zonas ap radioastronomijas objektiem

68

24,05-27 GHz Radionoteikšanas ierīces 43 dBm e.i.r.p.16 Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8 Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz tvertnes līmeņa zondēšanas radariem17

69a

24,075-24,15 GHz Transporta un satiksmes telemātikas ierīces 100 mW e.i.r.p. Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8 Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļu radariem, kas bāzēti uz zemes

69b

24,075-24,15 GHz Transporta un satiksmes telemātikas ierīces 0,1 mW e.i.r.p.    

70a

24,15-24,25 GHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 100 mW e.i.r.p.    

70b

24,15-24,25 GHz Transporta un satiksmes telemātikas ierīces 100 mW e.i.r.p.    

74a

57-64 GHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 100 mW e.i.r.p. un maksimālā pārraides jauda 10 dBm    

74b

57-64 GHz Radionoteikšanas ierīces 43 dBm e.i.r.p.16 Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8 Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz tvertnes līmeņa zondēšanas radariem17

74c

57-64 GHz Radionoteikšanas ierīces 35 dBm/50 MHz maksimālā e.i.r.p. un -2 dBm/MHz vidējā e.i.r.p. Piemēro automātisku energopadeves kontroli un antenas prasības, kā arī prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai3, 8, 19 Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz līmeņa zondēšanas radariem

75

57-71 GHz Platjoslas datu pārraides ierīces 40 dBm e.i.r.p. un 23 dBm/MHz e.i.r.p. blīvums Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8 Izņemot fiksētas ārpustelpu instalācijas

75a

57-71 GHz Platjoslas datu pārraides ierīces 40 dBm e.i.r.p., 23 dBm/MHz e.i.r.p. jaudas blīvums un maksimālā pārraides jauda 27 dBm antenas pieslēgvietā(-ās) Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8  

75b

57-71 GHz Platjoslas datu pārraides ierīces 55 dBm e.i.r.p., 38 dBm/MHz e.i.r.p. jaudas blīvums un raidīšanas antenas pastiprinājums ≥ 30 dBi Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8 Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz fiksētām ārpustelpu instalācijām

76

61-61,5 GHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 100 mW e.i.r.p.    

77

63-64 GHz Transporta un satiksmes telemātikas ierīces 40 dBm e.i.r.p. Transporta un satiksmes telemātikas ierīces, kas tirgū laistas pirms 2020. gada 1. janvāra, ir "vecākās paaudzes" ierīces, t. i., tās atļauts izmantot iepriekšējā 63-64 GHz frekvenču diapazonā; citādā ziņā spēkā tie paši nosacījumi Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļa-transportlīdzekļa, transportlīdzekļa-infrastruktūras un infrastruktūras-transportlīdzekļa sistēmām

78a

75-85 GHz Radionoteikšanas ierīces 34 dBm/50 MHz maksimālā e.i.r.p. un -3 dBm/MHz vidējā e.i.r.p. Piemēro automātisku energopadeves kontroli un antenas prasības, kā arī prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai3, 8, 19 Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz līmeņa zondēšanas radariem.

Jāievēro noteiktās lieguma zonas ap radioastronomijas objektiem

78b

75-85 GHz Radionoteikšanas ierīces 43 dBm e.i.r.p.16 Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8 Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz tvertnes līmeņa zondēšanas radariem17

79a

76-77 GHz Transporta un satiksmes telemātikas ierīces 55 dBm maksimālā e.i.r.p. un 50 dBm vidējā e.i.r.p., un 23,5 dBm vidējā e.i.r.p. pulsa radariem Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai8.

Fiksētajiem transporta infrastruktūras radariem jābūt ar skenēšanas funkciju, lai ierobežotu izgaismošanas laiku un nodrošinātu iespējami mazāku klusuma laiku, lai varētu tos izmantot kopā ar autotransporta radaru sistēmām

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļu un infrastruktūras sistēmām, kas bāzētas uz zemes

79b

76-77 GHz Transporta un satiksmes telemātikas ierīces 30 dBm maksimālā e.i.r.p. un jaudas vidējais spektrālais blīvums 3 dBm/MHz Darbības cikla robežvērtība: ≤ 56 %/s Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz šķēršļu detektoru sistēmām lietošanai rotorplānos20

80a

122-122,25 GHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 10 dBm e.i.r.p./
250 MHz un 48 dBm/MHz pie pacēluma 30°
   

80b

122,25-123 GHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 100 mW e.i.r.p.    

81

244-246 GHz Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces 100 mW e.i.r.p.    

