Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 313

Rīgā 2020. gada 21. maijā (prot. Nr. 35 4. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 686 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 686 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 257. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 15.1. apakšpunktā vārdu "dalība" ar vārdiem "klātienes vai attālināta dalība".

2. Izteikt 17.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2.1. šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētās supervīzijas vai tās daļu izmaksas 70 procentu apmērā no izmaksām, kas pašvaldībai radušās šo noteikumu 27.2.2. apakšpunktā minētā līguma ietvaros. Supervīzijām, kas īstenotas līdz 2016. gada 30. septembrim, piemērojamas mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas 50 procentu apmērā. Izmaksas, kas pašvaldībai radušās par grupas, komandas vai organizācijas supervīzijām attālināti, ir attiecināmas, ja tās ir radušās no 2020. gada 12. marta;".

3. Izteikt 17.2.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2.2.2. no 2020. gada 1. janvāra - saskaņā ar atbildīgās iestādes metodiku "Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" apmācību vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika" (turpmāk - 9.2.1.1. pasākuma apmācību vienas vienības izmaksu metodika). Izmaksas, kas pašvaldībai radušās par attālināti nodrošinātajām apmācībām, ir attiecināmas, ja tās ir radušās no 2020. gada 12. marta;".

4. Izteikt 19.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1.3. klātienes vai attālinātā grupas, komandas vai organizācijas supervīzijas sesijā - 22 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa) apmērā;".

5. Izteikt 27.2.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.2.1.4. tas var nodrošināt individuālo, grupas, komandas vai organizācijas supervīziju klātienē vai attālināti, izmantojot tiešsaistes videosaziņas servisu;".

6. Aizstāt 27.2.6. apakšpunktā vārdus "dalību un nokļūšanu" ar vārdiem "dalību klātienes vai attālinātās supervīzijas sesijā un nokļūšanu klātienes".

7. Aizstāt 29.2.6. apakšpunktā vārdus "dalību un nokļūšanu" ar vārdiem "dalību klātienes vai attālinātās apmācībās un nokļūšanu klātienes".

8. Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V. Noslēguma jautājumi".

9. Papildināt noteikumus ar 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību un divus kalendāra mēnešus pēc ārkārtējās situācijas beigām finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs šo noteikumu 15.6. apakšpunktā minētā metodiskā atbalsta ietvaros nodrošina šo noteikumu 3. punktā minētajai mērķa grupai ārkārtējās situācijas un tās radītās ietekmes apstākļos nepieciešamo atbalstu. Izmaksas, kas finansējuma saņēmējam radušās, ir attiecināmas no 2020. gada 12. marta."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

23.05.2020