Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 370

Rīgā 2020. gada 9. jūnijā (prot. Nr. 40 4. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 21. augusta noteikumos Nr. 531 "Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā"

Izdoti saskaņā ar
Ēku energoefektivitātes likuma
12. panta ceturto un sesto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 21. augusta noteikumos Nr. 531 "Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 168. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 18.1 un 18.2 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Kompetences pārbaudes iestāde un nacionālā standartizācijas institūcija noslēdz līgumu par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu kompetences pārbaudes iestādes sertificētiem neatkarīgiem ekspertiem. Līgumā nosaka, ka neatkarīgs eksperts par lasītavas izmantošanu maksā šo noteikumu 40.2.2. apakšpunktā norādītajā apmērā.

18.2 Kompetences pārbaudes iestāde nodrošina Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas pieejamību neatkarīgam ekspertam, kurš veicis maksājumu saskaņā ar šo noteikumu 40.2.2. apakšpunktu.";

1.2. papildināt noteikumus ar 27.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.4. uzaicina neatkarīgu ekspertu uz kompetences novērtēšanu, ja:

27.4.1. neatkarīgs eksperts nav paaugstinājis kompetenci - kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā apjomā nav apguvis profesionālās pilnveides programmas, apmeklējis seminārus un citus kompetenci paaugstinošus pasākumus;

27.4.2. neatkarīgs eksperts divus gadus piecu gadu laikā nav praktizējis sertifikātā norādītajā jomā;

27.4.3. veicot uzraudzības kārtībā pārbaudi Būvniecības informācijas sistēmā ievadītajiem energosertifikātiem vai apkures sistēmu vai gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes aktiem, konstatē neatkarīga eksperta kļūdas, kuras atkārtojas.";

1.3. papildināt noteikumus ar 37.6. un 37.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.6. informatīvu norādi, ja persona ar ārvalstīs iegūtu profesionālo kvalifikāciju ēku energoefektivitātes jomā sniedz īslaicīgus pakalpojumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtību Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;

37.7. īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas termiņu.";

1.4. papildināt noteikumus ar 38.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.8. tiesībām sniegt īslaicīgus profesionālos pakalpojumus, norādot pamatojumu un pakalpojumu sniegšanas termiņu.";

1.5. izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Sertificēšanas pakalpojumu maksa sastāv no:

40.1. maksas par kompetences novērtēšanu, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā kompetences novērtēšanas un profesionālās darbības uzraudzības maksas pakalpojumu cenrādi;

40.2. profesionālās darbības uzraudzības gada maksas, kurā iekļauj:

40.2.1. profesionālās darbības uzraudzības maksu, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā kompetences novērtēšanas un profesionālās darbības uzraudzības maksas pakalpojumu cenrādi;

40.2.2. gada maksu par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu 30 euro apmērā.";

1.6. papildināt noteikumus ar 41.1 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Ja neatkarīgam ekspertam ir arī būvspeciālista sertifikāts, šo noteikumu 40.2.2. apakšpunktā minēto maksu neatkarīgs eksperts maksā par to darbības jomu, kurā sertifikāts piešķirts visagrāk.";

1.7. izteikt 2. pielikuma tabulu šādā redakcijā:

"Nr. p. k. Pārkāpumi neatkarīga eksperta profesionālajā darbībā Pārkāpumu uzskaites punkti
1. Normatīvo aktu pārkāpumi un neievērošana ēku energoefektivitātes novērtēšanas jomā, ja pārkāpumi nav norādīti citos punktos 5
2. Būvniecības informācijas sistēmā nav pievienots neviens normatīvajos aktos noteiktais ēkas energosertifikāta vai pagaidu energosertifikāta pielikums vai apkures sistēmu apkures katlu pārbaudes akts, apkures sistēmu pārbaudes akts vai gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes akts 4
3. Ēkas energosertifikātos, pagaidu energosertifikātos, apkures sistēmu apkures katlu pārbaudes aktos, apkures sistēmu pārbaudes aktos vai gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes aktos konstatēts, ka:

3.1. pieļautas kļūdas, kuras ēku energoefektivitātes novērtējumu ietekmē vairāk nekā 30 % apmērā;

3.2. energoefektivitātes novērtējumu aprēķinos pilnīgi vai daļēji nav norādītas izmantotās ievaddatu vērtības

3
4. Ēkas energosertifikātos, pagaidu energosertifikātos, apkures sistēmu apkures katlu pārbaudes aktos, apkures sistēmu pārbaudes aktos vai gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes aktos konstatēts, ka:

4.1. pieļautas kļūdas, kuras ēkas energoefektivitātes novērtējumu ietekmē 21 %-30 % (ieskaitot) apmērā;

4.2. energoefektivitātes novērtējumu aprēķinos izmantotās ievaddatu vērtības nav atbilstošas normatīvajos aktos noteiktajām

2
5. 5.1. Ēkas energosertifikātos, pagaidu energosertifikātos, apkures sistēmu apkures katlu pārbaudes aktos, apkures sistēmu pārbaudes aktos vai gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes aktos konstatēts, ka:

5.1.1. pieļautas kļūdas, kuras ēkas energoefektivitātes novērtējumu ietekmē 11 % -20 % (ieskaitot) apmērā;

5.1.2. nav norādīta vai norādīta kļūdaina informācija, kas neietekmē kopējos energoefektivitātes rādītājus;

5.2. Būvniecības informācijas sistēmā nav ievadīta informācija par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, apmeklētajiem semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, norādot to apliecinoša dokumenta izdošanas datumu, dokumenta izdevēju, profesionālās pilnveides mācību programmas vai pasākuma nosaukumu un apjomu, vai nav pievienots to apliecinošs dokuments

1
6. Kļūdas, kuras ēkas energoefektivitātes novērtējumu ietekmē līdz 10 % (ieskaitot) apmērā. Kļūdas, kas neietekmē ēkas energoefektivitātes novērtējumu un nav vērtējamas kā normatīvo aktu pārkāpumi ēku energoefektivitātes novērtēšanas jomā 0"

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. aprīlī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

01.04.2021