Piezīmes.
Darbības cikls ir Σ(Ton)/(Tobs) attiecība procentos, kur Ton ir atsevišķa raidītāja laiks, kad tas ir "Ieslēgts", un Tobs ir novērošanas periods. Ton mēra novērojamā frekvenču joslā (Fobs). Ja šajā tehniskajā pielikumā nav noteikts citādi, Tobs ir viena stunda bez pārtraukuma un Fobs ir šajā tehniskajā pielikumā piemērojamā frekvenču josla.
1 Joslā 20 lielāka lauka intensitāte un papildu izmantošanas ierobežojumi attiecas uz induktīviem lietojumiem.
2 Joslās 22, 24, 25, 27a un 28 lielāka lauka intensitāte un papildu izmantošanas ierobežojumi attiecas uz induktīviem lietojumiem.
3 Izmanto antenas prasības, kas pienācīgā veiktspējas līmenī nodrošina Direktīvas 2014/53/ES pamatprasību izpildi. Ja attiecīgi ierobežojumi ir aprakstīti harmonizētajos standartos vai to daļās, uz ko atbilstoši Direktīvai 2014/53/ES Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicētas norādes, nodrošina veiktspēju, kas ir vismaz līdzvērtīga minētajiem ierobežojumiem.
4 Izmanto pārraides masku, kas pienācīgā veiktspējas līmenī nodrošina Direktīvas 2014/53/ES pamatprasību izpildi. Ja attiecīgi ierobežojumi ir aprakstīti harmonizētajos standartos vai to daļās, uz ko atbilstoši Direktīvai 2014/53/ES Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicētas norādes, nodrošina veiktspēju, kas ir vismaz līdzvērtīga minētajiem ierobežojumiem.
5 Modeļu vadības ierīces ir īpaša veida tālvadības un telemetrijas radioiekārtas, ko izmanto, lai attāli vadītu modeļu (galvenokārt miniatūru transportlīdzekļu atveidu) kustību gaisā, pa zemi, pa ūdeni vai zem ūdens.
6 Mērierīces ir radioierīces, kas ietilpst divvirzienu radiosakaru sistēmās, kuras ļauj attāli kontrolēt, mērīt un pārraidīt datus viedtīklu infrastruktūrās, piemēram, elektrības, gāzes un ūdens apgādes tīklos.
7 Ierīces izmanto visu frekvenču diapazonu atkarībā no noskaņošanas diapazona.
8 Piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai izmanto tehniskos paņēmienus, kas pienācīgā veiktspējas līmenī nodrošina Direktīvas 2014/53/ES pamatprasību izpildi. Ja attiecīgi paņēmieni ir aprakstīti harmonizētajos standartos vai to daļās, uz ko atbilstoši Direktīvai 2014/53/ES Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicētas norādes, nodrošina veiktspēju, kas ir vismaz līdzvērtīga minētajiem paņēmieniem.
9 Bezvadu kapsulas endoskopiju izmanto medicīnisko datu iegūšanai, ārstam veicot pacienta izmeklēšanu nolūkā iegūt gremošanas trakta attēlus.
10 Tīkla piekļuves punkts datu tīklā ir fiksēta zemes sakaru maza darbības attāluma ierīce, kas pārējām maza darbības attāluma ierīcēm datu tīklā ir punkts savienojumam ar pakalpojumu platformām, kuras atrodas ārpus minētā datu tīkla. Apzīmējums "datu tīkls" attiecas uz vairākām maza darbības attāluma ierīcēm (ieskaitot tīkla piekļuves punktu), kas ir tīkla komponenti, un uz to bezvadu savienojumiem.
11 Frekvenču diapazonā ap RFID nolasītāja kanāliem RFID birkas reaģē ar ļoti zemu jaudu (-20 dBm e.r.p.), un tām jāatbilst Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām.
12 Komisijas 2006. gada 23. novembra Lēmums 2006/804/EK par radiofrekvenču spektra saskaņošanu identifikācijas radiofrekvenču ierīcēm (RFID), kuras darbojas sevišķi augstu frekvenču joslā (UHF) (OV L 329, 25.11.2006., 64. lpp.).
13 Signalizācijas sistēma ir ierīce, kuras galvenā funkcija ir sistēmai vai personai attālā vietā ar radiosakaru palīdzību norādīt uz brīdinājumu, ja radusies problēma vai īpaša situācija. Pie signalizācijas radioierīcēm pieder sociālās trauksmes sistēmas un apsardzes un drošības signalizācijas ierīces.
14 Sociālās trauksmes ierīces ir radiosakaru sistēmas, kas nodrošina drošus sakarus, lai briesmās nokļuvusī persona ierobežotā zonā varētu izsaukt palīdzību. Sociālās trauksmes ierīču tipisks lietojums ir palīdzība veciem cilvēkiem vai invalīdiem.
15 Medicīniskās ķermeņa sensoru tīkla sistēmas (MBANS) izmanto medicīnisko datu iegūšanai, un tās ir domātas izmantošanai mazas jaudas bezvadu tīklu sistēmās, kurās saslēdz lielāko daļu valkājamo sensoru un/vai aktuatoru, kā arī centrālo ierīci, ko novieto uz pacienta ķermeņa (13.8.2019. L 212/71 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis LV).
16 Maksimālā jauda attiecas uz slēgtas tvertnes iekšieni un atbilst spektrālajam blīvumam -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. ārpus 500 litru kontroltvertnes.
17 Tvertnes līmeņa zondēšanas radari (TLPR) ir īpašs radionoteikšanas lietojuma veids, ko izmanto, lai mērītu līmeni tvertnē, un uzstāda metāla vai dzelzsbetona tvertnēs vai līdzīgā aprīkojumā, kas izgatavots no materiāla ar salīdzināmiem vājinājuma rādītājiem. Tvertne ir paredzēta kādas vielas uzglabāšanai.
18 Viedā tahogrāfa, svara un gabarītu noteikšanas lietojumi izmantošanai no attāluma ir noteikti Komisijas 2016. gada 18. marta Īstenošanas regulas (ES) 2016/799, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 165/2014, ar kuru nosaka prasības attiecībā uz tahogrāfu un to komponentu konstrukciju, testēšanu, uzstādīšanu, darbību un remontu (OV L 139, 26.5.2016., 1. lpp.), 14. papildinājumā, bet attiecībā uz svaru un gabarītiem - Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Direktīvas (ES) 2015/719, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos (OV L 115, 6.5.2015., 1. lpp.), 10.d pantā.
19 Izmanto automātisku energopadeves kontroli, kas pienācīgā veiktspējas līmenī nodrošina Direktīvas 2014/53/ES pamatprasību izpildi. Ja attiecīgi ierobežojumi ir aprakstīti harmonizētajos standartos vai to daļās, uz ko atbilstoši Direktīvai 2014/53/ES Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicētas norādes, nodrošina veiktspēju, kas ir vismaz līdzvērtīga minētajiem ierobežojumiem.
20 Dalībvalstis var noteikt lieguma zonas vai līdzvērtīgus pasākumus vietās, kur nav izmantojams lietošanai rotorplānos paredzētais šķēršļu noteikšanas lietojums, jo ir jāaizsargā radioastronomijas dienests vai cits valstisks lietojums. Rotorplāns ir definēts EASA CS-27 un CS-29 (vai JAR-27 un JAR-29 senākas sertifikācijas gadījumos)."

52. Aizstāt 3. pielikuma II sadaļas 10.1. apakšpunktā tekstu "Vidējās jaudas blīvums e.i.r.p. -3 dBm/MHz" ar tekstu "Vidējās jaudas blīvums e.i.r.p. -3 dBm/MHz, kas saistīts ar maksimālo e.i.r.p robežu 55 dBm".

