Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 239

Rīgā 2020. gada 28. aprīlī (prot. Nr. 28 44. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 164 "Noteikumi par aizdevumiem saimnieciskās darbības uzsācējiem un komersantiem konkurētspējas uzlabošanai"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31. panta pirmās daļas 3. punktu
un Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 164 "Noteikumi par aizdevumiem saimnieciskās darbības uzsācējiem un komersantiem konkurētspējas uzlabošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 35. nr.; 2010, 117. nr.; 2013, 96., 246. nr.; 2014, 131., 255. nr.; 2015, 250. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 35. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja komersantam saskaņā ar šo noteikumu 43. punktu pagarina aizdevuma termiņu, tad no jauna izvērtē un pārbauda komersanta atbilstību de minimis atbalsta nosacījumiem un veic subsīdijas ekvivalenta aprēķinu."

2. Papildināt noteikumus ar 37.1, 37.2 un 37.3 punktu šādā redakcijā:

"37.1 Ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai Altum visu projekta ietvaros saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

37.2 Ja tiek konstatēts, ka komercdarbības atbalsts investīciju aizdevumiem ir piešķirts, pārkāpjot Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasības, komercdarbības atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai Altum visu šo noteikumu ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad komercdarbības atbalsts tika nodots galalietotāja rīcībā, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

37.3 Atbalstu šo noteikumu ietvaros nevar apvienot ar atbalstu, kuru atbilstoši Eiropas Komisijas pieņemtajam lēmumam sabiedrība Altum sniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība, un par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība."

3. Papildināt IV nodaļu ar 38.4, 38.5, 38.6 un 38.7 punktu šādā redakcijā:

"38.4 Ja komersants vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas neietilpst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu.

38.5 Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu var pieņemt līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām.

38.6 Sabiedrība Altum komersantam de minimis atbalstu piešķir, pieņemot lēmumu par aizdevuma piešķiršanu.

38.7 Sabiedrība Altum informāciju par šo noteikumu ietvaros izsniegto atbalstu publicē atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības."

4. Papildināt noteikumus ar 43. un 44. punktu šādā redakcijā:

"43. Šo noteikumu 19., 34.7 un 34.21 punktā minēto aizdevuma maksimālo termiņu var pagarināt līdz 12 mēnešiem.

44. Šo noteikumu 43. punkts ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

30.04.2020