Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 353

Rīgā 2020. gada 30. jūnijā (prot. Nr. 42 19. §)

Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu

1. Izglītības un zinātnes ministrijai nodot Finanšu ministrijas valdījumā šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā:

1.1. valsts nekustamo īpašumu "Ērgļu arodvidusskola" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7054 005 0007) - divas zemes vienības (zemes vienību kadastra apzīmējumi 7054 005 0007 un 7054 008 0450) 7,7342 ha kopplatībā, tai skaitā meža zemi 0,2454 ha platībā, un 10 būves (būvju kadastra apzīmējumi 7054 005 0007 001, 7054 005 0007 002, 7054 005 0007 003, 7054 005 0007 005, 7054 005 0007 006, 7054 005 0007 007, 7054 005 0007 008, 7054 008 0450 001, 7054 008 0450 002 un 7054 008 0450 003) - Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā;

1.2. valsts nekustamo īpašumu "Dārznieki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7054 005 0062) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7054 005 0058) 3,9562 ha platībā un četras būves (būvju kadastra apzīmējumi 7054 005 0009 002, 7054 005 0009 004, 7054 005 0009 005 un 7054 005 0009 006) - Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

2. Finanšu ministrijai triju mēnešu laikā pēc šā rīkojuma spēkā stāšanās dienas pārņemt valdījumā šā rīkojuma 1. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai, nododot šā rīkojuma 1. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus, nodrošināt, ka valsts nekustamo īpašumu sastāvā esošās būves ir atbrīvotas no kustamās mantas un valsts nekustamie īpašumi, kā arī to piegulošā teritorija (kuras uzturēšanas pienākums ir nekustamā īpašuma īpašniekam) ir sakārtota atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu.

4. Finanšu ministrijai pēc šā rīkojuma 2. punktā minētā uzdevuma izpildes veikt nepieciešamās darbības šā rīkojuma 1.1. apakšpunktā minētā valsts nekustamā īpašuma sastāvā esošās meža zemes atdalīšanai atsevišķā īpašumā.

5. Finanšu ministrijai pēc šā rīkojuma 4. punktā minēto darbību izpildes nodot un Zemkopības ministrijai pārņemt valdījumā atdalīto valsts meža zemi un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā.

6. Pēc šā rīkojuma 2. un 4. punktā minēto uzdevumu izpildes atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu pārdot izsolē šā rīkojuma 1. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus, izņemot šā rīkojuma 5. punktā minēto valsts meža zemi.

7. Pircēji par nekustamajiem īpašumiem maksā euro.

8. Finanšu ministrijai nodot pircējiem nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līgumu noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

30.06.2020