Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 423

Rīgā 2020. gada 30. jūnijā (prot. Nr. 42 27. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 558 "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likuma
34. panta sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 558 "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 169. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. komercsabiedrībai nav pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process vai uzsākts likvidācijas process, kā arī minētās komercsabiedrības padomes vai valdes locekļiem nav bijis pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process;

3.2. komercsabiedrībai vai komercsabiedrības padomes vai valdes locekļiem nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi, kā arī minētās komercsabiedrības padomes un valdes locekļi nav sodīti par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;

3.3. komercsabiedrības padomes vai valdes locekļi nav sodīti par dzelzceļa transporta kustības drošības un ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu;

3.4. komercsabiedrība vai minētās komercsabiedrības padomes vai valdes locekļi nav vairākkārt sodīti par administratīvajiem pārkāpumiem dzelzceļa transporta, sociālajā, darba, darba aizsardzības vai veselības aizsardzības jomā, kā arī muitas jomā, ja komercsabiedrība vēlas veikt pārrobežu kravas pārvadājumus, kuriem piemērojamas muitas procedūras."

2. Papildināt noteikumus ar 3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.5. komercsabiedrība vai komercsabiedrības padomes vai valdes locekļi nav bijuši ar tiesas nolēmumu atzīti par vainojamiem smagos pārkāpumos, kas saskaņā ar tiesību aktiem attiecīgā gadījumā saistīti ar pienākumiem, kuri izriet no saistošiem darba koplīgumiem."

3. Izteikt 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.4. komercsabiedrības izsniegts apliecinājums, ka komercsabiedrība atbilst šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām prasībām par labu reputāciju un ka tās padomes un valdes locekļi nav sodīti par tādiem nodarījumiem vai pārkāpumiem, kuru dēļ netiek izpildīta prasība par labu reputāciju atbilstoši šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktam;".

4. Aizstāt 7.5. apakšpunktā skaitļus un vārdu "3.2., 3.3. un 3.4." ar skaitļiem un vārdu "3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.".

5. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Ja komercsabiedrībai, kas saņēmusi pārvadātāja licenci, šo noteikumu 7.1.1., 7.2.2., 7.2.6., 7.4., 7.5. vai 7.6. apakšpunktā minētajos dokumentos ir mainījusies informācija, komercsabiedrība 10 darbdienu laikā pēc izmaiņu rašanās informē par to Valsts dzelzceļa administrāciju un iesniedz izmaiņas apliecinošus dokumentus."

6. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Padomes 2005. gada 18. jūlija Direktīvas 2005/47/EK par Nolīgumu starp Eiropas Dzelzceļa kopienu (CER) un Eiropas Transporta darbinieku federāciju (ETF) par dažiem to mobilo darbinieku izmantošanas nosacījumu aspektiem, kuri sniedz savstarpējās izmantojamības pārrobežu pakalpojumus dzelzceļa sektorā;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīvas 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. decembra Direktīvas (ES) 2016/2370, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2012/34/ES groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

03.07.2020