53. Izteikt 3. pielikuma II sadaļas 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Ultraplatjoslas tehnoloģijas iekārtas (UWB)

Ultraplatjoslas iekārtas (UWB) tehniskajās prasībās ietverti nosacījumi atbilstoši 2019. gada 14. maija Komisijas Īstenošanas lēmumam (ES) 2019/785 par radiofrekvenču spektra harmonizēšanu Savienībā iekārtām, kurās izmanto ultraplatjoslas tehnoloģiju, un Lēmuma 2007/131/EK atcelšanu.

UWB iekārtu pielietojumu skaidrojumi:

1) iekārtas, kurās tiek izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija, ir iekārtas, kurās kā sastāvdaļa vai palīgierīce ietverta maza darbības attāluma radiosakaru tehnoloģija, ar kuras palīdzību paredzēts apzināti ģenerēt un pārraidīt augstfrekvences enerģiju, kas izkliedēta frekvenču joslā, kuras platums ir lielāks nekā 50 MHz un kura var daļēji sakrist ar vairākām frekvenču joslām, kas sadalītas radiosakaru dienestiem;

2) "beztraucējumu un bezaizsardzības nosacījums" nozīmē, ka nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus nevienam radiosakaru dienestam un nedrīkst pieprasīt šo ierīču aizsardzību pret traucējumiem, ko rada radiosakaru dienesti;

3) "telpās" nozīmē ēku iekšienē vai vietās, kur ekranizācija parasti nodrošinās nepieciešamo vājinājumu, lai aizsargātu radiosakaru dienestus pret kaitīgiem traucējumiem;

4) "mehāniskais transportlīdzeklis" lietots nozīmē, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK 3. panta 11. punktā;

5) "dzelzceļa transportlīdzeklis" lietots nozīmē, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/643 3. panta 1. punkta 4. apakšpunktā;

6) e.i.r.p. ir ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda, kas ir antenai pievadītās jaudas reizinājums ar antenas pastiprinājumu dotajā virzienā attiecībā pret izotropisko antenu (absolūtais vai izotropiskais pastiprinājums);

7) maksimālais vidējās jaudas spektrālais blīvums, kas noteikts kā testējamās radiosakaru ierīces e.i.r.p. noteiktā frekvencē, ir vidējā jauda joslas platuma vienībā (centrēta šajā frekvencē), kas izstarota maksimālā līmeņa virzienā saskaņā ar noteiktajiem mērīšanas nosacījumiem;

8) galotnes jauda, noteikta kā e.i.r.p., ir jauda, kas fiksēta 50 MHz platā joslā frekvencē, kurā novērota augstākā vidējā izstarotā jauda, kas izstarota maksimālā līmeņa virzienā saskaņā ar noteiktajiem mērīšanas nosacījumiem;

9) kopējās jaudas spektrālais blīvums ir vidējota vidējā e.i.r.p. blīvuma vērtība, kas vismaz ar 15 grādu izšķirtspēju izmērīta uz mērījuma vietu aptverošas sfēras;

10) "gaisa kuģī" nozīmē radiolīniju izmantošanu sakariem gaisa kuģa iekšienē;

11) LT1 ir sistēmas, kas paredzētas vispārējai cilvēku un objektu atrašanās vietas noteikšanai un var tikt izmantotas bez licences.

11.1. Ultraplatjoslas (UWB) tehnoloģijas vispārējā izmantošana

Frekvenču josla

Maksimālais vidējās jaudas spektrālais blīvums (e.i.r.p.)

Maksimālā galotnes jauda (e.i.r.p.) (mērot 50 MHz)

f ≤ 1,6 GHz

-90 dBm/MHz

-50 dBm

1,6 < f ≤ 2,7 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

2,7 < f ≤ 3,1 GHz

-70 dBm/MHz

-36 dBm

3,1 < f ≤ 3,4 GHz

-70 dBm/MHz

vai

-41,3 dBm/MHz, izmantojot LDC1 vai DAA2

-36 dBm

vai

0 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz

-80 dBm/MHz

vai

-41,3 dBm/MHz, izmantojot LDC1 vai DAA2

-40 dBm

vai

0 dBm

3,8 < f ≤ 4,8 GHz

-70 dBm/MHz

vai

-41,3 dBm/MHz, izmantojot LDC1 vai DAA2

-30 dBm

vai

0 dBm

4,8 < f ≤ 6 GHz

-70 dBm/MHz

-30 dBm

6 < f ≤ 8,5 GHz

-41,3 dBm/MHz

0 dBm

8,5 < f ≤ 9 GHz

-65 dBm/MHz

vai

-41,3 dBm/MHz, izmantojot DAA2

-25 dBm

vai

0 dBm

9 < f ≤ 10,6 GHz

-65 dBm/MHz

-25 dBm

f > 10,6 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

Piezīmes.
1 3,1-4,8 GHz joslā. Traucējumu mazināšanas paņēmiens "zems darbības cikls" (LDC) un tā robežas noteiktas ETSI standarta EN 302 065-1 V2.1.1. 4.5.3.1., 4.5.3.2. un 4.5.3.3. punktā. Lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīvas 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK (OV L 153, 22.5.2014., 62. lpp.), attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību.
2 3,1-4,8 GHz un 8,5-9 GHz joslās. Traucējumu mazināšanas paņēmiens "atklāšana un novēršana" (DAA) un tā robežas noteiktas ETSI standarta EN 302 065-1 V2.1.1. 4.5.1.1., 4.5.1.2. un 4.5.1.3. punktā. Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību.

11.2. Atrašanās vietas izsekošanas sistēmas. 1. tips (LT1)

Frekvenču josla

Maksimālais vidējās jaudas spektrālais blīvums (e.i.r.p.)

Maksimālā galotnes jauda (e.i.r.p.) (mērot 50 MHz)

f ≤ 1,6 GHz

-90 dBm/MHz

-50 dBm

1,6 < f ≤ 2,7 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

2,7 < f ≤ 3,4 GHz

-70 dBm/MHz

-36 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz

-80 dBm/MHz

-40 dBm

3,8 < f ≤ 6,0 GHz

-70 dBm/MHz

-30 dBm

6 < f ≤ 8,5 GHz

-41,3 dBm/MHz

0 dBm

8,5 < f ≤ 9 GHz

-65 dBm/MHz

vai

-41,3 dBm/MHz, izmantojot DAA1

-25 dBm

vai

0 dBm

9 < f ≤ 10,6 GHz

-65 dBm/MHz

-25 dBm

f > 10,6 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

Piezīme. 1 Traucējumu mazināšanas paņēmiens DAA un tā robežas noteiktas ETSI standarta EN 302 065-2 V2.1.1. 4.5.1.1., 4.5.1.2. un 4.5.1.3. punktā. Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību.

