Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā

Izdarīt Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 12. nr.; 1998, 15. nr.; 2000, 23. nr.; 2002, 15. nr.; 2004, 5. nr.; 2006, 20. nr.; 2008, 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 203. nr.; 2017, 47. nr.; 2018, 105., 253. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums".

2. 1. pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī pašvaldības domes (turpmāk - dome) vēlēšanu sagatavošanai katrā valstspilsētas pašvaldībā un novada pašvaldībā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisija un novada pašvaldības vēlēšanu komisija (turpmāk - vēlēšanu komisija) 7-15 locekļu sastāvā.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "republikas pilsētās un novados" ar vārdiem "valstspilsētu pašvaldībās un novadu pašvaldībās";

aizstāt trešajā daļā vārdus "republikas pilsētas domes vai novada" ar vārdu "pašvaldības";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Republikas pilsētās un novados" ar vārdu "Pašvaldībā" un vārdus "republikas pilsētas vai novada" - ar vārdu "pašvaldības".

3. 3. pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "attiecīgi no republikas pilsētas vai novada" ar vārdiem "no attiecīgās pašvaldības";

aizstāt 2.1 daļā vārdus "republikas pilsētas vai novada" ar vārdu "pašvaldības".

4. 5. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju un pārējos vēlēšanu komisijas locekļus ievēlē attiecīgās pašvaldības dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc domes izveidošanas.";

izslēgt otrajā daļā vārdus "attiecīgās republikas pilsētas vai novada".

5. 6. pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "republikas pilsētas domes vai novada" ar vārdu "pašvaldības";

izslēgt piektajā daļā vārdus "Republikas pilsētu un novadu".

6. Aizstāt 9. pantā vārdus "Republikas pilsētas" ar vārdiem "Valstspilsētas pašvaldības".

7. Aizstāt 11. panta pirmajā daļā vārdus "republikas pilsētas domei vai novada" ar vārdu "pašvaldības".

8. Izslēgt 15. panta ceturtajā daļā vārdus "republikas pilsētas vai novada".

9. 23. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "Republikas pilsētu un novadu";

izteikt trešās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) Pašvaldības domes vēlēšanu likumā;".

10. 25. panta pirmajā daļā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

"Vēlēšanu komisija atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā:";

izslēgt 9. punktā vārdus "attiecīgi republikas pilsētā vai novadā";

izslēgt 13. punktu.

11. Izslēgt 26. pantā vārdus "republikas pilsētu un novadu".

12. Izslēgt 31. pantā vārdus "attiecīgi republikas pilsētas vai novada".

13. Izteikt pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Novada vēlēšanu komisijā, ko izveido 2021. gadā paredzētajām pašvaldību vēlēšanām, var ievēlēt arī personas, kuras ir pēc 2017. gada pašvaldību vēlēšanām izveidotās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas locekļi."

Likums stājas spēkā 2021. gada 15. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 17. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 30. jūnijā

15.01.2021