Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 31

Rīgā 2020. gada 31. martā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 14 5. p.)

Grozījumi "Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma
8. panta otro daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2006. gada 15. septembra normatīvajos noteikumos Nr. 145 "Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.4. un 4.5. punktu šādā redakcijā:

"4.4. ticamai un drošai, priekšroku dodot revidētai informācijai, ja tādu iespējams nodrošināt. Ja līdz pārskata publicēšanas datumam ir saņemts zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības (tālāk tekstā - zvērināts revidents) ziņojums par finanšu pārskatiem attiecīgā ceturkšņa beigu datumā, kredītiestāde nodrošina ceturkšņa pārskata datu atbilstību revidēto finanšu pārskatu datiem;

4.5. salīdzināmai pa pārskata periodiem un atbilstoši skaidrotai. Ja, publicējot kārtējo ceturkšņa pārskatu, iepriekšējā publiskā ceturkšņa pārskata dati, kas norādīti kā dati iepriekšējā pārskata gada beigās 1. pielikuma "Bilances pārskatā", būtiski atšķiras no revidētajos gada finanšu pārskatos uzrādītajiem datiem, kredītiestāde attiecīgajā ceturkšņa pārskatā informē par šādu faktu un sniedz skaidrojumu par atšķirību iemesliem. Šo noteikumu izpratnē par būtisku tiek uzskatīta bilances attiecīgā posteņa datu atšķirība par 5 procentiem un vairāk attiecībā pret revidētajā bilances pārskatā uzrādīto kopējo aktīvu apmēru;".

2. Izteikt 11. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Bilances pārskata un peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu aprēķina pārskata posteņu izkārtojums sniegts 1. un 2. pielikumā, kur kredītiestāde atbilstošajā kolonnā nepārprotami norāda, vai attiecīgā pārskata perioda dati ir revidētie vai nerevidētie."

3. Izslēgt 21. punktā vārdus un skaitļus "un 7. pielikuma II daļā".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile

08.04.2020
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.