Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 229

Rīgā 2020. gada 30. aprīlī (prot. Nr. 28 16. §)

Par Zāļu valsts aģentūras 2020. gada budžeta apstiprināšanu

1. Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.2 daļu apstiprināt Zāļu valsts aģentūras 2020. gada budžeta ieņēmumus 5 200 492 euro apmērā un izdevumus 5 911 353 euro apmērā (tai skaitā izdevumu finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2020. gada 1. janvāri 710 861 euro apmērā) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam.

2. Zāļu valsts aģentūrai maksas pakalpojumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2020. gada 1. janvāri 106 415 euro apmērā ieskaitīt Veselības ministrijas pamatbudžetā.

3. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2019. gada 4. oktobra rīkojumu Nr. 480 "Par Zāļu valsts aģentūras 2020. gada budžeta apstiprināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 204. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

 

Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 30. aprīļa
rīkojumam Nr. 229

Zāļu valsts aģentūras ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2020.-2022. gadam

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas klasifikācijas kods Klasifikācijas koda nosaukums 2020. gads
(euro)
2021. gads
(euro)
2022. gads
(euro)
21300; 21400; 21100; 21200; 18000; 19000; 21700 RESURSI IZDEVUMU SEGŠANAI (IEŅĒMUMI) - KOPĀ 5 200 492 4 971 592 4 971 592
18000 Valsts budžeta transferti 68 391 68 391 68 391
18300 Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta 68 391 68 391 68 391
21400 Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 4 903 201 4 903 201 4 903 201
21100 Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 228 900 0 0
1000-9000 IZDEVUMI - KOPĀ 5 911 353 4 971 592 4 971 592
1000-4000;
6000-7000
Uzturēšanas izdevumi 5 477 036 4 647 891 4 647 891
1000-2000 Kārtējie izdevumi 5 370 621 4 647 891 4 647 891
1000 Atlīdzība 3 628 752 3 071 961 3 071 961
2000 Preces un pakalpojumi 1 741 869 1 575 930 1 575 930
7100-7500 Uzturēšanas izdevumu transferti 106 415    
7800 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti 106 415    
5000; 9000 Kapitālie izdevumi 434 317 323 701 323 701
5000 Pamatkapitāla veidošana 434 317 323 701 323 701
[18000-21700]-[1000-9000] Finansiālā bilance -710 861 0 0
F 00 00 00 00 Finansēšana 710 861    
F21 01 00 00 Naudas līdzekļi 710 861    
F21 01 00 00 1 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 710 861    

Veselības ministre I. Viņķele

30.04.2020