Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 346

Rīgā 2020. gada 29. jūnijā (prot. Nr. 41 37. §)

Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību

1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. maija noteikumu Nr. 278 "Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību" 7. punktu, apstiprināt pašvaldību iesniegto investīciju projektu sarakstu valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību (pielikums) 2020. gadā 22 727 861 euro apmērā no Ministru kabineta 2020. gada 30. aprīļa sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību aizņēmuma limita palielināšanu Covid-19 ekonomisko seku mazināšanai"" (prot. Nr. 29 10. §) 2. punktā minētā pašvaldību aizņēmumu kopējā palielinājuma 150 000 000 euro un 2021. gadā 15 661 069 euro apmērā no likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam" 16. pantā noteiktā pašvaldību kopējo aizņēmumu palielinājuma 118 000 000 euro.

2. Jautājumu par pašvaldību kopējā aizņēmuma limita palielināšanas iespējām 2021. gadā skatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2021. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam" izstrādes procesā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce

 

Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 29. jūnija
rīkojumam Nr. 346

Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību

Nr. p. k.

Pašvaldības nosaukums

Investīciju projekta nosaukums

Kopējais investīciju projekta finansējums būvdarbiem, EUR

Līdzfinansējuma apmērs būvdarbiem

Aizņēmuma apmērs būvdarbiem

kopējais līdzfinansējums, EUR

2020. gadā

2021. gadā

Kopējais aizņēmums

2020. gadā

2021. gadā

EUR

% no projekta kopējām 2020. gada izmaksām

EUR

% no projekta kopējām 2021. gada izmaksām

EUR

% no kopējās aizņēmuma summas

EUR

% no kopējās aizņēmuma summas

1. Aizkraukles novada pašvaldība Auto stāvlaukuma un ielas izbūve Spīdolas ielā 14, Aizkrauklē

77 246,76

19 319,76

19 319,76

25 %

0,00

0 %

57 927,00

57 927,00

100 %

0,00

0 %

2. Ādažu novada pašvaldība Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa pārbūve Kadagas ciemā, Ādažu novadā

4 700 000,00

1 925 000,00

1 277 500,00

61 %

647 500,00

25 %

2 775 000,00

832 500,00

30 %

1 942 500,00

70 %

3. Bauskas novada pašvaldība Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Dāviņu pagastā

931 452,00

232 863,00

69 859,00

25 %

163 004,00

25 %

698 589,00

209 577,00

30 %

489 012,00

70 %

4. Bauskas novada pašvaldība Pilskalna ielas pārbūve Bauskā

1 263 360,00

315 840,00

94 752,00

25 %

221 088,00

25 %

947 520,00

284 256,00

30 %

663 264,00

70 %

5. Bauskas novada pašvaldība Liepu ielas un Lauku ielas posmu atjaunošana Īslīces pagastā

544 068,00

136 017,00

40 805,00

25 %

95 212,00

25 %

408 051,00

122 415,00

30 %

285 636,00

70 %

6. Cēsu novada pašvaldība Apvienotā gājēju un velosipēdistu ceļa jaunbūve Rīgas ielas posmā no Ata Kronvalda ielas līdz Pētera ielai un Bērzaines ielas ietves atjaunošana posmā no Emīla Dārziņa ielas līdz Gaujas ielai Cēsīs, Cēsu novadā

101 000,00

25 250,00

25 250,00

25 %

0,00

0 %

75 750,00

75 750,00

100 %

0,00

0 %

7. Cēsu novada pašvaldība Ielu seguma atjaunošana

690 100,00

172 525,00

172 525,00

25 %

0,00

0 %

517 575,00

517 575,00

100 %

0,00

0 %

8. Ciblas novada pašvaldība Ciblas pašvaldības autoceļa C-2 pārbūve 2,125 km garumā

270 632,00

70 632,00

35 632,00

26 %

35 000,00

26 %

200 000,00

100 000,00

50 %

100 000,00

50 %

9. Daugavpils novada pašvaldība 18. novembra ielas 418, 420, 428 pārbūve Vecstropos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

