Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 433

Rīgā 2020. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 44 40. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma 5. panta
otro un trešo daļu, 6. panta otrās daļas 7. un 14. punktu un
ceturto daļu, 7. pantu, 8. panta otro daļu un 10. panta trešo daļu,
Ārstniecības likuma 3. panta otro daļu, Invaliditātes likuma 11. panta
2. punktu un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā
cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 14. pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 176., 251. nr.; 2019, 63., 96., 254. nr.; 2020, 110B. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 2.11. apakšpunktu aiz vārdiem "reto slimību kabinetā" ar vārdiem "enterālās un parenterālās barošanas pacientu aprūpes kabinetā";

1.2. izteikt 4.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2.4. enterālu barošanu caur zondi vai mākslīgi izveidotu atveri un parenterālu barošanu;";

1.3. svītrot 4.2.6. apakšpunktu;

1.4. aizstāt 4.2.7. apakšpunktā skaitļus un vārdu "4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5. vai 4.2.6." ar skaitļiem un vārdu "4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. vai 4.2.5.";

1.5. izteikt 4.11. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"4.11. ārstniecības līdzekļus un noteiktās grupās ietilpstošus pārtikas produktus šādā apmērā:";

1.6. izteikt 4.11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.11.1. ārstniecības līdzekļus un noteiktās grupās ietilpstošus pārtikas produktus, kurus dienests iepērk centralizēti, tai skaitā:"

4.11.1.1. briļļu lēcas, briļļu ietvarus un kontaktlēcas bērniem, kuriem diagnosticēta augstas pakāpes iedzimta miopija (virs 5,0 Dsph), augstas pakāpes hipermetropija (virs 4,0 Dsph), augstas pakāpes astigmātisms (virs 1,0 D), augstas pakāpes anizometropija (virs 2,0 D), afakija iedzimtas vai iegūtas kataraktas gadījumā vienai vai abām acīm, iegūta tuvredzība (virs 7,0 Dsph), keratokonuss, akomodācijas šķielēšana, parēze (bifokālās briļļu lēcas), albīnisms, ar objektīvām izmeklēšanas metodēm pierādīta iedzimta tīklenes distrofija ar fotofobiju (fotohromās briļļu lēcas), radzenes rētas, apduļķojumi (kosmētisko kontaktlēcu protēzes), III-IV pakāpes vājredzība neatkarīgi no refrakcijas anomālijas pakāpes;

4.11.1.2. enterālās un parenterālās barošanas maisījumus un to ievadei nepieciešamās medicīniskās ierīces pieaugušiem pacientiem, kuri atrodas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" enterālās un parenterālās barošanas pacientu aprūpes kabineta uzskaitē atbilstoši indikācijām, kas noteiktas līgumā ar dienestu un publicētas dienesta tīmekļvietnē;";

1.7. aizstāt 11. punktā vārdus "zāļu un medicīnisko ierīču" ar vārdiem "ārstniecības līdzekļu un noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu";

1.8. aizstāt 38.2.2. apakšpunktā vārdu "pastāvīgais" ar vārdu "patstāvīgais";

1.9. izteikt 56.2.11.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.2.11.2. personai HIV profilakses punktā, kuram ir sadarbības līgums ar Slimību profilakses un kontroles centru, ir veikts HIV kapilāro asiņu vai siekalu eksprestests ar pozitīvu rezultātu (saskaņā ar SSK-10 diagnozes kods Z20.6) vai C hepatīta eksprestests ar pozitīvu rezultātu (saskaņā ar SSK-10 diagnozes kods Z20.5), vai B hepatīta eksprestests ar pozitīvu rezultātu (saskaņā ar SSK-10 diagnozes kods Z20.5);";

1.10. papildināt noteikumus ar 117.1 punktu šādā redakcijā:

"117.1 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde pacientu, kurš no ārstniecības iestādes ārvalstīs medicīniski transportēts ārstēšanai Latvijā, sākotnēji nogādā pārvešanas ceļam tuvākajā V līmeņa atbilstoša profila ārstniecības iestādē, ņemot vērā personas veselības stāvokli un dienesta līgumos ar ārstniecības iestādēm minētos nosacījumus. Ja V līmeņa ārstniecības iestāde pēc pacienta veselības stāvokļa izvērtēšanas pieņem lēmumu, ka pacientam nepieciešama ārstēšana zemāka līmeņa stacionārā ārstniecības iestādē, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde nogādā pacientu no V līmeņa ārstniecības iestādes uz pacienta deklarētajai (vai pēdējai zināmajai) adresei Latvijā tuvāko atbilstošā līmeņa stacionārās ārstniecības iestādi.";

1.11. izteikt 150.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"150.1. pakalpojumiem, kuri nav veselības aprūpes pakalpojumi, tai skaitā neapmaksā personas vai tās pavadošās personas transporta un uzturēšanās izdevumus, kas saistīti ar pārvietošanos, lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumu, izņemot gadījumus:

