Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā

Izdarīt Bīstamo kravu aprites likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 174., 206. nr.; 2018, 101. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 13., 14., 15., 16. un 17. pantu šādā redakcijā:

"13. pants. Vissmagākie pārkāpumi bīstamo kravu aprites autopārvadājumu jomā

(1) Par Komisijas 2016. gada 18. marta regulas (ES) 2016/403, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1071/2009 attiecībā uz Savienības noteikumu tādu nopietnu pārkāpumu klasifikāciju, kas var izraisīt autopārvadātāja labas reputācijas zaudēšanu, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2006/22/EK III pielikumu (turpmāk - regula (ES) Nr.  2016/403) I pielikuma 9. punkta 1. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu pārvadātājam no astoņdesmit sešām līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam - fiziskajai personai - no simt līdz divsimt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(2) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 2. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit astoņām līdz sešdesmit četrām naudas soda vienībām, pārvadātājam - no astoņdesmit sešām līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam - fiziskajai personai - no simt līdz divsimt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(3) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 3. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit astoņām līdz sešdesmit četrām naudas soda vienībām, pārvadātājam - no astoņdesmit sešām līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam - fiziskajai personai - no simt līdz divsimt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(4) Par drošības konsultanta (padomnieka) nenorīkošanu piemēro naudas sodu atbildīgajam bīstamo kravu aprites dalībniekam - fiziskajai personai - no simt līdz divsimt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

14. pants. Ļoti smagi pārkāpumi bīstamo kravu aprites autopārvadājumu jomā

(1) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 4. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam - no astoņdesmit sešām līdz četrsimt divdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam - fiziskajai personai - no piecdesmit sešām līdz simt astoņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no astoņdesmit sešām līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(2) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 5. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam - no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam - fiziskajai personai - no astoņdesmit sešām līdz simt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(3) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 6. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit astoņām līdz sešdesmit četrām naudas soda vienībām, pārvadātājam - no piecdesmit sešām līdz četrsimt divdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam - fiziskajai personai - no divdesmit astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no piecdesmit sešām līdz četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

(4) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 7. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam - no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam - fiziskajai personai - no astoņdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(5) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 8. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit astoņām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam - no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam - fiziskajai personai - no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(6) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 9. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam - no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam - fiziskajai personai - no septiņdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no simt četrdesmit līdz astoņsimt sešdesmit naudas soda vienībām.

(7) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 10. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam - no septiņdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam - fiziskajai personai - no astoņdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no simt četrdesmit līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(8) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 11. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam - no divdesmit astoņām līdz četrsimt divdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam - fiziskajai personai - no divdesmit astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no astoņdesmit sešām līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(9) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 12. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit astoņām līdz sešdesmit četrām naudas soda vienībām, pārvadātājam - no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam - fiziskajai personai - no septiņdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no septiņdesmit līdz četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

(10) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 13. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu no astoņām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

(11) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 14. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu no astoņām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

(12) Par bīstamās kravas pārvadāšanu vai nodošanu pārvadāšanai, neievērojot nepieciešamās drošības prasības attiecībā uz bīstamās kravas iekraušanu kopā ar citām kravām, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam - no divdesmit astoņām līdz četrsimt divdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam - fiziskajai personai - no divdesmit astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no astoņdesmit sešām līdz astoņsimt sešdesmit naudas soda vienībām.

(13) Par bīstamās kravas pārvadāšanu vai nodošanu pārvadāšanai, ja pārsniegts šajā likumā noteiktā pārvadāšanas līdzekļa ekspluatācijas termiņš vai nākamās inspicēšanas periods, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam - no divdesmit astoņām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam - fiziskajai personai - no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no astoņdesmit sešām līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(14) Par nodarbināto, kuru amata pienākumos ietilpst darbības ar bīstamo kravu, neinstruēšanu vai apmācības neveikšanu, vai nenodrošināšanu ar instrukcijām, vai par šādas apmācības nereģistrēšanu, vai arī par attiecīgu dokumentu neuzrādīšanu pēc kompetentās institūcijas pieprasījuma piemēro naudas sodu atbildīgajam bīstamo kravu aprites dalībniekam - fiziskajai personai - no divdesmit astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no piecdesmit sešām līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(15) Par aizsardzības plāna nesastādīšanu, nepareizu sastādīšanu vai neuzrādīšanu pēc kompetentās institūcijas pieprasījuma piemēro naudas sodu bīstamo kravu aprites dalībniekam - fiziskajai personai - no divdesmit astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no piecdesmit sešām līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

15. pants. Smagi pārkāpumi bīstamo kravu aprites autopārvadājumu jomā

(1) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 15. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz divdesmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām.

