Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 227

Rīgā 2020. gada 30. aprīlī (prot. Nr. 28 11. §)

Par valsts nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 41, Liepājā, pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu, kā arī likuma "Par valsts budžetu 2020. gadam" 44. panta pirmo un otro daļu atļaut Iekšlietu ministrijai pārdot izsolē valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 021 0203) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 021 0203) 0,2659 ha platībā un četras būves (būvju kadastra apzīmējumi 1700 021 0203 001, 1700 021 0203 002, 1700 021 0203 003 un 1700 021 0203 004) - Jelgavas ielā 41, Liepājā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā.

2. Pircējs par šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Iekšlietu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens

30.04.2020