150.1.1. kas noteikti šo noteikumu 120.3. apakšpunktā;

150.1.2. kad nepieciešams saņemt plaušu transplantācijas pakalpojumus;";

1.12. aizstāt 152. punktā vārdu "amortizācija" ar vārdu "nolietojums";

1.13. papildināt noteikumus ar 185.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"185.16. enterālās un parenterālās barošanas pacientu aprūpes kabinetam sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca".";

1.14. papildināt noteikumus ar 201.8.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"201.8.4. samaksu par intervertebrālo disku bojājumu novēršanas operāciju - mikrodiskektomiju un mikrofenestrāciju -, ja par to ir lēmis neiroķirurgu vai mugurkaulāja ķirurgu konsīlijs;";

1.15. aizstāt 234. punktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 232. punktā" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 233. punktā";

1.16. papildināt noteikumus ar 249. punktu šādā redakcijā:

"249. Šo noteikumu 4.11.1.2. apakšpunktu un 8. pielikuma 1.2.10. apakšpunktu piemēro no 2020. gada 1. jūlija pacientiem, kas līdz 2020. gada 30. jūnijam ir saņēmuši enterālās un parenterālās barošanas maisījumus.";

1.17. papildināt 5. pielikumu ar 13. un 14. punktu šādā redakcijā:

"13. Zobārstniecība vispārējā anestēzijā8 70917; 70918 70917; 70918
14. Medicīniskā apaugļošana 16143-16147 16143-16147"

1.18. papildināt 5. pielikuma 4. piezīmi aiz vārda "konsīlija lēmumu" ar vārdiem "konsīlijā piedaloties vismaz vienam radiologam terapeitam";

1.19. papildināt 5. pielikumu ar 8. piezīmi šādā redakcijā:

"8 Nodrošinot zobārstniecības pakalpojumus vispārējā anestēzijā bērniem un veicot zobu ekstrakcijas vispārējā anestēzijā šo noteikumu 4.1.5. apakšpunktā minētajai pacientu grupai, nav nepieciešams nosūtījums pakalpojuma saņemšanai.";

1.20. izteikt 6. pielikuma 1.7.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.7.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži""

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

"

1.21. izteikt 6. pielikuma 2.5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca", SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", SIA "Ogres rajona slimnīca", SIA "Kuldīgas slimnīca", SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība", SIA "Rīgas 2. slimnīca", II un I līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Tukuma slimnīca") Pakalpojumi aprūpes slimnīcā vai aprūpes gultā 336,36"

1.22. izteikt 6. pielikuma 2.10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.10.3. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Izgulējumu (tai skaitā komplicētu ar osteomielītu un ilgstoši nedzīstošu), hronisku ādas un mīksto audu čūlu (problēmbrūču) mikroķirurģiskā ārstēšana 18 248,34"

1.23. izteikt 6. pielikuma 2.10.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.10.9. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Mikroķirurģijas bāzes programma DRG"

1.24. izteikt 7. pielikuma 3.3. un 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3. šādus tuberkulozes un alogēno un autologo cilmes šūnu transplantācijas slimnieku ārstēšanā lietojamos medikamentus:

Nr.

p. k.

Medikamenta nosaukums

Zāļu forma

3.3.1.* Ethambutoli hydrochloridum

tab.

3.3.2.* Moxifloxacin

tab.

3.3.3.* Moxifloxacin

sol.

3.3.4.* Capreomycin

sol.

3.3.5.* Ethambutoli hydrochloridum

sol.

3.3.6.* Isoniasidum

tab.

3.3.7.* Isoniasidum

sol.

3.3.8.* Kanamycinum

sol.

3.3.9.* Natrii paraaminosalicylas

pac.

3.3.10.* Protionamidum

tab.

3.3.11.* Pyrazinamidum

tab.

3.3.12.* Rifampicinum

tab.

3.3.13.* Rifampicinum

caps.

3.3.14.* Rifampicinum

sol.

3.3.15.* Streptomycinum

sol.

3.3.16.* Terizidonum

caps.

3.3.17.* Ofloxacinum

tab.

3.3.18.* Linezolidum

tab.
sol.

3.3.19.* Levofloxacinum

tab.

3.3.20.* Rifabutin

tab.

3.3.21.* Kalii clavulanas, Amoxicillinum trihydricum

tab.

3.3.22.* Clarithromycinum

tab.

3.3.23.* Cilastinum, Imipinemum

sol.

3.3.24.* Amikacinum

sol.

3.3.25. Delamanidi

tab.

3.3.26. Bedaquiline

tab.

3.3.27. Clofaziminum

caps.

3.3.28. Antibakteriālie līdzekļi:  
3.3.28.1. Imipenenum/cilastatinum

sol.

3.3.28.2. Meropenenum

sol.

3.3.28.3. Piperacillinum, Tazobactamum

sol.