11.3. Mehāniskajos un dzelzceļa transportlīdzekļos uzstādītās UWB ierīces

Frekvenču josla

Maksimālais vidējās jaudas spektrālais blīvums (e.i.r.p.)

Maksimālā galotnes jauda (e.i.r.p.) (mērot 50 MHz)

f ≤ 1,6 GHz

-90 dBm/MHz

-50 dBm

1,6 < f ≤ 2,7 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

2,7 < f ≤ 3,1 GHz

-70 dBm/MHz

-36 dBm

3,1 < f ≤ 3,4 GHz

-70 dBm/MHz

vai

-41,3 dBm/MHz, izmantojot LDC1 + e.l.4 ,

vai

-41,3 dBm/MHz, izmantojot TPC3+ DAA2 + e.l.4

-36 dBm

vai

≤ 0 dBm

vai

≤ 0 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz

-80 dBm/MHz

vai

-41,3 dBm/MHz, izmantojot LDC1 + e.l.4,

vai

-41,3 dBm/MHz, izmantojot TPC3 + DAA2 + e.l.4

-40 dBm

vai

≤ 0 dBm

vai

≤ 0 dBm

3,8 < f ≤ 4,8 GHz

-70 dBm/MHz

vai

-41,3 dBm/MHz, izmantojot LDC1 + e.l.4,

vai

-41,3 dBm/MHz, izmantojot TPC3 + DAA2 + e.l.4

-30 dBm

vai

≤ 0 dBm

vai

≤ 0 dBm

4,8 < f ≤ 6 GHz

-70 dBm/MHz

-30 dBm

6 < f ≤ 8,5 GHz

-53,3 dBm/MHz

vai

-41,3 dBm/MHz, izmantojot LDC1 + e.l.4,

vai

-41,3 dBm/MHz, izmantojot TPC3 + e.l.4

-13,3 dBm

vai

≤ 0 dBm

vai

≤ 0 dBm

8,5 < f ≤ 9 GHz

-65 dBm/MHz

vai

-41,3 dBm/MHz, izmantojot TPC3 + DAA2 + e.l.4

-25 dBm

vai

≤ 0 dBm

9 < f ≤ 10,6 GHz

-65 dBm/MHz

-25 dBm

f > 10,6 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

Piezīmes.
1 Traucējumu mazināšanas paņēmiens LDC un tā robežas noteiktas ETSI standarta EN 302 065-3 V2.1.1. 4.5.3.1., 4.5.3.2. un 4.5.3.3. punktā. Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību.
2 Traucējumu mazināšanas paņēmiens DAA un tā robežas noteiktas ETSI standarta EN 302 065-3 V2.1.1. 4.5.1.1., 4.5.1.2. un 4.5.1.3. punktā. Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību.
3 Traucējumu mazināšanas paņēmiens "raidīšanas jaudas regulēšana" (TPC) un tā robežas noteiktas ETSI standarta EN 302 065-3 V2.1.1. 4.7.1.1., 4.7.1.2. un 4.7.1.3. punktā. Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību.
4 Prasība ārējai robežai: (e.l.) ≤ -53,3 dBm/MHz. Ārējā robeža (e.l.) noteikta ETSI standarta EN 302 065-3 V2.1.1. 4.3.4.1., 4.3.4.2. un 4.3.4.3. punktā. Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību.

11.3.1. Tehniskās prasības, kas jāizmanto 3,8-4,2 GHz un 6-8,5 GHz joslā transportlīdzekļu piekļuves sistēmām, kuras izmanto paņēmienu "iedarbināšana tikai pārraidei"

Frekvenču josla

Maksimālais vidējās jaudas spektrālais blīvums (e.i.r.p.)

Maksimālā galotnes jauda (e.i.r.p.) (mērot 50 MHz)

3,8 < f ≤ 4,2 GHz

-41,3 dBm/MHz, kad darbojas "iedarbināšana tikai pārraidei" un LDC ≤ 0,5 % (1 h)

0 dBm

6 < f ≤ 8,5 GHz

-41,3 dBm/MHz, kad darbojas "iedarbināšana tikai pārraidei" un LDC ≤ 0,5 % (1 h) vai TPC

0 dBm

11.3.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Traucējumu mazināšanas paņēmiens "iedarbināšana tikai pārraidei" tiek definēts kā UWB pārraide, ko sāk tikai tad, kad nepieciešams, proti, kad sistēma rāda, ka tuvumā ir UWB ierīces. Sakarus iedarbina lietotājs vai transportlīdzeklis. Sekojošos sakarus var uzskatīt par "iedarbinātiem sakariem". Izmanto pastāvošo mazināšanas paņēmienu LDC (vai TPC 6-8,5 GHz joslā). Transportlīdzekļu piekļuves sistēmām izmantojot traucējumu mazināšanas paņēmienu "iedarbināšana tikai pārraidei", nedrīkst piemērot ārējās robežas prasību.

Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības, transportlīdzekļu piekļuves sistēmām izmanto traucējumu mazināšanas paņēmienu "iedarbināšana tikai pārraidei", kas nodrošina pienācīgu veiktspēju. Ja attiecīgi paņēmieni ir aprakstīti harmonizētajos standartos vai to daļās, uz ko atbilstoši Direktīvai 2014/53/ES Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicētas norādes, nodrošina veiktspēju, kas ir vismaz līdzvērtīga minētajiem paņēmieniem. Minētie paņēmieni ievēro šā lēmuma tehniskās prasības.

11.4. UWB gaisa kuģī

Maksimālā vidējās jaudas spektrālā blīvuma vērtība (e.i.r.p.) un maksimālās galotnes jaudas vērtība (e.i.r.p.) maza darbības attāluma ierīcēm, kas izmanto UWB tehnoloģiju, ar traucējumu mazināšanas paņēmienu izmantošanu vai bez tiem, kā arī tehniskās prasības norādītas tabulā.

