Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 385

Rīgā 2020. gada 16. jūnijā (prot. Nr. 41 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 3. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 119. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"5. Būvniecības ieceres dokumentācija, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, līdz 2020. gada 25. oktobrim, nav jāpārstrādā atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" 15.1 un 15.2 punktā noteiktajām prasībām.

6. Būvniecības ieceres dokumentācija, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, līdz 2023. gada 1. janvārim, nav jāpārstrādā atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" 25.1 punktā noteiktajām prasībām."

2. Izteikt būvnormatīva 2.24. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.24. ugunsdrošs vārsts - degtnespējīga ierīce vai konstrukcija ar normētu ugunsizturības robežu, kura nepieļauj uguns un dūmgāzu izplatīšanos pa gaisa vadiem starp ugunsdrošības nodalījumiem vai ugunsdroši atdalītām telpām;".

3. Papildināt būvnormatīvu ar 15.1 un 15.2 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Centralizētai siltumapgādes sistēmai pievienotās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas katru dzīvojamo telpu grupu un nedzīvojamo telpu grupu aprīko ar attālināti nolasāmiem individuāliem siltumenerģijas patēriņa skaitītājiem vai individuāliem siltuma maksas sadalītājiem katram sildelementam, ja individuālu siltumenerģijas patēriņa skaitītāju uzstādīšana nav tehniski iespējama vai nav ekonomiski pamatota.

15.2 Jaunbūvējamas ēkas aprīko ar pašregulējošām ierīcēm gaisa temperatūras atsevišķai regulēšanai katrā telpā vai telpu grupā, ja tas ir tehniski iespējami un ekonomiski pamatoti."

4. Papildināt būvnormatīva 2.1. apakšnodaļu ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Nedzīvojamo ēku, kuras lietderīgā nominālā jauda apkures sistēmas (vai apvienotas apkures un ventilācijas sistēmas) vajadzībām vai kuras lietderīgā nominālā jauda gaisa kondicionēšanas sistēmas (vai apvienotas gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas) vajadzībām pārsniedz 290 kilovatus, ja tas ir tehniski iespējami un ekonomiski pamatoti, aprīko ar ēkas automatizācijas un vadības sistēmu, kas nodrošina:

25.1 1. iespēju pastāvīgi uzraudzīt, reģistrēt, analizēt un koriģēt ēkas enerģijas izmantošanu;

25.1 2. iespēju salīdzinoši novērtēt ēkas energoefektivitāti, atklāt ēkas inženiertehniskās sistēmas efektivitātes zudumus un informēt ēkas pārvaldītāju par ēkas energoefektivitātes uzlabošanas iespējām;

25.1 3. tiešsaisti ar ēkas inženiertehnisko sistēmu un spēju veikt savas funkcijas neatkarīgi no inženiertehniskās sistēmas sastāvdaļu ražotāja."

5. Svītrot būvnormatīva 123. punkta otro teikumu.

6. Papildināt būvnormatīva 160. punktu aiz vārda "nodalījumiem" ar vārdiem "vai ugunsdroši atdalītām telpām".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

20.06.2020