Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 320

Rīgā 2020. gada 26. maijā (prot. Nr. 36 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 16. februāra noteikumos Nr. 50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par obligāto sociālo apdrošināšanu
pret nelaimes gadījumiem darbā un
arodslimībām" 8. pantu un 12. panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 1999. gada 16. februāra noteikumos Nr. 50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 48./49. nr.; 2001, 56. nr.; 2005, 4. nr.; 2008, 195. nr.; 2010, 29. nr.; 2011, 113. nr.; 2014, 144. nr.; 2015, 126. nr.; 2020, 93A. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (turpmāk - darba negadījumu apdrošināšana) apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtību, vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas nosacījumus apdrošināšanas atlīdzības noteikšanai, tai skaitā aprēķina formulu un iemaksu algas apmēru periodā, kad apdrošināšanas iemaksu alga nav bijusi, kā arī iemaksu algas aprēķināšanas kārtību.";

1.2. svītrot 2.3. apakšpunktā skaitli "18.8 2.";

1.3. papildināt 12. punkta formulas apzīmējuma "Vd" skaidrojumu aiz vārda "alga" ar vārdiem "ko nosaka saskaņā ar likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" noteikto slimības pabalsta aprēķināšanas kārtību";

1.4. svītrot 18.1. apakšpunktā vārdus "patēriņa cenu";

1.5. svītrot 18.5. apakšpunktu;

1.6. izteikt 18.3 punktu šādā redakcijā:

"18.3 Apdrošinātajai personai saistībā ar ārstniecības iestādes apmeklējumu aģentūra atlīdzina ceļa izdevumus par braukšanu ar sabiedrisko transportlīdzekli atbilstoši braukšanas tarifam attiecīgajā transportlīdzeklī vai izdevumus par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu atbilstoši brauciena maršrutam, kilometrāžai un attiecīgā transportlīdzekļa degvielas patēriņam.";

1.7. papildināt 18.4 3. apakšpunktu aiz vārdiem "sabiedriskā transporta biļetes" ar vārdiem "vai čeki";

1.8. svītrot 18.8 un 18.9 punktu;

1.9. papildināt noteikumus ar 21.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.7. informāciju par bērna vecumā no 18 līdz 24 gadiem mācībām izglītības iestādē.";

1.10. svītrot 22.1 punktā vārdus "patēriņa cenu";

1.11. papildināt VI nodaļu ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Atlīdzību par apgādnieka zaudējumu bērnam vecumā no 18 līdz 24 gadiem piešķir un turpina izmaksāt, ja bērns iegūst izglītību atbilstoši likumam "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" un to apliecina:

23.1 1. Izglītības un zinātnes ministrijas elektroniski sniegtā informācija;

23.1 2. personas iesniegtā ārvalsts izglītības iestādes izziņa, ja izglītību iegūst ārvalsts izglītības iestādē. Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajai izziņai pievieno tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts valodas lietošanu un normatīvajiem aktiem par dokumentu legalizāciju.";

1.12. papildināt 26. punkta formulas apzīmējuma "Vd" skaidrojumu aiz vārda "alga" ar vārdiem "ko nosaka saskaņā ar likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" noteikto apbedīšanas pabalsta aprēķināšanas kārtību";

1.13. izteikt 26. punkta formulas apzīmējuma "Dv" skaidrojumu šādā redakcijā:

"Dv - vidējais dienu skaits periodā, kas saskaņā ar likumu "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" noteikts apbedīšanas pabalsta aprēķināšanai.";

1.14. izteikt VIII nodaļu šādā redakcijā:

"VIII. Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšana atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu piešķiršanai

27. Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par periodu, kāds noteikts likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 12. panta pirmajā daļā un kurā apdrošinātajai personai ir reģistrēta nepārtraukta 36 mēnešu lielākā apdrošināšanas iemaksu algas summa.