Frekvenču josla

Maksimālais vidējās jaudas spektrālais blīvums (e.i.r.p.)

Maksimālā galotnes jauda (e.i.r.p.)
(mērot 50 MHz)

Prasības traucējumu mazināšanas paņēmieniem

f ≤ 1,6 GHz

-90 dBm/MHz

-50 dBm

 
1,6 < f ≤ 2,7 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

 
2,7 < f ≤ 3,4 GHz

-70 dBm/MHz

-36 dBm

 
3,4 < f ≤ 3,8 GHz

-80 dBm/MHz

-40 dBm

 
3,8 < f ≤ 6,0 GHz

-70 dBm/MHz

-30 dBm

 
6,0 < f ≤ 6,650 GHz

-41,3 dBm/MHz

0 dBm

 
6,650 < f ≤ 6,6752 GHz

-62,3 dBm/MHz

-21 dBm

Jāpielieto 21 dB vājinājums, lai sasniegtu -62,3 dBm/MHz¹ līmeni
6,6752 < f ≤ 8,5 GHz

-41,3 dBm/MHz

0 dBm

7,25-7,75 GHz (FSS un MetSat (7,45-7,55 GHz) aizsardzība)1, 2

7,75-7,9 GHz (MetSat aizsardzība)1, 3

8,5 < f ≤ 10,6 GHz

-65 dBm/MHz

-25 dBm

 
f > 10,6 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

 

Piezīmes.
1 Risinājums varētu būt alternatīvi traucējumu mazināšanas paņēmieni, kas nodrošina līdzvērtīgu aizsardzību, piemēram, ekranētu iluminatoru izmantošana.
2 7,25-7,75 GHz (fiksētais satelītu dienests) un 7,45-7,55 GHz (meteoroloģiskais satelīts) aizsardzība: -51,3 - 20*log10 (10[km]/x[km])(dBm/MHz) augstumiem, kas pārsniedz 1000 m virs zemes, kur x ir gaisa kuģa augstums virs zemes kilometros, -71,3 dBm/MHz 1000 m augstumā virs zemes un zemāk.
3 7,75-7,9 GHz (meteoroloģiskais satelīts) aizsardzība: -44,3 - 20*log10 (10[km]/x[km])(dBm/MHz) augstumiem, kas pārsniedz 1000 m virs zemes, kur x ir gaisa kuģa augstums virs zemes kilometros, un -64,3 dBm/MHz 1000 m augstumā virs zemes un zemāk.

11.5. Materiāla zondēšanas ierīces, kas izmanto UWB tehnoloģiju

UWB materiāla zondēšanas ierīces iedala divās klasēs:

1) materiāla kontaktzondēšanas UWB ierīces, kurām UWB raidītājs ieslēdzas tikai tiešā saskarē ar zondējamo materiālu;

2) materiāla bezkontakta zondēšanas UWB ierīces, kurām UWB raidītājs ieslēdzas tikai tad, kad tās atrodas zondējamā materiāla tuvumā, un UWB raidītājs ir pavērsts pret zondējamo materiālu (piemēram, manuāli, izmantojot tuvuma sensoru vai mehānisku paņēmienu).

Materiāla zondēšanas ierīces, kas darbojas ar UWB tehnoloģiju, atbilst vai nu vispārējiem UWB tehniskajiem nosacījumiem, vai arī noteiktajām materiāla zondēšanas ierīču īpatnējām robežām kontaktzondēšanai vai bezkontakta zondēšanai.

Vispārējais UWB regulējums neaptver stacionāras āra iekārtas. Materiāla zondēšanas ierīces izstarojums nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 3. pielikuma II sadaļas 11.1. apakšpunkta tabulā noteiktās robežas UWB vispārējai izmantošanai. Materiāla zondēšanas ierīcēm jāatbilst traucējumu mazināšanas paņēmienu prasībām, kas šo noteikumu 3. pielikuma II sadaļas 11.1. apakšpunkta tabulā noteiktas UWB vispārējai izmantošanai.

Īpatnējās robežas materiāla zondēšanas ierīcēm, ieskaitot traucējumu mazināšanas paņēmienus, ir norādītas šā punkta tabulās. Ar šo lēmumu atļauto materiāla zondēšanas ierīču izstarojumam jābūt minimālam, un tas nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt tabulās norādītās izstarojuma robežas. Ierīcei jāatbilst īpatnējām robežām, kad to izmanto uz zondējamā materiāla tipveida struktūras. Tabulās norādītās īpatnējās robežas ikkatrā vidē ir piemērojamas materiālu zondēšanas ierīcēm, izņemot tās, uz kurām attiecas šā punkta tabulu 5. piezīme, kas noteiktās piemērojamās frekvenču joslās nepieļauj stacionāras āra iekārtas.

11.5.1. Materiāla kontaktzondēšanas ierīces

Šajā tabulā norādītas maksimālās vidējās jaudas spektrālā blīvuma (e.i.r.p.) un maksimālās galotnes jaudas (e.i.r.p.) īpatnējās robežas materiāla kontaktzondēšanas ierīcēm, kas izmanto UWB tehnoloģiju.

Frekvenču josla

Maksimālais vidējās jaudas spektrālais blīvums (e.i.r.p.)

