Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā

Izdarīt Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 162. nr.; 2011, 112. nr.; 2015, 124. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 8. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts policija uz laiku līdz 60 dienām var apturēt speciālās atļaujas (licences) darbību pilnībā vai attiecībā uz kādu no speciālajā atļaujā (licencē) norādītajām pirotehnisko izstrādājumu ražošanas, glabāšanas vai realizācijas vietām, lai pārtrauktu šajā likumā vai citos normatīvajos aktos noteiktos pirotehnisko izstrādājumu ražošanas, glabāšanas, pārvadāšanas, realizācijas vai izmantošanas noteikumu pārkāpumus."

2. Izslēgt 23. pantu.

3. Papildināt likumu ar IX nodaļu šādā redakcijā:

"IX nodaļa
Administratīvie pārkāpumi pirotehnisko izstrādājumu aprites jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

27. pants. Pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumu pārkāpšana

Par pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no septiņām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no septiņām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

28. pants. Komercdarbība bez speciālās atļaujas (licences) pirotehnisko izstrādājumu aprites jomā

Par komercdarbību ar pirotehniskajiem izstrādājumiem bez speciālās atļaujas (licences) piemēro naudas sodu fiziskajai personai vai valdes loceklim no piecdesmit sešām līdz trīssimt naudas soda vienībām, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

29. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 27. un 28. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts policija vai pašvaldības policija."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Grozījumi šā likuma 8. panta pirmajā daļā par Valsts policijas tiesībām apturēt speciālās atļaujas (licences) darbību pilnībā vai kādā tās daļā, kā arī 23. panta izslēgšana un šā likuma IX nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 4. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 15. jūnijā

16.06.2020