Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26., 42., 159.11., 176.2 un 176.3 panta tulkojums ar iekļautiem 03.04.2020. likuma grozījumiem, kas stājas spēkā 05.04.2020.
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 26. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Maksimālais sods, ko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem par administratīvajiem pārkāpumiem (izņemot šā kodeksa 42., 45.1, 57., 61., 62., 66.4, 75., 75.2, 78.1, 81., 82., 82.1, 82.2, 84., 87., 87.1, 88.7, 88.11, 103.3, 114.2, 114.3 pantā, 114.6 panta pirmajā un trešajā daļā, 149.5 panta piektajā daļā, 149.8, 149.15, 150.2, 150.3, 152., 155.16 pantā, 156.1 panta piektajā un sestajā daļā, 156.2 panta otrajā daļā, 159. pantā, 159.8 panta septītajā daļā, 159.10, 159.11 pantā, 165.4 panta otrajā daļā, 166.2 panta pirmajā daļā, 176.2 un 176.3 pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus) uzliek fiziskajām personām, ir septiņsimt euro, bet juridiskajām personām (izņemot šā kodeksa 114.2 pantā un 159.8 panta septītajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu) - četrpadsmit tūkstoši euro. Minimālais sods, ko uzliek par administratīvajiem pārkāpumiem, ir divi euro."

2. Izteikt 42. panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divtūkstoš euro, juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz piectūkstoš euro."

3. 116.1 pantā:

papildināt ceturto daļu pēc vārda "koncentrāciju" ar vārdiem "izelpotajā gaisā vai";

izslēgt piektajā daļā vārdu "medicīniskās".

4. Izslēgt 117.8 panta ceturtajā daļā vārdu "asins".

5. 149.15 pantā:

papildināt septīto daļu pēc vārda "koncentrāciju" ar vārdiem "izelpotajā gaisā vai";

izslēgt astotajā daļā vārdu "medicīniskās".

6. Papildināt kodeksu ar 159.11 pantu šādā redakcijā:

"159.11 pants. Dīkstāves pabalsta saņemšanas prasību pārkāpšana

Par nepatiesas informācijas sniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam dīkstāves pabalsta saņemšanai -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim līdz tūkstoš piecsimt euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā."

7. Izteikt 176.2 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divtūkstoš euro, juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz piectūkstoš euro."

8. Papildināt likumu ar 176.3 pantu šādā redakcijā:

"176.3 pants. Informācijas nesniegšana ārkārtējās situācijas laikā

Par informācijas nesniegšanu saistībā ar infekcijas slimības izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā par to, ka persona ir inficējusies ar attiecīgo infekcijas slimību, ir bijusi kontaktā ar inficētu personu vai ir bijusi infekcijas slimības perēklī, ja no personas šāda informācija tiek pieprasīta, -

uzliek naudas sodu no desmit līdz divtūkstoš euro."

9. Izslēgt 181.1 panta otrajā daļā vārdu "medicīniskās".

10. 214. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "176.2" ar skaitli "176.3";

papildināt otrās daļas 2. punktu ar vārdiem un skaitļiem "izņemot šā kodeksa 176.2 un 176.3 pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus".

11. Papildināt 214.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa "174.4" ar skaitļiem "176.2, 176.3".

12. Aizstāt 215.1 panta pirmajā daļā skaitli un vārdu "159.10 pantā" ar skaitļiem un vārdu "159.10, 159.11 pantā".

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 3. aprīlī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 4. aprīlī

05.04.2020