Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 29

Liepājā 2020. gada 21. maijā (prot. Nr. 8, 60. §)
Grozījums Liepājas pilsētas domes 2012. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 4. punktu
un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
"
3. un 9. punktu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2012. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS VIETĀS LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 45. nr.) grozījumu, papildinot VI nodaļu "Noslēguma jautājumi" ar 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Ielu tirdzniecības dalībniekiem, organizatoriem un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem par tirdzniecību publiskās vietās no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 15. septembrim tiek noteikta atlaide 90 % apmērā no 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpunktā noteiktajām nodevas likmēm. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Finanšu pārvalde līdz 2020. gada 31. jūlijam nodrošina samaksātās pašvaldības nodevas par periodu no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 15. septembrim atmaksāšanu kontā, no kura tā saņemta, ja iemaksa veikta ar pārskaitījumu no bankas norēķinu konta, vai atbilstoši personas iesniegumam, kurā norādīts norēķinu konts.".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis
Saistošo noteikumu "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2012. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā""
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojumu raksta sadaļas Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Lai sniegtu atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, laika periodā no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 15. septembrim, tirdzniecībai publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā tiek noteikta atlaide 90 % apmērā.

Lēmums nepieciešams, lai varētu veikt grozījumus saistošo noteikumu "Grozījums Liepājas pilsētas domes 2012. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā" 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpunktā par noteiktajām nodevas likmēm.

2. Īss projekta satura izklāsts Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 1. punktu no 2020. gada 12. marta visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija.

Saistībā ar ārkārtējo situāciju un pārvietošanās ierobežojumiem, būtiski samazinājusies iedzīvotāju un tūristu plūsma pilsētā. Tādējādi ir nepieciešami atbalsta pasākumi uzņēmējiem, pārskatot nodevas noteiktos apmērus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.1 panta otrajai daļai, informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu netiek iekļauta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi labvēlīgi ietekmē uzņēmējdarbību, jo paredz uz noteikto laiku atbrīvot no nodevas par ielu tirdzniecību publiskās vietās.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Atbilstoši likuma "Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību" 36. panta pirmajai daļai pašvaldības saistošie noteikumi, kas izdoti, lai noteiktu ārkārtējās situācijas laikā īstenojamos pasākumus, stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks.

Nodevas pārrēķinus veiks Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvā daļa, un atmaksu veiks Finanšu pārvalde.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav nepieciešamas.
7. Kas sagatavoja paskaidrojuma rakstu?

– amats

– vārds, uzvārds

– tālruņa numurs

– paraksts

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas

Administratīvās daļas vadītāja

Iveta Stūre

63 404 761

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis
22.05.2020