Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 31

Rīgā 2020. gada 19. jūnijā (prot. Nr. 19, 22. §)

Grozījumi Rīgas domes 2016. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 237 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta
pirmās daļas 5. punktu un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldības nodevas" 16.1 punktu, Ministru kabineta
2011. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 491 "Mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas kārtība
" 3. punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2016. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 237 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli" (Latvijas Vēstnesis, 2017, Nr. 9; 2020, Nr. 20) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Par noteikumu 5. punktā noteiktās prasības neievērošanu fiziskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 6 līdz 50 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 10 līdz 60 naudas soda vienībām.";

1.2. aizstāt 5. punktā skaitli "22" ar skaitli "23";

1.3. aizstāt 6.1. apakšpunktā skaitli "22" ar skaitli "23";

1.4. aizstāt 19. punktā skaitli "22" ar skaitli "23".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2020. gada 19. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 31 "Grozījumi Rīgas domes 2016. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 237 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarīti grozījumi Rīgas domes 2016. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 237 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr. 237), precizējot 5., 19., 22. punktu un 6.1. apakšpunktu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarīti grozījumi, lai saistošajos noteikumos Nr. 237 atjaunotu administratīvo atbildību par 5. punktā paredzētās prasības neievērošanu, kas bija noteikta saistošo noteikumu Nr. 237 2016. gada 20. decembra redakcijā, bet tehnisku iemeslu dēļ netika noteikta saistošo noteikumu Nr. 237 2019. gada 18. decembra redakcijā. Pēc Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās par 4. punkta prasības neievērošanu Administratīvā procesa likuma kārtībā tiks izdots administratīvais akts, ar kuru suņa īpašniekam samērīgā termiņā tiks uzlikts pienākums apzīmēt suni ar mikroshēmu un reģistrēt suni dzīvnieku reģistra datubāzē. Par 8. punkta prasības neievērošanu Administratīvā procesa likuma ietvaros tiek izdots administratīvais akts, ar kuru suņa īpašniekam tiek uzlikts pienākums nomaksāt suņa turēšanas nodevu. Savukārt atbildība par 19. punkta prasību neievērošanu ir paredzēta Dzīvnieku aizsardzības likuma 57. pantā. Redakcionāli tiek precizēts 5., 19. punkts un 6.1. apakšpunkts.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

01.07.2020