(2) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 16. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no astoņdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(3) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 17. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam - no divdesmit astoņām līdz sešdesmit četrām naudas soda vienībām, nosūtītājam - fiziskajai personai - no četrpadsmit līdz sešdesmit četrām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit astoņām līdz sešdesmit četrām naudas soda vienībām.

(4) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 18. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz divdesmit naudas soda vienībām, pārvadātājam - no četrpadsmit līdz sešdesmit četrām naudas soda vienībām, nosūtītājam - fiziskajai vai juridiskajai personai - no četrpadsmit līdz sešdesmit četrām naudas soda vienībām.

(5) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 19. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz divdesmit naudas soda vienībām, pārvadātājam - no četrpadsmit līdz sešdesmit četrām naudas soda vienībām, nosūtītājam - fiziskajai personai - no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no četrpadsmit līdz sešdesmit četrām naudas soda vienībām.

(6) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 20. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam - no astoņdesmit sešām līdz četrsimt divdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam - fiziskajai personai - no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no astoņdesmit sešām līdz astoņsimt sešdesmit naudas soda vienībām.

(7) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 21. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam - no astoņdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam - fiziskajai personai - no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no astoņdesmit sešām līdz astoņsimt sešdesmit naudas soda vienībām.

(8) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 22. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam - no astoņdesmit sešām līdz četrsimt divdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam - fiziskajai personai - no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no astoņdesmit sešām līdz astoņsimt sešdesmit naudas soda vienībām.

(9) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 23. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam - no sešdesmit četrām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, nosūtītājam - fiziskajai personai - no sešdesmit četrām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no sešdesmit četrām līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(10) Par regulas (ES) Nr.  2016/403 I pielikuma 9. punkta 24. apakšpunktā minēto pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām, nosūtītājam - fiziskajai personai - no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no četrdesmit divām līdz simt naudas soda vienībām.

(11) Par bīstamo kravu pārvadājuma veikšanu vai nodošanu pārvadāšanai ar neatbilstoši noformētu pārvadājuma dokumentu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz divdesmit naudas soda vienībām, pārvadātājam - no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, nosūtītājam - fiziskajai personai - no četrdesmit divām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no četrdesmit divām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(12) Par pasažieru pārvadāšanu transportlīdzeklī, kurā tiek pārvadāta bīstamā krava, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam - četrpadsmit naudas soda vienības.

(13) Par transportlīdzekļa vai pārvadāšanas līdzekļa marķēšanu vai apzīmēšanu, ja ar to netiek pārvadāta bīstamā krava, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trim līdz astoņām naudas soda vienībām.

16. pants. Pārkāpumi bīstamo kravu aprites dzelzceļa pārvadājumu jomā

(1) Par drošības konsultantu (padomnieku) nenorīkošanu piemēro naudas sodu atbildīgajam bīstamo kravu aprites dalībniekam - fiziskajai personai - no simt līdz divsimt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(2) Par 1999. gada 3. jūnija Protokola par grozījumiem 1980. gada 9. maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C papildinājuma "Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (RID)" pielikumā vai Starptautiskās dzelzceļu sadarbības organizācijas 1951. gada 1. novembra Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) 2. pielikuma "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi" 1.4. nodaļā norādīto pienākumu neievērošanu piemēro naudas sodu atbildīgajam bīstamo kravu aprites dalībniekam - fiziskajai personai - līdz divsimt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - līdz tūkstoš piecsimt naudas soda vienībām.

17. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

(1) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 13., 14. un 15. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts policija.

(2) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 16. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Šā likuma grozījumi par likuma papildināšanu ar 13., 14., 15., 16. un 17. pantu stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 14. maijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 28. maijā

11.06.2020