Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā

Izdarīt Ūdens apsaimniekošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 20. nr.; 2003, 2. nr.; 2004, 10. nr.; 2005, 5. nr.; 2007, 13. nr.; 2009, 11. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 59., 166., 206. nr.; 2011, 46. nr.; 2012, 195. nr.; 2013, 232. nr.; 2016, 241. nr.; 2019, 25. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 7. pantu ar 13. un 14. punktu šādā redakcijā:

"13) neveikt ūdensobjekta hidroloģiskā režīma maiņu, ūdensteces vai ūdenstilpes krastu un gultnes izmaiņas, izņemot gadījumu, kad šīs darbības tiek veiktas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

14) pēc Valsts vides dienesta pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par ūdens resursu lietošanu, ūdeņu stāvokli vai kvalitāti."

2. Papildināt likumu ar IX nodaļu šādā redakcijā:

"IX nodaļa
Administratīvie pārkāpumi ūdens resursu aizsardzības un apsaimniekošanas jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

27. pants. Administratīvie pārkāpumi ūdens resursu aizsardzības un apsaimniekošanas jomā

(1) Par normatīvajos aktos par peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtību noteikto peldvietas izveidošanas un uzturēšanas prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu peldvietas apsaimniekotājam - fiziskajai personai - no piecām līdz divdesmit piecām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no septiņām līdz piecdesmit naudas soda vienībām.

(2) Par virszemes vai pazemes ūdens resursu apsaimniekošanas prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divpadsmit līdz divsimt naudas soda vienībām.

(3) Par virszemes vai pazemes ūdens resursu lietošanu bez nepieciešamās ūdens resursu lietošanas atļaujas piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(4) Par patvaļīgu ūdensobjekta hidroloģiskā režīma maiņu, ūdensteces vai ūdenstilpes krastu un gultnes izmaiņu veikšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit sešām līdz divsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no astoņdesmit sešām līdz četrsimt naudas soda vienībām.

28. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

(1) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 27. panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem veic Veselības inspekcija.

(2) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 27. panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts vides dienests."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Grozījums šā likuma 7. pantā par tā papildināšanu ar 13. un 14. punktu un šā likuma IX nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 21. maijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 3. jūnijā

17.06.2020