Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 27

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2019. gada 28. novembrī

Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr. 15 "Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā"

Apstiprināti ar Tērvetes novada domes
2019. gada 28. novembra
sēdes lēmumu (prot. Nr. 19, 18. §),
ar precizējumiem 2020. gada 25. jūnija sēdē
(prot. Nr. 12, 10. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. punktu

1. Izdarīt Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr. 15 "Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Par noteikumu 4., 8., 9. un 11. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 20 naudas soda vienībām.".

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Par noteikumu 3., 5., 6., 7., un 10. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 30 naudas soda vienībām.".

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11. punktā noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada domes administratīvā komisija.".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika

 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 27 "Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr. 15 "Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā, ka 2020. gada 1. jūlijā stājas spēkā Administratīvās atbildības likums, kas paredz izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un administratīvo sodu piemērošanas procesā, ir atbilstoši jānodrošina arī Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija saistošo noteikumu Nr. 15 "Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā" regulējums ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija saistošie noteikumi Nr. 15 "Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā", nodrošinot to atbilstību Administratīvās atbildības likuma regulējumam, tai skaitā mainot naudas soda izteiksmi, kā arī veicot citus nepieciešamos grozījumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Atbilstoši saistošajiem noteikumiem.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika

01.07.2020