560 054,00

140 013,50

56 005,40

25 %

84 008,10

25 %

420 040,50

168 016,20

40 %

252 024,30

60 %

10. Daugavpils novada pašvaldība Dzelzceļa ielas, Vecpils ielas pārbūve Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

528 125,00

132 031,25

52 812,50

25 %

79 218,75

25 %

396 093,75

158 437,50

40 %

237 656,25

60 %

11. Daugavpils novada pašvaldība Daugavpils novada pašvaldības ceļu "Mežciems-Ļūbaste" un "Ļūbaste-Ļūbaste" seguma atjaunošanas darbi Līksnas pagastā

145 191,00

36 297,75

14 519,10

25 %

21 778,65

25 %

108 893,25

43 557,30

40 %

65 335,95

60 %

12. Daugavpils novada pašvaldība Daugavpils novada Višķu pagasta ceļa "Grāviņi-Višķu tehnikums" asfaltbetona seguma atjaunošana

146 182,00

36 545,50

14 618,20

25 %

21 927,30

25 %

109 636,50

43 854,60

40 %

65 781,90

60 %

13. Dobeles novada pašvaldība Pašvaldības autoceļu un ielu asfalta seguma virsmas apstrāde Dobeles novadā

175 603,00

43 901,00

43 901,00

25 %

0,00

0 %

131 702,00

131 702,00

100 %

0,00

0 %

14. Ērgļu novada pašvaldība Seguma pārbūve, uzklājot asfaltbetonu Saules ielā, Ērgļu pagastā

90 581,00

22 645,00

22 645,00

25 %

0,00

0 %

67 936,00

67 936,00

100 %

0,00

0 %

15. Ērgļu novada pašvaldība Seguma pārbūve, uzklājot asfaltbetonu Ērgļu pagasta autoceļam Nr. 11

116 505,00

29 126,00

29 126,00

25 %

0,00

0 %

87 379,00

87 379,00

100 %

0,00

0 %

16. Garkalnes novada pašvaldība Elenburgas, Skolas un Ziedu ielas satiksmes mezgla pārbūve Upesciemā, Garkalnes novadā

701 800,00

301 800,00

90 540,00

43 %

211 260,00

43 %

400 000,00

120 000,00

30 %

280 000,00

70 %

17. Gulbenes novada pašvaldība Pašvaldības autoceļa "Siltais-Ušuri" atjaunošana Līgo pagastā, Gulbenes novadā

88 752,48

22 188,48

22 188,48

25 %

0,00

0 %

66 564,00

66 564,00

100 %

0,00

0 %

18. Gulbenes novada pašvaldība Baložu ielas Gulbenē pārbūve

390 926,00

97 731,00

64 110,00

25 %

33 621,00

25 %

293 195,00

192 328,00

66 %

100 867,00

34 %

19. Jelgavas novada pašvaldība Jelgavas novada pašvaldības Elejas pagasta ceļa "A6 Bauskas šoseja-Ozolmuiža-Daumanti Nr. 40" 1,5 km posma pārbūve

600 000,00

150 000,00

150 000,00

25 %

0,00

0 %

450 000,00

450 000,00

100 %

0,00

0 %

20. Jelgavas novada pašvaldība Jelgavas novada pašvaldības Glūdas pagasta ceļa "Dobeles šoseja-Līvbērzes ceļš Nr. 115" 1,5 km posma pārbūve

550 000,00

137 500,00

137 500,00

25 %

0,00

0 %

412 500,00

412 500,00

100 %

0,00

0 %

21. Jelgavas pilsētas pašvaldība Satiksmes ielas posma no Meiju ceļa līdz Ganību ielai braucamās daļas seguma atjaunošana

537 879,69

134 469,92

134 469,92

25 %

0,00

0 %

403 409,77

403 409,77

100 %

0,00

0 %

22. Jelgavas pilsētas pašvaldība Romas ielas asfaltbetona seguma izbūve no Turaidas ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai

469 479,99

117 370,00

117 370,00

25 %

0,00

0 %

352 109,99

352 109,99

100 %

0,00

0 %

23. Jelgavas pilsētas pašvaldība Gājēju ietves izbūve Kalnciema ceļa posmam no Rīgas ielas līdz Loka maģistrālei

717 597,89

179 399,47

179 399,47

25 %

0,00

0 %

538 198,42

538 198,42

100 %

0,00

0 %

24. Jēkabpils pilsētas pašvaldība Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana Jēkabpilī

610 000,00

152 500,00

51 900,00

25 %

100 600,00

25 %

457 500,00

155 700,00

34 %

301 800,00

66 %

25. Jēkabpils pilsētas pašvaldība Palejas ielas pārbūve Jēkabpilī

985 000,00

246 250,00

102 272,00

25 %

143 978,00

25 %

738 750,00

306 817,00

42 %

431 933,00

58 %

26. Jēkabpils pilsētas pašvaldība Aldaunas ielas atjaunošana Jēkabpilī

1 062 420,00

265 605,00

79 682,00

25 %

185 923,00

25 %

796 815,00

239 045,00

30 %

557 770,00

70 %

27. Kārsavas novada pašvaldība Parka ielas seguma atjaunošana, Estrādes ielas bruģēšana un seguma maiņa ietvei uz estrādi

224 490,00

56 130,00

56 130,00

25 %

0,00

0 %

168 360,00

168 360,00

100 %

0,00

0 %

28. Krustpils novada pašvaldība Gājēju un veloceliņa izbūve no Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai

642 504,61

200 000,00

200 000,00

31 %

0,00

0 %

442 504,61

442 504,61

100 %

0,00

0 %

29. Kuldīgas novada pašvaldība Kuldīgas novada pagastu autoceļu atjaunošana un pārbūve

505 923,92

126 481,00

63 240,50

25 %

63 240,50

25 %

379 442,92

189 721,46

50 %

189 721,46

50 %

30. Kuldīgas novada pašvaldība Satiksmes drošības uzlabošana pie izglītības iestādēm Kuldīgā

799 594,00

199 898,50

79 959,40

25 %

119 939,10

25 %

599 695,50

239 878,20

40 %

359 817,30

60 %

31. Kuldīgas novada pašvaldība Gājēju un velosipēdistu celiņa gar valsts reģionālā autoceļa P116 Kuldīga-Skrunda-Embūte posma 2,63.-3,81. km izbūve

398 247,32

99 561,83

29 868,55

25 %

69 693,28

25 %

298 685,49

89 605,65

30 %

209 079,84

70 %

32. Ķeguma novada pašvaldība Ogres ielas rekonstrukcija Ķegumā

629 731,29

157 433,29

157 433,29

25 %

0,00

0 %

472 298,00

472 298,00

100 %

0,00

0 %

33. Ķekavas novada pašvaldība Saulgriežu ielas pārbūve no Kalnu ielas līdz Labrenča ielai Baložos, Ķekavas novadā (1. kārta)

965 212,11

241 303,03

72 390,91

25 %

168 912,12

25 %

723 909,08

217 172,72

30 %

506 736,36

70 %

34. Lielvārdes novada pašvaldība Jaunas ielas izbūve (Riekstu iela)

264 000,00

66 000,00

66 000,00

25 %

0,00

0 %

198 000,00

198 000,00

100 %

0,00

0 %

35. Lielvārdes novada pašvaldība Autostāvvietas izbūve un Slimnīcas ielas pārbūve pie Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes "Pūt vējiņi" Slimnīcas ielā, Lielvārdē

204 694,68

51 174,13

51 174,13

25 %

0,00

0 %

153 520,55

153 520,55

100 %

0,00

0 %

36. Lielvārdes novada pašvaldība Jumpravas pagasta doktorāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (Ceriņu iela 2a, Jumprava, Lielvārdes novads)

