Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 104

Rīgā 2019. gada 18. decembrī (prot. Nr. 71, 148. §)

Grozījumi Rīgas domes 2000. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 11. punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2000. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2001, Nr. 6, Nr. 108; 2008, Nr. 121; 2010, Nr. 9; 2011, Nr. 169; 2013, Nr. 204; 2017, Nr. 25) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.10. punktu šādā redakcijā:

"1.10. Šo noteikumu prasību ievērošanu un izpildi kontrolē Rīgas domes Satiksmes departaments (turpmāk - Satiksmes departaments), Rīgas pašvaldības policija un citas pilnvarotās institūcijas.";

1.2. izteikt 2.5. un 2.6. punktu šādā redakcijā:

"2.5. Transporta būvju komisijas izdoto administratīvo aktu var apstrīdēt pie Satiksmes departamenta direktora.

2.6. Satiksmes departamenta direktora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.";

1.3. izteikt 11.1. punktu šādā redakcijā:

"11.1. Par saistošo noteikumu 1.5., 5.1., 6.5., 6.9., 7.4., 7.11., 8.14. un 9.4. punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskām un juridiskām personām piemēro naudas sodu no 2 līdz 16 naudas soda vienībām.";

1.4. izteikt 11.3. punktu šādā redakcijā:

"11.3. Veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas.";

1.5. papildināt 11.nodaļu ar 11.3.1 un 11.3.2 punktu šādā redakcijā:

"11.3.1 Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Rīgas pašvaldības policijas augstākai amatpersonai.

"11.3.2 Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rīgas domes Administratīvā komisija.";

1.6. svītrot 11.5. punktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 104 "Grozījumi Rīgas domes 2000. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarīti grozījumi Rīgas domes 2000. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi", aizstājot naudas sodu euro ar naudas soda vienībām, kā arī tiek noteikts Rīgas pilsētas pašvaldības amatpersonu pilnvarojums atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 47. pantam un grozāmajos saistošajos noteikumos lietotā terminoloģija tiek saskaņota ar Administratīvās atbildības likumā lietoto terminoloģiju, vienlaikus saistošajos noteikumos tiek noteiktas konkrētas saistošo noteikumu normas, par kuru neievērošanu tiek (nevis var tikt) piemērots naudas sods.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Nepieciešams veikt izmaiņas Rīgas domes 2000. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi", lai tie atbilstu Administratīvās atbildības likumam.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs

01.07.2020