Maksimālā galotnes jauda (e.i.r.p.) (mērot 50 MHz)

f ≤ 1,73 GHz

-85 dBm/MHz1

-45 dBm

1,73 < f ≤ 2,2 GHz

-65 dBm/MHz

-25 dBm

2,2 < f ≤ 2,5 GHz

-50 dBm/MHz

-10 dBm

2,5 < f ≤ 2,69 GHz

-65 dBm/MHz1, 2

-25 dBm

2,69 < f ≤ 2,7 GHz(4)

-55 dBm/MHz3

-15 dBm

2,7 < f ≤ 2,9 GHz

-70 dBm/MHz1

-30 dBm

2,9 < f ≤ 3,4 GHz

-70 dBm/MHz1, 6, 7

-30 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz(4)

-50 dBm/MHz2, 6, 7

-10 dBm

3,8 < f ≤ 4,8 GHz

-50 dBm/MHz6, 7

-10 dBm

4,8 < f ≤ 5,0 GHz(4)

-55 dBm/MHz2, 3

-15 dBm

5,0 < f ≤ 5,25 GHz

-50 dBm/MHz

-10 dBm

5,25 < f ≤ 5,35 GHz

-50 dBm/MHz

-10 dBm

5,35 < f ≤ 5,6 GHz

-50 dBm/MHz

-10 dBm

5,6 < f ≤ 5,65 GHz

-50 dBm/MHz

-10 dBm

5,65 < f ≤ 5,725 GHz

-50 dBm/MHz

-10 dBm

5,725 < f ≤ 6,0 GHz

-50 dBm/MHz

-10 dBm

6,0 < f ≤ 8,5 GHz

-41,3 dBm/MHz5

0 dBm

8,5 < f ≤ 9,0 GHz

-65 dBm/MHz7

-25 dBm

9,0 < f ≤ 10,6 GHz

-65 dBm/MHz

-25 dBm

f > 10,6 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

Piezīmes.
1 Ierīcēm, kas izmanto paņēmienu "klausies, pirms raidi" (LBT), atļauts darboties 1,215-1,73 GHz frekvenču joslā ar maksimālo vidējās e.i.r.p. spektrālo blīvumu -70 dBm/MHz un 2,5-2,69 un 2,7-3,4 GHz frekvenču joslās ar maksimālo vidējās e.i.r.p. spektrālo blīvumu -50 dBm/MHz un maksimālo galotnes e.i.r.p. -10 dBm/50 MHz. LBT mehānisms noteikts ETSI standarta EN 302 065-4 V1.1.1. 4.5.2.1., 4.5.2.2. un 4.5.2.3. punktā. Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību.
2 Lai aizsargātu radiosakaru dienestus, pārvietojamām iekārtām jāatbilst šādām kopējās izstarotās jaudas prasībām:
a) frekvenču joslās 2,5-2,69 GHz un 4,8-5 GHz kopējās izstarotās jaudas spektrālajam blīvumam jābūt 10 dB mazākam par maksimālo e.i.r.p. spektrālo blīvumu;
b) frekvenču joslā 3,4-3,8 GHz kopējās izstarotās jaudas spektrālajam blīvumam jābūt 5 dB mazākam par maksimālo e.i.r.p. spektrālo blīvumu.
3 Lai aizsargātu radioastronomijas dienestu (RAS) 2,69-2,7 GHz un 4,8-5 GHz frekvenču joslās, kopējais jaudas spektrālais blīvums nedrīkst sasniegt -65 dBm/MHz.
4 Darbības cikla ierobežojums līdz 10 % sekundē.
5 Nav atļautas stacionāras āra iekārtas.
6 3,1-4,8 GHz joslā ierīcēm, kas izmanto traucējumu mazināšanas paņēmienu LDC, ir atļauts darboties ar maksimālo vidējo e.i.r.p. spektrālo blīvumu -41,3 dBm/MHz un maksimālo galotnes e.i.r.p. 0 dBm, mērot 50 MHz. Traucējumu mazināšanas paņēmiens LDC un tā robežas noteiktas ETSI standarta EN 302 065-1 V2.1.1. 4.5.3.1., 4.5.3.2. un 4.5.3.3. punktā. Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību. Ja izmanto LDC, piemēro 5. piezīmi.
7 3,1-4,8 GHz un 8,5-9 GHz joslā ierīcēm, kas izmanto traucējumu mazināšanas paņēmienu DAA, ir atļauts darboties ar maksimālo vidējo e.i.r.p. spektrālo blīvumu -41,3 dBm/MHz un maksimālo galotnes e.i.r.p. 0 dBm, mērot 50 MHz. Traucējumu mazināšanas paņēmiens DAA un tā robežas noteiktas ETSI standarta EN 302 065-1 V2.1.1. 4.5.1.1., 4.5.1.2. un 4.5.1.3. punktā. Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību. Ja izmanto DAA, piemēro 5. piezīmi.

11.5.2. Materiāla bezkontakta zondēšanas ierīces

Šajā tabulā norādītas maksimālās vidējās jaudas spektrālā blīvuma (e.i.r.p.) un maksimālās galotnes jaudas (e.i.r.p.) īpatnējās robežas materiāla bezkontakta zondēšanas ierīcēm, kas izmanto UWB tehnoloģiju.

Frekvenču josla

Maksimālais vidējās jaudas spektrālais blīvums (e.i.r.p.)

Maksimālā galotnes jauda (e.i.r.p.) (mērot 50 MHz)