179 098,62

44 774,65

44 774,65

25 %

0,00

0 %

134 323,97

134 323,97

100 %

0,00

0 %

37. Limbažu novada pašvaldība Gājēju celiņa izbūve Lādezerā gar autoceļu V129

175 619,61

43 904,90

43 904,90

25 %

0,00

0 %

131 714,71

131 714,71

100 %

0,00

0 %

38. Līvānu novada pašvaldība Ielu pārbūve Līvānos, Līvānu novadā

2 828 948,00

707 238,00

236 258,00

25 %

470 980,00

25 %

2 121 710,00

708 772,00

33 %

1 412 938,00

67 %

39. Lubānas novada pašvaldība Latgales ielas atjaunošana Lubānā

100 016,69

25 016,69

25 016,69

25 %

0,00

0 %

75 000,00

75 000,00

100 %

0,00

0 %

40. Ludzas novada pašvaldība A. Upīša un Peldu ielas posmu pārbūve Ludzā

386 615,23

96 653,81

96 653,81

25 %

0,00

0 %

289 961,42

289 961,42

100 %

0,00

0 %

41. Ludzas novada pašvaldība Atbalstsienas un K. Barona ielas posma atjaunošanas darbi Ludzā

102 483,00

25 620,75

25 620,75

25%

0,00

0 %

76 862,25

76 862,25

100 %

0,00

0 %

42. Madonas novada pašvaldība Autoceļa Noras-Zemgaļi Ošupes pagastā, Madonas novadā, pārbūve

198 081,56

49 520,38

24 760,19

25 %

24 760,19

25 %

148 561,18

74 280,59

50 %

74 280,59

50 %

43. Mārupes novada pašvaldība Ielu izbūve, ielu pārbūve un gājēju celiņa izbūve Mārupes novadā

2 249 000,00

562 250,00

385 650,00

25 %

176 600,00

25 %

1 686 750,00

1 156 950,00

69 %

529 800,00

31 %

44. Mārupes novada pašvaldība Atbalsta pasākumi iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai Mārupes novada sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja - akciju sabiedrības "Mārupes komunālie pakalpojumi" - centralizētiem kanalizācijas un centralizētiem ūdensvada tīkliem

1 200 000,00

300 000,00

90 000,00

25 %

210 000,00

25 %

900 000,00

270 000,00

30 %

630 000,00

70 %

45. Neretas novada pašvaldība Kalēju ielas posma pārbūve Neretas pagastā, Neretas novadā

322 045,48

80 511,48

80 511,48

25 %

0,00

0 %

241 534,00

241 534,00

100 %

0,00

0 %

46. Neretas novada pašvaldība Ziedu ielas pārbūve Neretas pagastā, Neretas novadā

156 361,62

39 090,62

39 090,62

25 %

0,00

0 %

117 271,00

117 271,00

100 %

0,00

0 %

47. Ogres novada pašvaldība Egļu ielas Ogrē pārbūve

327 561,67

81 890,42

65 512,34

25 %

16 378,08

25 %

245 671,25

196 537,00

80 %

49 134,25

20 %

48. Ogres novada pašvaldība Birzgales ielas Ogrē pārbūve

490 478,84

122 619,71

122 619,71

25 %

0,00

0 %

367 859,13

367 859,13

100 %

0,00

0 %

49. Ogres novada pašvaldība Gājēju ceļa izbūve Jaunogres prospekta posmā no Baldones ielas līdz Raiņa prospektam Ogrē

148 157,86

37 039,47

37 039,47

25 %

0,00

0 %

111 118,39

111 118,39

100 %

0,00

0 %

50. Ogres novada pašvaldība Lēdmanes ielas Ogrē pārbūve

90 000,00

22 500,00

22 500,00

25 %

0,00

0 %

67 500,00

67 500,00

100 %

0,00

0 %

51. Ogres novada pašvaldība Kadiķu ielas Ogrē pārbūve

140 000,00

35 000,00

28 000,00

25 %

7 000,00

25 %

105 000,00

84 000,00

80 %

21 000,00

20 %

52. Ogres novada pašvaldība Autoceļa A1 posmā no P32 līdz iebrauktuvei uz Madlienas vidusskolu Madlienas pagastā, Ogres novadā, pārbūve

