Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 231

Rīgā 2020. gada 30. aprīlī (prot. Nr. 28 25. §)

Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai

1. Noteikt, ka 2013.-2022. gadā Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves kopējās izmaksas ir 34 591 891 euro.

2. Paredzēt Finanšu ministrijas budžetā ilgtermiņa saistības pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai", lai segtu ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves (tai skaitā tehnoloģiskā aprīkojuma iegādes un montāžas) izdevumus valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2020. gadā 4 642 143 euro apmērā, 2021. gadā 8 706 497 euro apmērā un 2022. gadā 10 959 427 euro apmērā. Kopējais ilgtermiņa saistību finansējuma apmērs minētajam pasākumam 2013.-2022. gadā ir 29 977 424 euro.

3. Paredzēt Kultūras ministrijas budžetā finansējumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris":

3.1. ilgtermiņa saistības pasākumam "VSIA "Jaunais Rīgas teātris" ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 25, nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"", lai segtu nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 022 0070) Lāčplēša ielā 25, Rīgā, nomas maksu un papildu maksājumus valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2022. gadā 172 546 euro apmērā, bet 2023. gadā un turpmākajos gados 517 636 euro apmērā. Nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 022 0070) Lāčplēša ielā 25, Rīgā, kopējais plānotais nomas maksas un papildu maksājumu apmērs 2022. gadā ir 184 774 euro, bet 2023. gadā un turpmākajos gados 554 321 euro (tai skaitā no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2022. gadā 172 546 euro, bet 2023. gadā un turpmākajos gados 517 636 euro);

3.2. pārcelšanās (no Miera ielas 58A, Rīgā, uz Lāčplēša ielu 25, Rīgā) izdevumu segšanai 2022. gadā 30 552 euro apmērā;

3.3. aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai 2022. gadā, nepārsniedzot 1 500 000 euro.

4. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi"):

4.1. no šā rīkojuma 1. punktā minētā finansējuma nodrošināt ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves darbu pabeigšanu līdz 2022. gada 31. augustam, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2022. gada 1. septembris;

4.2. ja būvniecības procesa laikā provizoriskie būvniecības izdevumi (tai skaitā tehnoloģiskā aprīkojuma iegādes un montāžas izdevumi) objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu dēļ mainās, iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šā rīkojuma 2. punktā minēto ilgtermiņa saistību precizēšanu;

4.3. pēc šā rīkojuma 4.1. apakšpunktā minētā uzdevuma izpildes piecu mēnešu laikā iesniegt Kultūras ministrijā informāciju par šā rīkojuma 3.1. apakšpunktā minēto izdevumu precizēšanu atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" faktiskajiem nomas objekta pārvaldīšanas izdevumiem.

5. Kultūras ministrijai:

5.1. pēc šā rīkojuma 4.3. apakšpunktā minētā uzdevuma izpildes triju mēnešu laikā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu par šā rīkojuma 3.1. apakšpunktā minēto izdevumu precizēšanu atbilstoši faktiskajiem pārvaldīšanas izdevumiem;

5.2. sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā detalizētu informāciju par aprīkojumu (sarakstu), kura iegādei 2022. gadā plānots izlietot šā rīkojuma 3.3. apakšpunktā minēto finansējumu.

6. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2019. gada 24. septembra rīkojumu Nr. 447 "Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 196. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

30.04.2020