Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

Izdarīt Vispārējās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14., 17., 21. nr.; 2000, 15., 19. nr.; 2002, 24. nr.; 2004, 20. nr.; 2005, 14. nr.; 2007, 22. nr.; 2008, 23. nr.; 2009, 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 206. nr.; 2011, 112., 202. nr.; 2012, 190. nr.; 2013, 142. nr.; 2015, 127. nr.; 2018, 65., 132. nr.; 2020, 21. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4. panta 12.1 punktu ar vārdiem "nosaka šo testēšanas institūciju izdotajos dokumentos norādīto pārbaudījumu vērtējumu atbilstību svešvalodas centralizētā eksāmena vērtējumam".

2. Papildināt 20. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Izglītības iestādes, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, sniedz atbalstu latviešu valodas apguvei izglītojamiem, kuriem tas nepieciešams, tai skaitā izglītojamiem, kuriem tā nav dzimtā valoda."

3. Papildināt 20.1 pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Izglītības iestāde veic speciālo vajadzību izvērtēšanu katram izglītojamam, kas uzsāk obligāto izglītību izglītības iestādes īstenotajā pirmsskolas izglītības programmā, ņemot vērā Ministru kabineta noteikto izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodiku, un nodrošina nepieciešamos atbalsta pasākumus un palīdzību mācību satura apguvē izglītojamam ar speciālām vajadzībām."

4. 21. pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pašvaldības pienākums ir nodrošināt iespēju visās tās padotībā esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs apgūt pirmsskolas izglītības programmu valsts valodā.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 43., 44., 45., 46. un 47. punktu šādā redakcijā:

"43. Šā likuma 20.1 panta 1.1 daļa stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī.

44. Pašvaldība nodrošina šā likuma 21. panta otrajā daļā minētās iespējas visās tās padotībā esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. septembrim.

45. Speciālās izglītības iestāde, kurai speciālās izglītības attīstības centra statuss piešķirts līdz 2020. gada 15. maijam un kura neatbilst šā likuma 51. panta piektās daļas prasībām (par izglītības programmām, kuras speciālās izglītības iestādes īsteno, un izglītības programmām, kuras speciālās izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot papildus), ir tiesīga saglabāt minēto statusu līdz 2023. gada 31. augustam, ja tā atbilst Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 187 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu" (redakcijā, kas ir spēkā 2020. gada 15. maijā) minētajiem kritērijiem, tai skaitā 2020. gada 15. maijā tā īsteno ne mazāk kā vienu no šā likuma 51. panta piektajā daļā minētajām speciālās izglītības programmām. Uzturēšanas izdevumus minētajās speciālās izglītības iestādēs no 2020. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. augustam sedz no valsts budžeta mērķdotācijas par izglītojamiem šā likuma 51. panta piektajā daļā minētajās izglītības programmās.

46. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2022. gada 30. aprīlim izdara grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 187 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu" atbilstoši šā likuma 51. panta piektajā daļā noteiktajam. Lai nodrošinātu speciālās izglītības attīstības centru darbības pilnveidi, līdz 2023. gada 31. maijam speciālās izglītības attīstības centra statusu speciālās izglītības iestādei nepiešķir.

47. Ministru kabinets līdz 2020. gada 30. jūnijam izdod šā likuma 4. panta 5. punktā minētos Ministru kabineta noteikumus (par kritērijiem un kārtību, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss), paredzot pakāpenisku tajos noteikto kritēriju piemērošanu izglītības iestādēm, kurām valsts ģimnāzijas statuss piešķirts ar Ministru kabineta lēmumu, kas pieņemts līdz 2020. gada 31. maijam. Lai nodrošinātu valsts ģimnāziju darbības pilnveidi, līdz 2023. gada 31. decembrim valsts ģimnāzijas statusu izglītības iestādei nepiešķir."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 14. maijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 28. maijā

11.06.2020