249 903,71

80 261,72

64 209,38

32 %

16 052,34

32 %

169 641,99

135 713,59

80 %

33 928,40

20 %

53. Ogres novada pašvaldība Pašvaldības ēkas "Jauniešu māja" Brīvības ielā 40, Ogrē, energoefektivitātes pasākumi (atjaunošana)

159 607,20

39 901,80

11 970,54

25 %

27 931,26

25 %

119 705,40

35 911,62

30 %

83 793,78

70 %

54. Ogres novada pašvaldība Pašvaldības ēkas Ogres novada Ogresgala pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" energoefektivitātes pasākumi (atjaunošana)

510 528,00

127 632,00

38 289,60

25 %

89 342,40

25 %

382 896,00

114 868,80

30 %

268 027,20

70 %

55. Olaines novada pašvaldība Gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve Jāņupes ciemā gar autoceļu V12

540 000,00

135 000,00

135 000,00

25 %

0,00

0 %

405 000,00

405 000,00

100 %

0,00

0 %

56. Ozolnieku novada pašvaldība Gājēju celiņa izbūve no autoceļa A8 līdz Branku ciemam

242 000,00

60 500,00

60 500,00

25 %

0,00

0 %

181 500,00

181 500,00

100 %

0,00

0 %

57. Ozolnieku novada pašvaldība Sociālās aprūpes centra "Zemgale" ēku energoefektivitātes pasākumi

249 363,04

66 940,52

66 940,52

27 %

0,00

0 %

182 422,52

182 422,52

100 %

0,00

0 %

58. Ozolnieku novada pašvaldība Atpūtas ielas posma izbūve Ānē

520 000,00

130 000,00

43 000,00

25 %

87 000,00

25 %

390 000,00

129 000,00

33 %

261 000,00

67 %

59. Pļaviņu novada pašvaldība Raiņa ielas (sekundāra maģistrālā iela) ar šķērsielām 1. un 3. posma pārbūve Pļaviņu pilsētā

4 000 000,00

1 000 000,00

334 000,00

25 %

666 000,00

25 %

3 000 000,00

1 000 000,00

33 %

2 000 000,00

67 %

60. Ropažu novada pašvaldība Centra un Zaļās ielas rekonstrukcija

545 964,63

136 491,16

136 491,16

25 %

0,00

0 %

409 473,47

409 473,47

100 %

0,00

0 %

61. Ropažu novada pašvaldība Gājēju celiņš gar Stadiona ielu un autoceļu V66 Sidgunda-Ropaži posmā no Sporta ielas un Stadiona ielas krustojuma līdz kapiem

