Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 17

Liepājā 2020. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 7, 11. §)
Grozījums Liepājas pilsētas domes 2016. gada 13. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 20 "Par vecāku līdzfinansējuma maksu Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolā"
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta 21 daļu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2016. gada 13. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 20 "PAR VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMA MAKSU LIEPĀJAS PILSĒTAS 2. MŪZIKAS SKOLĀ" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 222. nr.) grozījumu, papildinot noteikumus ar 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu laikā, kad netiek organizētas apmācības, skolas direktors, izdodot rīkojumu, kurā tiek noteikts tiesiskais pamatojums, ir tiesīgs noteikt, ka vecāku dalības maksa netiek iekasēta vai tiek iekasēta daļēji.".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis
Saistošo noteikumu "Grozījums Liepājas pilsētas domes 2016. gada 13. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 20 "Par vecāku līdzfinansējuma maksu Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolā""
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu "Grozījums Liepājas pilsētas domes 2016. gada 13. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 20 "PAR VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMA MAKSU LIEPĀJAS PILSĒTAS 2. MŪZIKAS SKOLĀ"", turpmāk – saistošie noteikumi, mērķis ir piešķirt skolas direktoram tiesības izdot rīkojumu par līdzfinansējuma maksas neiekasēšanu vai daļēju iekasēšanu ārkārtējās situācijas laikā, kad netiek nodrošināts mācību process.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Šobrīd saistošie noteikumi skolu direktoriem neparedz tiesības atbrīvot vecākus no līdzmaksājumiem, ja netiek nodrošināts mācību process ārkārtējās situācijas ierobežojumu dēļ.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ietekmi uz pašvaldības budžetu nav iespējams paredzēt. Pašvaldības budžetā netiks saņemti vecāku līdzmaksājumi līdz brīdim, kamēr nevarēs nodrošināt mācību programmu apguvi ārkārtējās situācijas laikā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas direktors būs tiesīgs izdot rīkojumu par līdzfinansējuma neiekasēšanu vai daļēju maksas iekasēšanu no vecākiem, ja netiks nodrošināts mācību process.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.
7. Paskaidrojuma raksta gatavotājs:
– amats
– vārds, uzvārds
– tālruņa Nr.
– paraksts

Juridiskās daļas vadītāja
Dace Arāja
63 404 788

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis
25.04.2020