28. Vidējā apdrošināšanas iemaksu algā ieskaita visu apdrošināšanas iemaksu algu, kuru apdrošinātā persona ir guvusi likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 12. panta pirmajā daļā noteiktajā periodā, ja šajā periodā ir veiktas vai bija jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk - sociālās apdrošināšanas iemaksas) darba negadījumu apdrošināšanai, kā arī ja šajā periodā apdrošināšanas iemaksu alga mēnesī ir noteikta 40 procentu apmērā no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas (kalendāra gadā, kas beidzas gadu pirms gada, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums) saskaņā ar šo noteikumu 30. punktu.

29. Mēneši, kuros apdrošinātajai personai nav reģistrēta apdrošināšanas iemaksu alga, jo apdrošinātajai personai ir bijusi pārejoša darbnespēja vai persona ir bijusi grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, bērna tēvam piešķirtā atvaļinājumā, bērna kopšanas atvaļinājumā, atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, ir attaisnotie periodi.

30. Mēnešos, kuros apdrošinātajai personai nav reģistrēta apdrošināšanas iemaksu alga, izņemot tos pilnos kalendāra mēnešus, kuros apdrošinātajai personai bijuši attaisnotie periodi, iemaksu algu nosaka 40 procentu apmērā no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas (kalendāra gadā, kas beidzas gadu pirms gada, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums).

31. Mēnešus, kuros nepilnu mēnesi apdrošinātajai personai ir reģistrēta apdrošināšanas iemaksu alga, uzskata par pilniem mēnešiem un ņem vērā vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanā saskaņā ar šo noteikumu 33. punktu.

32. Mēnešos, kuros nepilnu mēnesi apdrošinātajai personai nav reģistrēta apdrošināšanas iemaksu alga vai persona ir bijusi atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas un apdrošināšanas iemaksu alga nav reģistrēta, jo apdrošinātajai personai ir bijuši attaisnotie periodi, apdrošināšanas iemaksu algu nosaka šo noteikumu 30. punktā noteiktajā apmērā un to ņem vērā vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanā saskaņā ar šo noteikumu 33. punktu.

33. Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Vm = (A1+ A2 + .. + A36) : B, kur

Vm - mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

A1, A2... - apdrošināšanas iemaksu algas summa 36 mēnešu perioda attiecīgajā kalendāra mēnesī, izņemot piemaksas, prēmijas, pabalstus un cita veida atlīdzību, ko darba devējs saskaņā ar darba koplīgumu vai darba līgumu personai izmaksājis attaisnoto periodu laikā;

B - mēneši, kuros apdrošinātā persona ir reģistrēta kā sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēja, kā arī mēneši, kuros apdrošināšanas iemaksu alga noteikta saskaņā ar šo noteikumu 30. un 32. punktu, izņemot tos pilnos kalendāra mēnešus, kuros apdrošināšanas iemaksu alga nav bijusi attaisnoto periodu dēļ.

34. Mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, kas aprēķināta saskaņā ar šo noteikumu 33. punktu, nevar būt mazāka par 40 procentiem no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas (kalendāra gadā, kas beidzas gadu pirms gada, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums).";

1.15. papildināt noteikumus ar 39. un 40. punktu šādā redakcijā:

"39. Aprēķinot apdrošinātās personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, lai noteiktu atlīdzību par darbspēju zaudējumu un atlīdzību par apgādnieka zaudējumu, mēneši, kuros nav reģistrēta apdrošināšanas iemaksu alga, jo persona saņēma dīkstāves pabalstu, dīkstāves palīdzības pabalstu un vecāku pabalsta turpinājumu, ir attaisnotie periodi.

40. Grozījumi šo noteikumu 12. un 26. punkta formulā par skaidrojuma papildināšanu ar norādi uz likumu "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī. Ja apdrošināšanas gadījums iestājies līdz 2021. gada 31. decembrim, slimības pabalstu un apbedīšanas pabalstu aprēķina saskaņā ar kārtību, kāda bija noteikta līdz 2020. gada 31. decembrim."

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

01.01.2021