Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 346

Valmierā 2020. gada 26. martā (prot. Nr. 4, 33. §)

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu, 24. pantu

Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2013. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 1.18.23., 1.18.24. un 1.18.25. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.18.23. Projektu konkursu vērtēšanas komisija;

1.18.24. Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija;

1.18.25. Sporta vienības vērtēšanas komisija.";

2. Papildināt noteikumus ar 3.3.1 un 3.3.2 punktu šādā redakcijā:

"3.3.1 Ja valstī atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem tiek noteikta ārkārtējā situācija vai tai pielīdzināms stāvoklis, vai arī domes deputāts komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

3.3.2 Domes deputāts uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un deputāts sēdei ir reģistrējies, izmantojot dokumentu vadības sistēmu Namejs.";

3. Noteikumu 3.11. punktu izteikt šādā redakcijā:

"3.11. Par komiteju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu atbild Apmeklētāju pieņemšanas centrs. Ja komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), par komitejas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu atbild Apmeklētāju pieņemšanas centrs un Informācijas tehnoloģiju nodaļa.";

4. Papildināt noteikumus ar 5.3.1, 5.3.2 un 5.3.3 punktu šādā redakcijā:

"5.3.1 Ja valstī atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem tiek noteikta ārkārtējā situācija vai tai pielīdzināms stāvoklis, vai arī domes deputāts domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes kārtējā vai ārkārtas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

5.3.2 Ja domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), par domes sēdes organizatorisko un tehnisko apkalpošanu atbild Apmeklētāju pieņemšanas centrs un Informācijas tehnoloģiju nodaļa.

5.3.3 Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un deputāts sēdei ir reģistrējies, izmantojot dokumentu vadības sistēmu Namejs."

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J. Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2020. gada 26. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 346 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. martā izdoto rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" saistībā ar Covid-19 straujo izplatīšanos valsts teritorijā, ņemot vērā noteiktos ierobežojumus un nepieciešamos preventīvos pasākumus, pašvaldībām ir nepieciešams pārskatīt pašvaldību nolikumu saturu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ar 2020. gada 24. marta vēstuli Nr. 1-132/2795 ir izteikusi viedokli, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. martā izdotajā rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" noteiktajiem ierobežojumiem un nepieciešamajiem preventīvajiem pasākumiem saistībā ar Covid-19 straujo izplatīšanos valsts teritorijā, pašvaldībām ir nepieciešams pārskatīt pašvaldību nolikumu saturu, izvērtējot iespēju veikt nolikuma grozījumus, nosakot iespēju pašvaldību komitejas un domes sēdes novadīt attālināti, proti, izmantojot normatīvajos aktos noteikto iespēju - nodrošinot videokonferences.

2. Īss projekta satura izklāsts Valmieras pilsētas pašvaldība ir sagatavojusi "Grozījumus Valmieras pilsētas pašvaldības 2013. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums", kas paredz, ievērojot likuma "Par pašvaldībām" 34. un 56. panta tvērumu, ka, gadījumos, ja valstī atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem tiek noteikta ārkārtas situācija vai tai pielīdzināms stāvoklis, vai arī domes deputāts komitejas vai domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas vai domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas vai domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

Tāpat tiek noteikti nosacījumi, kad pašvaldības deputāts uzskatāms par klātesošu komitejas vai domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā.

Vienlaikus tiek noteikts - ja komitejas vai domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), par komitejas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu atbild Apmeklētāju pieņemšanas centrs un Informācijas tehnoloģiju nodaļa.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Videokonferences un deputātu elektronisko balsojumu nodrošināšanai ir nepieciešams iegādāties datortehniku un lietvedības sistēmas DVS Namejs elektroniskās balsošanas licenci par aptuveno kopējo vērtību 8605 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu administrēšanu veic Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde "Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija"
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J. Baiks

27.03.2020