Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Engures novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOCX).
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Engures novada domes saistošie noteikumi Nr. 10

Engures novada Smārdes pagastā 2020. gada 3. aprīlī

Grozījumi Engures novada domes 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Engures novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Engures novada domes 2020. gada 3. aprīļa sēdes
lēmumu (prot. Nr. 5 p. 1)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu

1. Izdarīt Engures novada domes 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Engures novada pašvaldības nolikums" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.2. Papildināt saistošo noteikumu ar 42.1 punktu

"42.1 Ja domes deputāts komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

42.2 Domes deputāts uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un deputāts sēdei ir reģistrējies izmantojot tiešsaistes dalību tā, lai komisijas loceklis būtu identificējams sēdes dalībā un katrā balsojumā."

1.3. Papildināt noteikumus ar 67.1 un 67.2 punktu šādā redakcijā:

1.4. "67.1 Ja domes deputāts domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

67.2 Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un deputāts sēdei ir reģistrējies, izmantojot tiešsaistes dalību tā dalību tā, lai deputāts būtu identificējams sēdes dalībā un katrā balsojumā."

Engures novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

Paskaidrojuma raksts
Engures novada domes 2020. gada 3. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 10 "Grozījumi Engures novada domes 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Engures novada pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Pastāvošais tiesiskais regulējums: likuma "Par pašvaldībām" 34. un 56. pants pieļauj pašvaldības komiteju un domes sēdes organizēt attālināti, ja šāda iespēja ir paredzēta pašvaldības nolikumā. Engures novada pašvaldības nolikumā šobrīd nav paredzēta iespēja organizēt komiteju un domes sēdes attālināti un nav noteikta kārtība, kādā dalība domes sēdēs un komiteju sēdēs var tikt nodrošināta personām esot attālināti, proti, videokonferences režīmā.

Sakarā ar Covid-19 straujo izplatīšanos valsts teritorijā, ņemot vērā noteiktos ierobežojumus un nepieciešamos preventīvos pasākumus, Engures novada pašvaldībai ir nepieciešams pārskatīt pašvaldības nolikuma saturu, paredzot nolikumā iespēju pašvaldības komiteju un domes sēdes organizēt attālināti un noteikt kārtību, kādā dalība domes sēdēs un komiteju sēdēs var tikt nodrošināta personām esot attālināti, proti, videokonferences režīmā.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi tiek papildināti ar tiesību normām, kas paredz iespēju organizēt pašvaldības komiteju un domes sēdes attālināti, un nosaka kārtību, kādā dalība domes sēdēs un komiteju sēdēs var tikt nodrošināta personām esot attālināti, proti, videokonferences režīmā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav ietekmes.
6. Informācijas par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Engures novada domes priekšsēdētājs G. Važa

04.04.2020