190 304,26

47 576,06

19 030,42

25 %

28 545,64

25 %

142 728,20

57 091,28

40 %

85 636,92

60 %

62. Ropažu novada pašvaldība Ziedu ielas rekonstrukcija

880 722,35

220 180,59

88 072,24

25 %

132 108,35

25 %

660 541,76

264 216,70

40 %

396 325,06

60 %

63. Salas novada pašvaldība Pašvaldības ceļa Se2 Vanagi-Rugāji infrastruktūras posma pārbūve Sēlpils pagastā

596 952,00

347 422,50

104 226,75

58 %

243 195,75

58 %

249 529,50

74 858,85

30 %

174 670,65

70 %

64. Salas novada pašvaldība Pašvaldības ceļa S13 Pļavnieki-Elkšņi infrastruktūras pārbūve Salas pagastā

217 294,00

54 323,50

16 297,05

25 %

38 026,45

25 %

162 970,50

48 891,15

30 %

114 079,35

70 %

65. Salaspils novada pašvaldība Zvanu ielas posma izbūve

216 213,54

54 053,39

54 053,39

25 %

0,00

0 %

162 160,15

162 160,15

100 %

0,00

0 %

66. Salaspils novada pašvaldība Dienvidu ielas seguma virskārtas atjaunošana

361 886,00

90 471,50

90 471,50

25 %

0,00

0 %

271 414,50

271 414,50

100 %

0,00

0 %

67. Salaspils novada pašvaldība Meldru un Smilgu ielas asfaltbetona seguma izbūve

602 200,96

150 550,24

150 550,24

25 %

0,00

0 %

451 650,72

451 650,72

100 %

0,00

0 %

68. Saldus novada pašvaldība Viedo tehnoloģiju ieviešana Saldus pilsētas ielu apgaismojuma infrastruktūrā

450 000,00

112 500,00

112 500,00

25 %

0,00

0 %

337 500,00

337 500,00

100 %

0,00

0 %

69. Saldus novada pašvaldība Saldus-Druva ietves ar veloceliņu izbūve

1 105 000,00

276 250,00

82 875,00

25 %

193 375,00

25 %

828 750,00

248 625,00

30 %

580 125,00

70 %

70. Saldus novada pašvaldība Skrundas ielas pārbūve (posmā no Ganību ielas līdz Striķu ielai) Saldus pilsētā, Saldus novadā

607 000,00

151 750,00

45 525,00

25 %

106 225,00

25 %

455 250,00

136 575,00

30 %

318 675,00

70 %

71. Saulkrastu novada pašvaldība Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Celtnieku, Draudzības, Lapu, Ganību, Enkuru, Akmeņu un Zaļajā ielā Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā

370 260,05

92 565,01

92 565,01

25 %

0,00

0 %

277 695,04

277 695,04

100 %

0,00

0 %

72. Saulkrastu novada pašvaldība Autostāvvietu un ietves izbūve Ainažu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā (1. un 2. kārta)

306 585,42

76 646,36

76 646,36

25 %

0,00

0 %

229 939,06

229 939,06

100 %

0,00

0 %

73. Siguldas novada pašvaldība Atbrīvotāju ielas pārbūve

876 969,01

219 269,01

219 269,01

25 %

0,00

0 %

657 700,00

657 700,00

100 %

0,00

0 %

74. Smiltenes novada pašvaldība Pašvaldības ceļa "Vērzemnieki-Bērži" pārbūve

335 500,00

83 875,00

75 488,00

25 %

8 387,00

25 %

251 625,00

226 463,00

90 %

25 162,00

10 %

75. Smiltenes novada pašvaldība Dakteru ielas un Dakteru ielas pieslēgumu pārbūve Smiltenē

1 287 000,00

321 750,00

96 525,00

25 %

225 225,00

25 %

965 250,00

289 575,00

30 %

675 675,00

70 %

76. Stopiņu novada pašvaldība Apgaismojuma ierīkošana gar autoceļu Lielkājas-Kalves un C-21-Grīvas

100 000,00

25 000,00

25 000,00

25 %

0,00

0 %

75 000,00

75 000,00

100 %

0,00

0 %

77. Stopiņu novada pašvaldība Ceļa Lielkājas-Kalves, C21-Grīvas izbūves IV kārta (Dzidriņas-Līči) - ietves un brauktuves izbūve ar cieto segumu, projekta izpildes 2. posms

