Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Aizkraukles novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOCX).

Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2020/10

Aizkrauklē 2020. gada 12. maijā

Grozījumi Aizkraukles novada domes 28.12.2017. saistošajos noteikumos Nr. 2017/19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā"

APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes 2020. gada 12. maija
ārkārtas domes sēdes lēmumu Nr. 160 (prot. Nr. 12, 1. p.)

Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14. panta trešo daļu

Izdarīt Aizkraukles novada domes 28.12.2017. saistošajos noteikumos Nr. 2017/19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā" (turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi) grozījumus un:

1. Svītrot Saistošo noteikumu 11. punktu.

2. Noteikt, ka Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs L. Līdums

 

Aizkraukles novada domes 12.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 2020/10 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 (prot. Nr. 11, 1. §) "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 4.37. apakšpunktu un Satiksmes ministrijas 2020. gada 11. maija rīkojumu, ar kuru noteikti piesardzības pasākumi sabiedriskajā transportā, Aizkraukles novada pašvaldība atsāk piemērot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka piemērot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā no 2020. gada 13. maija.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav prognozējama.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tiks publicēti Latvijas Vēstnesī, kā arī tiks nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai, publicēti Aizkraukles novada pašvaldības bezmaksas izdevumā "Domes Vēstis", pašvaldības mājaslapā www.aizkraukle.lv., kā arī uzlikti novada pašvaldības un Aizkraukles pagasta ēkās redzamā vietā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs L. Līdums

13.05.2020