Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ārlietu ministrijas 2020. gada 11. maija rīkojumu "Par konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu sniegšanas ierobežojumiem".

Ārlietu ministra rīkojums Nr. LV-84

Rīgā 2020. gada 7. aprīlī

Par konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu sniegšanas ierobežojumiem

1. Saskaņā ar likuma Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību 19. pantu un ievērojot Ārlietu ministrijas 2019. gada 17. maija rīkojuma Nr. LV-207 pielikumu "Diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās veicamo konsulāro funkciju katalogs", nosaku šādus konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu sniegšanas ierobežojumus ārkārtējās situācijas laikā:

1.1. turpināt sniegt konsulāro palīdzību pilnā apmērā, klātienes saziņas veidus iespēju robežās aizstājot ar neklātienes saziņu, tajā skaitā, aizstāt ārvalstu institūciju apmeklējumus ar informācijas par norisēm tajās saņemšanu attālināti, kā arī uzturēt attālinātu saziņu ar konsulārās palīdzības saņēmējiem;

1.2. pagaidu ceļošanas dokumentu izsniegšanā un materiālās palīdzības piešķiršanā izmantot visas iespējas personas drošticamai identificēšanai un nodrošināt saziņu ar tām attālināti. Ja tas nav iespējams, sniedzot šo palīdzību klātienē, izmantot visus individuālos aizsardzības līdzekļus darbiniekam un konsulārās palīdzības saņēmējam, komunikāciju veikt vienīgi apmeklētāju pieņemšanas telpās, kurā darbinieka darba vieta atdalīta ar stiklu;

1.3. pārtraukt konsulāro pakalpojumu sniegšanu klātienē, paredzot šādus attālinātus konsulāro pakalpojumu sniegšanas veidus un izņēmumus:

1.3.1. paziņota dzimšanas un miršanas fakta reģistrācija - organizēt pieteikumu pieņemšanu pa pastu, tajā skaitā, sūtot pa pastu dokumentu oriģinālus;

1.3.2. civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu izsniegšana - organizēt pieteikumu pieņemšanu attālināti, personai identificējoties caur www.latvija.lv vai ar e-parakstu; veikt dokumentu izsniegšanu, tos nosūtot pa pastu uz personas norādīto adresi;

1.3.3. daudzvalodu veidlapu izsniegšana - organizēt pieteikumu pieņemšanu attālināti, personai identificējoties caur www.latvija.lv vai ar e-parakstu; veikt dokumentu izsniegšanu, tos nosūtot pa pastu uz personas norādīto adresi;

1.3.4. vīzu pieteikumu pieņemšana un izskatīšana (pārstāvniecībās, kurās izsniedz vīzas) - organizēt vīzu pieteikumu pieņemšanu ar ārpakalpojumu sniedzēju starpniecību ierobežotā apmērā saskaņā ar ES iestāžu norādēm un ārkārtējā situācijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; ja sadarbība ar ārpakalpojuma sniedzēju nav iespējama, pieņemt vīzu pieteikumus klātienē, izmantojot visus individuālos aizsardzības līdzekļus darbiniekam un konsulārā pakalpojuma saņēmējam, kā arī komunikāciju veikt vienīgi apmeklētāju pieņemšanas telpās, kurā darbinieka darba vieta atdalīta ar stiklu; nepieciešamās intervijas organizēt attālināti;

1.3.5. vietējo pierobežas satiksmes atļauju pieteikumu pieņemšana un izskatīšana (pārstāvniecībās, kurās izsniedz šīs atļaujas) - pārtraukt pieteikumu pieņemšanu;

1.3.6. pieteikumu pieņemšana personu apliecinošu dokumentu izdošanai un personu apliecinošu dokumentu izsniegšana - pārtraukt pieteikumu pieņemšanu; saņemtos personu apliecinošos dokumentus nosūtīt pa pastu uz personas norādīto adresi atbilstoši 2012. gada 21. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi" 18. punkta prasībām;

1.3.7. pieteikumu personu tiesiskā statusa noteikšanai vai maiņai pieņemšana un pārsūtīšana - organizēt pieteikumu pieņemšanu attālināti, personai identificējoties caur www.latvija.lv vai ar e-parakstu;

1.3.8. iesniegumu repatrianta statusa iegūšanai pieņemšana un pārsūtīšana - pārtraukt pieteikumu pieņemšanu;

1.3.9. izziņu sniegšana (konsulārās izziņas, izziņas no Iedzīvotāju reģistra, izziņas no Sodu reģistra u.c.) - organizēt pieteikumu pieņemšanu attālināti, personai identificējoties caur www.latvija.lv vai ar e-parakstu, ja izziņā ir jāiekļauj personas dati; citos gadījumos organizēt pieteikuma pieņemšanu pa pastu vai e-pasta sarakstē, kā arī veikt dokumentu izsniegšanu, tos nosūtot pa pastu uz personas norādīto adresi;

1.3.10. dokumentu legalizācija - pārtraukt konsulārā pakalpojuma sniegšanu, izņemot gadījumus, kad dokuments iesniedzams Konsulārajā departamentā legalizācijai steidzamības kārtībā, nolūkā nodrošināt personu pamattiesību, kā arī tiesību aktos par ārkārtējo situāciju noteikto prasību īstenošanu vai pakalpojumu sniegšanu;

1.3.11. dokumentu izprasīšanas pieteikumu pieņemšana un pārsūtīšana - organizēt pieteikumu pieņemšanu attālināti, personai identificējoties caur www.latvija.lv vai ar e-parakstu;

1.3.12. notariālo darbību veikšana - pārtraukt konsulārā pakalpojuma sniegšanu;

1.3.13. uzturēšanās atļauju pieprasījumu pieņemšana un pārsūtīšana - pārtraukt konsulārā pakalpojuma sniegšanu;

1.3.14. atbilžu sniegšana uz informācijas pieprasījumiem par konsulārajiem pakalpojumiem - pieņemt pieteikumus un sniegt atbildes attālināti, izmantojot katrā konkrētajā situācijā pieejamāko risinājumu.

2. Konsulārā amatpersona var pieņemt lēmumu par konsulārā pakalpojuma sniegšanu klātienē izņēmuma kārtā, ja tas ir nepieciešams konsulārās palīdzības nodrošināšanai.

3. Rīkojums stājas spēkā līdz ar tā parakstīšanu.

4. Saskaņā ar likuma Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību 38. panta nosacījumiem nosūtīt rīkojumu publikācijai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ārlietu ministrs E. Rinkēvičs

07.04.2020