Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"

Izdarīt likumā "Par dzīvojamo telpu īri" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 7. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 4., 20. nr.; 1998, 15., 23. nr.; 2001, 16. nr.; 2005, 2. nr.; 2007, 3. nr.; 2009, 6. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 124. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 51. un 52. pantu šādā redakcijā:

"51. pants. Administratīvie pārkāpumi par pamatpakalpojumu nesniegšanu dzīvojamās telpas īrniekam

Par pamatpakalpojumu nesniegšanu dzīvojamās telpas īrniekam, ja likums nosaka pienākumu sniegt šādus pakalpojumus, piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - līdz divtūkstoš astoņsimt naudas soda vienībām.

52. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 51. pantā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Valsts policija, pašvaldības policija vai pašvaldības īres valde. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija vai apakškomisija."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Šā likuma 51. un 52. pants stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 11. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 17. jūnijā

01.07.2020