182 293,77

45 573,44

45 573,44

25 %

0,00

0 %

136 720,33

136 720,33

100 %

0,00

0 %

78. Stopiņu novada pašvaldība Dzintaru un Zirņu ielas Dzidriņās, Stopiņu novadā, pārbūve

410 000,00

102 500,00

102 500,00

25 %

0,00

0 %

307 500,00

307 500,00

100 %

0,00

0 %

79. Stopiņu novada pašvaldība Pašvaldības ēkas "Upeslejas 9" vienkāršota atjaunošana (siltināšana)

400 000,00

100 000,00

100 000,00

25 %

0,00

0 %

300 000,00

300 000,00

100 %

0,00

0 %

80. Stopiņu novada pašvaldība Riekstkalnu ielas Dzidriņās, Stopiņu novadā, pārbūve

198 606,00

49 651,50

49 651,50

25 %

0,00

0 %

148 954,50

148 954,50

100 %

0,00

0 %

81. Stopiņu novada pašvaldība Gājēju celiņa Cepļa ielā, Dzidriņās, Stopiņu novadā, izbūve

104 258,00

26 064,50

26 064,50

25 %

0,00

0 %

78 193,50

78 193,50

100 %

0,00

0 %

82. Stopiņu novada pašvaldība Pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība -
Piķurga ielas Vālodzēs, Stopiņu novadā, pārbūve

174 896,00

43 724,00

43 724,00

25 %

0,00

0 %

131 172,00

131 172,00

100 %

0,00

0 %

83. Talsu novada pašvaldība Rīgas ielas Talsos atjaunošana un pārbūve

959 000,00

239 750,00

119 875,00

25 %

119 875,00

25 %

719 250,00

359 625,00

50 %

359 625,00

50 %

84. Tukuma novada pašvaldība Kurzemes ielas pārbūve Tukuma pilsētā, 2. kārta

816 831,30

204 207,83

204 207,83

25 %

0,00

0 %

612 623,47

612 623,47

100 %

0,00

0 %

85. Tukuma novada pašvaldība Progresa ielas pārbūve Tukumā

367 011,10

91 752,77

55 051,66

25 %

36 701,11

25 %

275 258,33

165 155,00

60 %

110 103,33

40 %

86. Valmieras pilsētas pašvaldība Mālu ielas Valmierā (posmā no Beātes ielas līdz Matīšu šosejai) pārbūve

416 607,57

112 598,57

92 256,24

27 %

20 342,33

27 %

304 009,00

249 086,00

82 %

54 923,00

18 %

87. Valmieras pilsētas pašvaldība Teodora Ūdera un Tālavas ielas Valmierā pārbūve

769 225,36

229 570,36

172 385,69

30 %

57 184,67

30 %

539 655,00

405 230,00

75 %

134 425,00

25 %

88. Valmieras pilsētas pašvaldība Valmieras pilsētas pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība -
kopējo gājēju un velosipēdistu ceļu izbūve Valkas ielā un Rubenes ielā, Valmierā

436 302,53

139 116,53

97 381,57

32 %

41 734,96

32 %

297 186,00

208 030,00

70 %

89 156,00

30 %

89. Varakļānu novada pašvaldība Rīgas un Kosmonautu ielas posmu pārbūve Varakļānos

308 237,38

77 062,38

77 062,38

25 %

0,00

0 %

231 175,00

231 175,00

100 %

0,00

0 %

90. Ventspils pilsētas pašvaldība Vasarnīcu ielas pārbūve posmā no Aizsaules ielas līdz Saulrieta ielai Ventspilī

226 000,00

56 500,00

56 500,00

25 %

0,00

0 %

169 500,00

169 500,00

100 %

0,00

0 %

91. Ventspils pilsētas pašvaldība Aizsaules ielas pārbūve posmā no Vasarnīcu ielas līdz kapu ceļam Ventspilī

250 000,00

62 500,00

62 500,00

25 %

0,00

0 %

187 500,00

187 500,00

100 %

0,00

0 %

92. Ventspils pilsētas pašvaldība Bērzu ielas pārbūve posmā no Ganību ielas līdz Zvaigžņu ielai Ventspilī

252 000,00

63 000,00

56 700,00

25 %

6 300,00

25 %

189 000,00

170 100,00

90 %

18 900,00

10 %

93. Ventspils pilsētas pašvaldība Pērkoņu ielas pārbūve Ventspilī

230 000,00

57 500,00

17 250,00

25 %

40 250,00

25 %

172 500,00

51 750,00

30 %

120 750,00

70 %

KOPĀ:

52 805 345

         

38 388 930

22 727 861

 

15 661 069

 

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce

29.06.2020