f ≤ 1,73 GHz

-85 dBm/MHz1

-45 dBm

1,73 < f ≤ 2,2 GHz

-65 dBm/MHz

-25 dBm

2,2 < f ≤ 2,5 GHz

-50 dBm/MHz

-10 dBm

2,5 < f ≤ 2,69 GHz

-65 dBm/MHz1, 2

-25 dBm

2,69 < f ≤ 2,7 GHz4

-55 dBm/MHz3

-15 dBm

2,7 < f ≤ 2,9 GHz

-70 dBm/MHz1

-45 dBm

2,9 < f ≤ 3,4 GHz

-70 dBm/MHz1, 6, 7

-45 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz4

-70 dBm/MHz1, 6, 7

-45 dBm

3,8 < f ≤ 4,8 GHz

-50 dBm/MHz6, 7

-25 dBm

4,8 < f ≤ 5,0 GHz4

-55 dBm/MHz2, 3

-30 dBm

5,0 < f ≤ 5,25 GHz

-55 dBm/MHz

-30 dBm

5,25 < f ≤ 5,35 GHz

-50 dBm/MHz

-25 dBm

5,35 < f ≤ 5,6 GHz

-50 dBm/MHz

-25 dBm

5,6 < f ≤ 5,65 GHz

-50 dBm/MHz

-25 dBm

5,65 < f ≤ 5,725 GHz

-65 dBm/MHz

-40 dBm

5,725 < f ≤ 6,0 GHz

-60 dBm/MHz

-35 dBm

6,0 < f ≤ 8,5 GHz

41,3 dBm/MHz5

0 dBm

8,5 < f ≤ 9,0 GHz

-65 dBm/MHz7

-25 dBm

9,0 < f ≤ 10,6 GHz

-65 dBm/MHz

-25 dBm

f > 10,6 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

Piezīmes.
1 Ierīcēm, kas izmanto paņēmienu LBT, atļauts darboties 1,215-1,73 GHz frekvenču joslā ar maksimālo vidējās e.i.r.p. spektrālo blīvumu -70 dBm/MHz un 2,5-2,69 un 2,9-3,4 GHz frekvenču joslās ar maksimālo vidējās e.i.r.p. spektrālo blīvumu -50 dBm/MHz un maksimālo galotnes e.i.r.p. -10 dBm/50 MHz. LBT mehānisms noteikts ETSI standarta EN 302 065-4 V1.1.1. 4.5.2.1., 4.5.2.2. un 4.5.2.3. punktā. Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību.
2 Lai aizsargātu radiosakaru dienestus, pārvietojamām iekārtām jāatbilst šādām kopējās izstarotās jaudas prasībām:
a) frekvenču joslās 2,5-2,69 GHz un 4,8-5 GHz kopējās izstarotās jaudas spektrālajam blīvumam jābūt 10 dB mazākam par maksimālo e.i.r.p. spektrālo blīvumu;
b) frekvenču joslā 3,4-3,8 GHz kopējās izstarotās jaudas spektrālajam blīvumam jābūt 5 dB mazākam par maksimālo e.i.r.p. spektrālo blīvumu.
3 Lai aizsargātu radioastronomijas dienestu (RAS) 2,69-2,7 GHz un 4,8-5 GHz frekvenču joslās, kopējais jaudas spektrālais blīvums nedrīkst sasniegt -65 dBm/MHz.
4 Darbības cikla ierobežojums līdz 10 % sekundē.
5 Nav atļautas stacionāras āra iekārtas.
6 3,1-4,8 GHz joslā ierīcēm, kas izmanto traucējumu mazināšanas paņēmienu LDC, ir atļauts darboties ar maksimālo vidējo e.i.r.p. spektrālo blīvumu -41,3 dBm/MHz un maksimālo galotnes e.i.r.p. 0 dBm, mērot 50 MHz. Traucējumu mazināšanas paņēmiens LDC un tā robežas noteiktas ETSI standarta EN 302 065-1 V2.1.1. 4.5.3.1., 4.5.3.2. un 4.5.3.3. punktā. Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību. Ja izmanto LDC, piemēro 5. piezīmi.
7 3,1-4,8 GHz un 8,5-9 GHz joslā ierīcēm, kas izmanto traucējumu mazināšanas paņēmienu DAA, ir atļauts darboties ar maksimālo vidējo e.i.r.p. spektrālo blīvumu -41,3 dBm/MHz un maksimālo galotnes e.i.r.p. 0 dBm, mērot 50 MHz. Traucējumu mazināšanas paņēmiens DAA un tā robežas noteiktas ETSI standarta EN 302 065-1 V2.1.1. 4.5.1.1., 4.5.1.2. un 4.5.1.3. punktā. Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību. Ja izmanto DAA, piemēro 5. piezīmi.

11.5.2.1. Tehniskās prasības materiāla zondēšanas ierīču LBT mehānismam

Šajā tabulā norādītas galotnes jaudas sliekšņvērtības LBT mehānismam, lai nodrošinātu tajā minēto radiosakaru dienestu aizsardzību.

Frekvenču josla

Nosakāmais radiosakaru dienests

Maksimālā jaudas sliekšņvērtība

1,215 < f ≤ 1,4 GHz

Radionoteikšanas dienests

8 dBm/MHz

1,61 < f ≤ 1,66 GHz

Mobilais satelītu dienests

-43 dBm/MHz

2,5 < f ≤ 2,69 GHz

Sauszemes mobilais dienests

-50 dBm/MHz

2,9 < f ≤ 3,4 GHz

Radionoteikšanas dienests

-7 dBm/MHz

Papildu prasības radara noteikšanai: pastāvīga klausīšanās un automātiska izslēgšanās 10 ms laikā attiecīgajā frekvenču joslā, ja tiek pārsniegta sliekšņvērtība (tabulā ar LBT mehānismu). Pirms raidītāja jaunas ieslēgšanās nepieciešams vismaz 12 s klusēšanas laiks ar pastāvīgu klausīšanos. Klusēšanas laiks, kurā aktīvs ir tikai LBT uztvērējs, jānodrošina arī pēc ierīces izslēgšanas."

54. Izteikt 3. pielikuma II sadaļas 12. punkta nosaukumu šādā redakcijā:

"12. Intelektisko transporta sistēmu (ITS) iekārtas".

55. Aizstāt 3. pielikuma II sadaļas 12.1. apakšpunktā tekstu "1999/5/EK" ar tekstu "2014/53/ES".

56. Papildināt 3. pielikuma II sadaļu ar 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Mobilie sakari kuģos (MCV)

Mobilo sakaru pakalpojumi kuģos (MCV pakalpojumi) ir elektronisko sakaru pakalpojumi, ko sniedz uzņēmums, lai dotu iespēju cilvēkiem kuģī sazināties publiskajos sakaru tīklos bez tieša savienojuma ar sauszemes mobilajiem tīkliem.

Kuģa bāzes raiduztverošā stacija (kuģa BS) ir mobilā pikošūna, kas atrodas kuģī un balsta GSM, LTE vai UMTS pakalpojumus. Viena jūras jūdze ir 1852 m.

Tehniskajās prasībās noteikti nosacījumi, kas jāievēro sistēmai, kura sniedz MCV pakalpojumus Eiropas Savienības dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos, lai izvairītos no kaitīgiem traucējumiem sauszemes mobilajos tīklos.

