Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 355

Rīgā 2020. gada 30. jūnijā (prot. Nr. 42 29. §)

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu, 42.1 un 43. pantu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmo daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Satiksmes ministrijas valdījumā šādus Ogres novada pašvaldībai piekrītošos nekustamos īpašumus:

1.1. nekustamo īpašumu "Autoceļš P4" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7472 007 0134) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7472 007 0086) 0,0588 ha platībā - Mazozolu pagastā, Ogres novadā;

1.2. nekustamo īpašumu "Autoceļš P4" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7488 005 0225) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7488 005 0222) 0,2641 ha platībā - Suntažu pagastā, Ogres novadā;

1.3. nekustamo īpašumu "Autoceļš P4" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7456 003 0226) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7456 003 0224) 0,0282 ha platībā - Ķeipenes pagastā, Ogres novadā.

2. Satiksmes ministrijai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un likuma "Par autoceļiem" 7. panta pirmo daļu šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus:

2.1. izmantot autoceļu valsts pārvaldes funkcijas īstenošanai;

2.2. bez atlīdzības nodot Ogres novada pašvaldībai, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Satiksmes ministrijai saskaņā ar Ogres novada pašvaldības pilnvarojumu parakstīt nostiprinājuma lūgumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz Ogres novada pašvaldības vārda, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības attiecīgo nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā.

4. Satiksmes ministrijai, ierakstot šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus zemesgrāmatā:

4.1. nostiprināt īpašuma tiesības uz Ogres novada pašvaldības vārda vienlaikus ar īpašuma tiesību nostiprināšanu valstij Satiksmes ministrijas personā;

4.2. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr tiek nodrošināta šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošana;

4.3. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar lietu tiesībām.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

30.06.2020