Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 3/2020

Mārupē 2020. gada 29. janvārī

Grozījums Mārupes novada domes 2015. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 24/2015 "Par Mārupes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Pieņemti ar Mārupes novada domes
2020. gada 29. janvāra sēdes Nr. 2 lēmumu Nr. 38

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Izdarīt Mārupes novada domes 2015. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 24/2015 "Par Mārupes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" (turpmāk - Saistošie noteikumi) šādu grozījumu:

Aizstāt Saistošo noteikumu 2. punktā vārdus "laikraksts "Mārupes Vēstis"" ar vārdiem "oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis"".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. aprīlī.

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs

 

Saistošo noteikumu Nr. 3/2020 "Grozījums Mārupes novada domes 2015. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 24/2015 "Par Mārupes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45. panta piekto daļu novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Novada dome saistošo noteikumu publicēšanas vietu maina ne biežāk kā reizi gadā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz mainīt saistošo noteikumu publicēšanu vietu no laikraksta "Mārupes Vēstis" uz oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Maksu par oficiālo maksas iekasēšanas kārtību un atvieglojumus, maksu par oficiālās publikācijas un tīmekļa vietnē www.likumi.lv sistematizēto tiesību aktu nodošanu atkalizmantošanai nosaka Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumi Nr. 65.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs

01.04.2020