Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 13

Rīgā 2020. gada 17. aprīlī (prot. Nr. 10, 12. §)

Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

1. Izdarīt Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošos noteikumus ar 10.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.13. Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvalde.";

1.2. izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Pašvaldības iestādēm, Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldei, Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centram, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai un Centrālajai administrācijai ir vienota sistēma personāla uzskaites, darba samaksas, finanšu vadības un uzskaites, juridiskā atbalsta, informācijas tehnoloģiju atbalsta, klientu apkalpošanas, Pašvaldības pakalpojumu pārvaldības un dokumentu pārvaldības jomā.";

1.3. izteikt 21.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1. APC - klientu apkalpošanas un Pašvaldības pakalpojumu pārvaldības jomā;";

1.4. izdarīt atbilstošus labojumus 2. pielikumā "Rīgas pašvaldības pārvaldes struktūra".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020. gada 23. aprīlī.

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2020. gada 17. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 13 "Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"" (turpmāk - saistošie noteikumi) tiek noteikts, ka Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) iestādēm, Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldei, Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centram, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai un Pašvaldības centrālajai administrācijai ir vienota sistēma Pašvaldības pakalpojumu pārvaldības jomā, kā arī noteikts, ka šīs vienotās sistēmas metodisko vadību nodrošina Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs. Saistošajos noteikumos paredzēts, ka Pašvaldības centrālā administrācija tiek papildināta ar jaunu struktūrvienību - Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldi.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2.1. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai precizētu Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošo noteikumu Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" 20. un 21. punktu un noteiktu, ka Pašvaldības iestādēm, Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldei, Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centram, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai un Pašvaldības centrālajai administrācijai ir vienota sistēma Pašvaldības pakalpojumu pārvaldības jomā, kā arī noteiktu, ka Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs īsteno vienotās sistēmas Pašvaldības pakalpojumu pārvaldības jomā metodisko vadību.

2.2. Lai nodrošinātu efektīvu Pašvaldības kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldību, tostarp Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. pantā noteikto izpilddirektora kā pašvaldības kapitāla daļu turētāja uzdevumu izpildi, ar 2020. gada 23. aprīli tiek reorganizēts Rīgas domes Īpašuma departaments, nododot Rīgas pilsētas izpilddirektora pakļautībā Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldi un izveidojot Pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienību - Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldi. Ņemot vērā minēto, Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" nepieciešams iekļaut jauno Pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienību.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

23.04.2020