Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Rīgas domes atlaišanas likumā

Izdarīt Rīgas domes atlaišanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2020, 38.A, 57.B, 75.B nr.) šādus grozījumus:

1.  5. pantā:

izteikt otrās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

"7) Vēlētāju reģistra likuma 14. panta ceturtajā daļā minētās tiesības īstenojamas ne vēlāk kā 14 dienas pirms vēlēšanām, iesniedzot iesniegumu Rīgas pilsētas pašvaldībā vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Iesniegumu var iesniegt elektroniski vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Elektroniski sagatavoto iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu. Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iesniegtais iesniegums ir derīgs bez paraksta. Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu ar aprēķinu, lai tas tiktu saņemts Rīgas pilsētas pašvaldībā vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestādē ne vēlāk kā 14 dienas pirms vēlēšanām. Pēc šā termiņa saņemtus iesniegumus neizskata;";

papildināt otro daļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"71) aizdomās turētās un apsūdzētās personas, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, iesniegumu par vēlēšanu iecirkņa maiņu iesniedz ieslodzījuma vietas administrācijai;".

2. Papildināt likumu ar 5.1, 5.2 un 5.3 pantu šādā redakcijā:

"5.1 pants. (1) Ja vēlētājs vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot, viņš var izmantot Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 26. panta pirmajā daļā noteiktās tiesības nobalsot iepriekš. Vēlēšanu iecirkņu darba laiks iepriekšējās balsošanas dienās ir šāds: trešdien - no pulksten 16.00 līdz 21.00, ceturtdien - no pulksten 9.00 līdz 16.00, piektdien - no pulksten 12.00 līdz 20.00.

(2) Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 32. pantā paredzētās tiesības balsot vēlētāju atrašanās vietā vēlētāji var izmantot, iesniedzot iesniegumu Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijai. Iesniegumu var iesniegt, nosūtot pa pastu vai elektroniski, kā arī iesniedzot to valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Elektroniski sagatavoto iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu. Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iesniegtais iesniegums ir derīgs bez paraksta.

(3) Ja vēlētājs pats nespēj pieteikt balsošanu viņa atrašanās vietā, iesniegumu šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā var parakstīt un iesniegt viņa ģimenes loceklis vai cita persona, kurai vēlētājs uzticas.

(4) Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija informāciju par vēlētāju, kuram organizējama balsošana viņa atrašanās vietā, iesniedz attiecīgā vēlēšanu iecirkņa komisijai (turpmāk - iecirkņa komisija).

(5) Iecirkņa komisija balsošanu vēlētāja atrašanās vietā drīkst organizēt arī iepriekšējās balsošanas dienās.

5.2 pants. (1) Vēlētājs drīkst balsot vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts, vai jebkurā citā vēlēšanu iecirknī. Ja vēlētājs nodod savu balsi citā vēlēšanu iecirknī, tā iecirkņa komisija, kura vēlētāju sarakstā vēlētājs ir reģistrēts, svītro viņu no vēlētāju saraksta.

(2) Ja vēlētājs balso vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā viņš nav reģistrēts, iecirkņa komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā:

1) veic vēlētāju sarakstā iekļauto ziņu elektronisku apmaiņu ar vēlēšanu iecirkni, kura vēlētāju sarakstā vēlētājs ir reģistrēts;

2) saņem no tā iecirkņa komisijas, kura vēlētāju sarakstā vēlētājs ir reģistrēts, apstiprinājumu, ka viņš nav nobalsojis;

3) iekļauj vēlētāju attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā;

4) vēlētājam balsošanu atsaka un vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā viņu neiekļauj, ja iecirkņa komisija, veicot ziņu elektronisku apmaiņu, saņem informāciju, ka vēlētājs jau ir nobalsojis.

(3) Ja šā panta otrajā daļā minētās darbības veikt nav iespējams, iecirkņa komisija vēlētāju reģistrē atsevišķā balsotāju sarakstā, vēlētājam izsniedz ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu reģistrācijas aploksni (uz kuras norāda vēlētāja vārdu, uzvārdu, balsotāju saraksta lapas numuru un vēlētāja kārtas numuru lapā), vēlēšanu aploksni un vēlēšanu zīmju komplektu. Vēlētājs nobalso Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā noteiktajā kārtībā, pēc tam ievieto vēlēšanu aploksni reģistrācijas aploksnē, to aizlīmē un iemet vēlēšanu kastē.

(4) Iecirkņa komisija pēc tam, kad iespējams veikt šā panta otrajā daļā minētās darbības, tās veic, netraucējot balsošanu, pēc atsevišķajiem balsotāju sarakstiem un tajos atzīmē, vai vēlētāja balss ir līdzskaitāma.

5.3 pants. (1) Atverot vēlēšanu kastes, iecirkņa komisija nosaka reģistrācijas aplokšņu derīgumu. Par nederīgu uzskatāma reģistrācijas aploksne:

1) uz kuras nav norādīts vēlētāja vārds, uzvārds, balsotāju saraksta lapas numurs, vēlētāja kārtas numurs lapā;

2) kas nav apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu;

3) kas saņemta no personas, kurai nav balsstiesību Rīgas domes vēlēšanās;

4) kas saņemta no vēlētāja, kurš jau ir nobalsojis.

(2) Derīgās reģistrācijas aploksnes iecirkņa komisija atver un skaita balsis Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā noteiktajā kārtībā."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 18. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 19. jūnijā

20.06.2020