Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 16

Rēzeknē 2020. gada 4. jūnijā (prot. Nr. 93, 8. p., lēmums Nr. 1228-8)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 11.12.2009. saistošajos noteikumos Nr. 17 "Rēzeknes pilsētas ielu nosaukumu un ēku numerācijas norādes kārtības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 5. punktu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 11.12.2009. saistošajos noteikumos Nr. 17 "Rēzeknes pilsētas ielu nosaukumu un ēku numerācijas norādes kārtības noteikumi" šādus grozījumus:

1.1. Izteikt noteikumu pamatojuma daļu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 5. punktu".

1.2. Izteikt noteikumu tekstā nodaļu numerāciju ar romiešu cipariem.

1.3. Izteikt III nodaļu šādā redakcijā:

"III. Administratīvā atbildība un kompetence sodu piemērošanā

3.1. Kontroli par noteikumos noteikto prasību izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā komisija.".

3.2. Par šo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 10 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - līdz 50 naudas soda vienībām.".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 16 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 11.12.2009. saistošajos noteikumos Nr. 17 "Rēzeknes pilsētas ielu nosaukumu un ēku numerācijas norādes kārtības noteikumi""

Projekta nepieciešamības pamatojums Rēzeknes pilsētas domes 11.12.2009. saistošie noteikumi Nr. 17 "Rēzeknes pilsētas ielu nosaukumu un ēku numerācijas norādes kārtības noteikumi" nosaka ielu nosaukumu un ēku numerācijas norādes kārtību Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir nodrošināt saistošo noteikumu regulējuma saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likuma ietvertajām normām. Tiek noteikta institūcija, kas ir pilnvarota veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz lietas izskatīšanai (Administratīvā inspekcija) un institūcija, kas pilnvarota izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu (Administratīvā komisija).

Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem saistošajos noteikumos:

Tiek noteiktas institūcijas, kuras veiks administratīvā pārkāpuma procesu un kuras izskatīs administratīvā pārkāpuma lietu.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav.
Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.rezekne.lv Rēzeknes pašvaldības sadaļā "Saistošo noteikumu projekti", pieejams domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē)

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

01.07.2020