Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 240

Rīgā 2020. gada 28. aprīlī (prot. Nr. 28 45. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumos Nr. 698 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31. panta pirmās daļas 3. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumos Nr. 698 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 147. nr.; 2013, 243. nr.; 2014, 126. nr.; 2015, 128. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 10.1 punktu aiz vārdiem "darbība ir izbeigta" ar vārdiem "vai kurš atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru".

2. Papildināt noteikumus ar 19.2 punktu šādā redakcijā:

"19.2 Atbalstu šo noteikumu ietvaros nevar apvienot ar atbalstu, kuru atbilstoši Eiropas Komisijas pieņemtajam lēmumam sabiedrība "Altum" sniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība, un par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība."

3. Papildināt noteikumus ar 20.5, 20.6, 20.7 un 20.8 punktu šādā redakcijā:

"20.5 Sabiedrība "Altum" saimnieciskās darbības uzsācējam vai mikrouzņēmumam de minimis atbalstu piešķir, pieņemot lēmumu par aizdevuma piešķiršanu.

20.6 Šo noteikumu 20.5 punktā minēto lēmumu pieņem, ievērojot Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteikto termiņu.

20.7 Subsīdijas ekvivalentu saimnieciskās darbības veicējam vai mikrouzņēmumam aprēķina kā starpību starp procentu maksājumu summu, kura būtu jāmaksā, piemērojot atsauces likmi, kas aprēķināma saskaņā ar Eiropas Komisijas Latvijai apstiprināto atsauces likmi, ko nosaka atbilstoši Komisijas paziņojumam par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008. gada 19. janvāris, Nr. C 014), un saimnieciskās darbības veicēja faktiski samaksāto procentu maksājumu summu. Ja saimnieciskās darbības veicējam vai mikrouzņēmumam saskaņā ar šo noteikumu 26. punktu pagarina aizdevuma termiņu, tad no jauna izvērtē un pārbauda saimnieciskās darbības veicēja vai mikrouzņēmuma atbilstību de minimis atbalsta nosacījumiem un veic subsīdijas ekvivalenta aprēķinu.

20.8 Ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas Regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

4. Papildināt noteikumus ar 26. un 27. punktu šādā redakcijā:

"26. Šo noteikumu 12. punktā minēto aizdevuma maksimālo termiņu var pagarināt līdz 12 mēnešiem.

27. Šo noteikumu 26. punkts ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

30.04.2020