3.3.29. Pretsēnīšu līdzekļi:  
3.3.29.1. Amphotericinum B (liposomālais)

sol.

3.3.29.2. Amphotericinum B

sol.

3.3.29.3. Amphoteracinum B

susp. oral

3.3.29.4. Caspofunginum

sol.

3.3.29.5. Voriconazolum

sol.

3.3.29.6. Voriconazolum

tab.

3.3.30. Pretvīrusu līdzekļi:  
3.3.30.1. Valganciclovirum

caps.

3.3.30.2. Ganciclovirum

sol.

3.3.31. Citostatiskie līdzekļi:  
3.3.31.1. Alemtuzumabum

sol.

3.3.31.2. Carmustinum

pulv. injekcijām

3.3.32. Koloniju stimulējošie līdzekļi:  
3.3.32.1. Cilvēka eritropoetīns

sol.

3.3.32.2. Kepivance

pulv. injekcijām

3.3.33. Imūnsupresīvie līdzekļi:  
3.3.33.1. Immunoglobulinum antilymphocytarium

sol.

3.3.34. Imunoglobulīni:  
3.3.34.1. Pentaglobin

sol.

3.3.35. Pārējie medikamenti:  
3.3.35.1. Pamidronic acid

sol.

3.3.35.2. Tacrolimus

ziede

3.3.35.3. Treosulfan

sol.

Piezīme. * Neapmaksā pacientiem, kuri saņem stacionārās veselības aprūpes pakalpojumus sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca";

3.4. lielo locītavu endoprotēzes, endoprotēžu daļas un implantus pacientiem, kuri ir ārstējušies pakalpojumu programmā "Revīzijas endoprotēžu implantēšana, endoprotezēšana osteomielīta un onkoloģijas pacientiem.";

1.25. papildināt 7. pielikumu ar 4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5. ārstniecības līdzekļu un kopšanas līdzekļu iegādi bērniem ar epidermolysis bullosa, kuri atrodas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Reto slimību kabineta uzskaitē.";

1.26. izteikt 8. pielikuma 1. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"1. Dienests veic centralizētos iepirkumus par šādu ārstniecības līdzekļu un noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu piegādi:";

1.27. izteikt 8. pielikuma 1.2. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"1.2. iepirkuma pasūtītāja un maksātāja statusā par šādu zāļu, standarta tuberkulīna, medicīnisko ierīču un noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu piegādi:";

1.28. aizstāt 8. pielikuma 1.2.6. apakšpunktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 4.11.1. apakšpunktā" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 4.11.1.1. apakšpunktā";

1.29. papildināt 8. pielikumu ar 1.2.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.10. enterālās un parenterālās barošanas maisījumi un to ievadei nepieciešamās medicīniskās ierīces pieaugušiem pacientiem atbilstoši šo noteikumu 4.11.1.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.";

1.30. izteikt 10. pielikuma 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4.

Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets8

3 820

955

1 910

- - -"

1.31. izteikt 10. pielikuma 2.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.15.

Diabēta apmācības kabinets

3 416

-

-

-

-

-"

1.32. papildināt 10. pielikumu ar 2.21. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.21.

Enterālās un parenterālās barošanas pacientu aprūpes kabinets11

3 416

-

1 708

-

-

-"

1.33. papildināt 10. pielikumu ar 11. piezīmi šādā redakcijā:

"11 Enterālās un parenterālās barošanas pacientu aprūpes kabineta darbību apmaksā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca". Kabinetā pakalpojumus nodrošina māsa un uztura speciālists.";

1.34. izteikt 11. pielikuma 20.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.3. ja māsas vai ārsta palīga (feldšera) pacientu patstāvīgais pieņemšanas laiks ir ne mazāks par 10 stundām nedēļā.";

1.35. izteikt 13. pielikuma 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Par ārstēšanos dienas stacionārā4,5 4.1. par katru dienu, saņemot nieru aizstājterapijas, ķīmijterapijas, hematoloģijas, staru terapijas, rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī neiroloģisko, iekšķīgo slimību, narkoloģisku vai psihiatrisku saslimšanu un hronisko sāpju ārstēšanu dienas stacionārā

7,00

4.2. vienreizējs līdzmaksājums, saņemot invazīvās kardioloģijas, invazīvās radioloģijas un ķirurģiskos pakalpojumus dienas stacionārā

7,00"

1.36. papildināt 13. pielikumu ar 4. un 5. piezīmi šādā redakcijā:

"4 Saņemot zobārstniecības pakalpojumus vispārējā anestēzijā dienas stacionārā, pacienta līdzmaksājums tiek segts no valsts budžeta līdzekļiem un ir iekļauts pakalpojuma tarifā.

5 Saņemot medicīniskās apaugļošanas pakalpojumus dienas stacionārā, pacienta līdzmaksājums piemērojams atbilstoši šā pielikuma 9. punkta nosacījumiem."

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 16. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

16.07.2020