Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par tiesu varu"

Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13. nr.; 1995, 10., 22. nr.; 1996, 3., 13. nr.; 1997, 5., 21. nr.; 1998, 22., 23. nr.; 1999, 23. nr.; 2001, 24. nr.; 2002, 23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 2. nr.; 2005, 8., 20. nr.; 2006, 7., 24. nr.; 2007, 24. nr.; 2008, 10., 24. nr.; 2009, 2., 12., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199. nr.; 2010, 99., 206. nr.; 2011, 99., 120. nr.; 2013, 128., 201. nr.; 2014, 228. nr.; 2015, 97., 122. nr.; 2018, 20., 188., 225. nr.; 2020, 49., 102. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 29. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Civilprocesa likumā un Kriminālprocesa likumā noteiktu lietu izskatīšanai pirmajā instancē tiek izveidota Ekonomisko lietu tiesa, kura atrodas Rīgā un kuras darbības teritorija ir visa Latvijas Republikas teritorija."

2. Papildināt 32. panta trešo daļu pēc vārda "tiesās" ar vārdiem "un Ekonomisko lietu tiesā".

3. Izteikt 42. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja apgabaltiesas tiesu kolēģijā ir vairāk par 12 tiesnešiem, var izveidot divas vai vairākas attiecīgā nosaukuma tiesu kolēģijas."

4. 73.1 pantā:

izteikt pirmās daļas 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

"2) rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis pieteicies uz tiesneša amata vakanci Administratīvajā rajona tiesā vai Ekonomisko lietu tiesā;

3) Administratīvās rajona tiesas tiesnesis pieteicies uz tiesneša amata vakanci rajona (pilsētas) tiesā vai Ekonomisko lietu tiesā;";

papildināt pirmo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) Ekonomisko lietu tiesas tiesnesis pieteicies uz tiesneša amata vakanci rajona (pilsētas) tiesā vai Administratīvajā rajona tiesā;";

izteikt otrās daļas 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

"2) rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis vai Ekonomisko lietu tiesas tiesnesis pieteicies uz tiesneša amata vakanci Administratīvajā apgabaltiesā;

3) Administratīvās rajona tiesas tiesnesis vai Ekonomisko lietu tiesas tiesnesis pieteicies uz tiesneša amata vakanci apgabaltiesā."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 102., 103. un 104. punktu šādā redakcijā:

"102. Ekonomisko lietu tiesa darbu uzsāk 2021. gada 1. janvārī.

103. Nemainot rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu kopskaitu, Ekonomisko lietu tiesas darbības uzsākšanai tiek pārceltas 10 tiesneša amata vietas un Rīgas apgabaltiesai - četras tiesneša amata vietas.

104. Tiesu administrācija nodrošina Ekonomisko lietu tiesas tiesneša amata kandidātu mācības."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 17. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 30. jūnijā

01.07.2020