15.1. Tehniskās prasības 900 MHz joslā un 1800 MHz joslā GSM sistēmām, kuras sniedz MCV pakalpojumus dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos

Piemēro šādus nosacījumus:

a) sistēmu, kas sniedz MCV pakalpojumus, neizmanto tuvāk kā divas jūras jūdzes no bāzes līnijas, kas definēta ANO Jūras tiesību konvencijā (3.2.2017. L 29/66 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis LV (1)). Viena jūras jūdze ir 1852 m;

b) 2-12 jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas kuģu BS izmanto tikai iekštelpu antenas;

c) mobilajām galiekārtām izmantošanai kuģos un kuģu BS nosakāmi šādi ierobežojumi:

Nr.
p.k.

Parametrs

Apraksts

1.

Raidīšanas jauda/
jaudas blīvums
Mobilajām galiekārtām, ko izmanto kuģos un vada kuģu BS 900 MHz frekvenču joslā, maksimālā izstarotā izejas jauda: 5 dBm
Mobilajām galiekārtām, ko izmanto kuģos un vada kuģu BS 1800 MHz frekvenču joslā, maksimālā izstarotā izejas jauda: 0 dBm
Bāzes stacijām kuģos maksimālais jaudas blīvums, kas izmērīts kuģa ārpusē un attiecināts uz mērantenu ar pastiprinājumu 0 dBi: -80 dBm/200 kHz

2.

Kanālu piekļuves un aizņemšanas noteikumi Izmanto traucējumu mazināšanas metodes, kas sniedz rezultātus, kuri ir vismaz līdzvērtīgi šādiem traucējumu mazināšanas faktoriem, balstoties uz GSM standartiem:

- 2-3 jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas kuģī izmantojamā mobilās galiekārtas uztvērēja jutīgums un pārtrauces slieksnis (ACCMIN1 un RXLEV2 minimālais līmenis) ir ≥ -70 dBm/200 kHz, un 3-12 jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas tas ir ≥ -75 dBm/200 kHz;

- MCV sistēmas augšupsaitē ir aktivizēta pārraide ar pārtrauci3;

- kuģa BS ir iestatīta minimālā sinhronizācijas apsteidzes4 vērtība

Piezīmes.
1 ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN) aprakstīta GSM standartā ETSI TS 144 018.
2 RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL) aprakstīta GSM standartā ETSI TS 148 008.
3 Pārraide ar pārtrauci jeb DTX aprakstīta GSM standartā ETSI TS 148 008.
4 Sinhronizācijas apsteidze aprakstīta GSM standartā ETSI TS 144 018.

15.2. Tehniskās prasības 1900/2100 MHz joslā UMTS sistēmām, kuras sniedz MCV pakalpojumus dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos

Piemēro šādus nosacījumus:

a) sistēmu, kura sniedz MCV pakalpojumus, neizmanto tuvāk par divām jūras jūdzēm no bāzes līnijas, kas definēta ANO Jūras tiesību konvencijā;

b) 2-12 jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas kuģu BS izmanto tikai iekštelpu antenas;

c) var izmantot tikai joslas platumu līdz 5 MHz (dupleksu);

d) mobilajām galiekārtām izmantošanai kuģos un kuģu BS nosakāmi šādi ierobežojumi:

Nr.
p.k.

Parametrs

Apraksts

1.

Raidīšanas jauda/
jaudas blīvums
Mobilajām galiekārtām 1900 MHz joslā, ko izmanto kuģos un vada kuģu BS 2100 MHz joslā, maksimālā izstarotā izejas jauda: 0 dBm/5 MHz

2.

Izstarojums uz klāja Kuģa BS izstarojums uz klāja ir ≤ -102 dBm/5 MHz (CPICH)

3.

Kanālu piekļuves un aizņemšanas noteikumi No 2 līdz 12 jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas kvalitātes kritērijs (vajadzīgais minimālais uztvertā signāla līmenis šūnā) ir ≥ -87 dBm/5 MHz
Publiskā sauszemes mobilo sakaru tīkla atlases taimeris ir iestatīts uz 10 minūtēm
Publiskā sauszemes mobilo sakaru tīkla atlases taimeris ir iestatīts uz 10 minūtēm
RRC taimeris pārtraukšanai pie lietotāja neaktivitātes ir iestatīts uz divām sekundēm

4.

Nepieskaņošanās sauszemes tīkliem MCV nesēja centrālā frekvence nesakrīt ar sauszemes tīkla nesēju frekvencēm

15.3. Tehniskās prasības 1800 MHz joslā un 2600 MHz joslā LTE sistēmām, kuras sniedz MCV pakalpojumus dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos

Piemēro šādus nosacījumus:

a) sistēmu, kas sniedz MCV pakalpojumus, neizmanto tuvāk par četrām jūras jūdzēm no bāzes līnijas, kas definēta ANO Jūras tiesību konvencijā;

b) 4-12 jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas kuģu BS izmanto tikai iekštelpu antenas;

c) frekvenču joslā (1800 MHz un 2600 MHz) var izmantot tikai joslas platumu līdz 5 MHz (dupleksu);

d) mobilajām galiekārtām izmantošanai kuģos un kuģu BS nosakāmi šādi ierobežojumi:

Nr.
p.k.

Parametrs

Apraksts

1.

Raidīšanas jauda/
jaudas blīvums
Mobilajām galiekārtām, ko izmanto kuģos un vada kuģu BS 1800 MHz joslā un 2600 MHz joslā, maksimālā izstarotā izejas jauda: 0 dBm

2.

Izstarojums uz klāja Kuģa BS izstarojums uz klāja ir ≤ -98 dBm/5 MHz (ekvivalents -120 dBm/15 kHz)
4-12 jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas kvalitātes kritērijs (minimālais vajadzīgais uztvertā signāla līmenis šūnā) ir ≥ -83 dBm/5 MHz (ekvivalents -105 dBm/15 kHz)
Publiskā sauszemes mobilo sakaru tīkla atlases taimeris ir iestatīts uz 10 minūtēm
Sinhronizācijas apsteidzes parametru nosaka pēc sadalītās MCV antenu sistēmas šūnas apgabala, kas ir 400 m
RRC taimeris pārtraukšanai pie lietotāja neaktivitātes ir iestatīts uz divām sekundēm

3.

Nepieskaņošanās sauszemes tīkliem MCV nesēja centrālā frekvence nesakrīt ar sauszemes tīkla nesēju frekvencēm"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce

21.07.2020