Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 238

Rīgā 2020. gada 28. aprīlī (prot. Nr. 28 43. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 14. punktu
un Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 106. nr.; 2018, 23., 90., 232. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu var pieņemt līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām."

2. Papildināt 35. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar šo noteikumu 43. punktu pagarina aizdevuma termiņu, tad no jauna izvērtē un pārbauda saimnieciskās darbības veicēja atbilstību de minimis atbalsta nosacījumiem un veic subsīdijas ekvivalenta aprēķinu."

3. Papildināt noteikumus ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Sabiedrība Altum saimnieciskās darbības veicējam de minimis atbalstu piešķir, pieņemot lēmumu par aizdevuma piešķiršanu."

4. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Sabiedrība Altum un saimnieciskās darbības veicējs, kas saņēmis aizdevumu, ievēro Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā minētos datu glabāšanas nosacījumus."

5. Papildināt IV nodaļu ar 41.1 un 41.2 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Atbalstu šo noteikumu ietvaros nevar apvienot ar atbalstu, kuru atbilstoši Eiropas Komisijas pieņemtajam lēmumam sabiedrība Altum sniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība, un par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.

41.2 Ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai Altum visu projekta ietvaros saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

6. Aizstāt V nodaļas nosaukumā vārdu "jautājums" ar vārdu "jautājumi".

7. Papildināt noteikumus ar 43. un 44. punktu šādā redakcijā:

"43. Šo noteikumu 23. un 32. punktā minēto aizdevuma maksimālo termiņu var pagarināt līdz 12 mēnešiem.

44. Šo noteikumu 43. punkts ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

30.04.2020